Wikipédia:Kocsmafal (egyéb)/Archív221

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

Symbol opinion vote.svg megjegyzés: Ezt a vitát átmásoltam a Magyarország Kormánya vitalapjára – Dodi123 vita 2017. május 22., 15:49 (CEST)[]

A miniszterelnök illetve a kormány szócikkben ez szerepel: Magyarországon 1949 és 1990 között a kormányt minisztertanácsnak nevezték és a miniszterelnök helyett a minisztertanács elnöke volt a funkció hivatalos neve. Ez így szerintem nem pontos, mert 1956 novemberétől 1958-ig (Első Kádár-kormány), illetve 1965 június 30-tól 1972 tavaszáig (Kállai Gyula kormánya egészen illetve részben Fock Jenő kormánya) Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány volt a neve. Itt szerintem ezzel ki kellene egészíteni.

A második: szerintem a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány illetve a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Első Kádár-kormányra való átirányítása ugyanezért rossz, mert az elnevezés nemcsak az első Kádár-kormányra terjedt ki (amely 1958 január 28-ig állt fenn). Itt az, hogy mi legyen a zölddel, már problémásabb, de az biztos, hogy egy valóságosnál szükebb időszakra ráirányítani értelmetlenség. Arra hivatkozni, hogy az Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány első Kádár-kormányként ismertebb, az pedig oktalanság volna, mert így úgy terjesztene egy hamis képet a magyar wikipédia, hogy közben sehol nem adná vissza az elnevezés zárótörténetét (max. az első Kádár-kormány vitalapján, de az nem ugyanaz, mintha szócikkben írnák meg, hogy 1965-1972 között is volt használva két magyar kormányra vonatkoztatva). Apród vita 2017. május 21., 14:46 (CEST)[]

Egyetértek a felvetéssel. Az 1972. április 19-én kihirdetett „1972. évi I. törvény az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről” tartalmazza, hogy a kormány elnevezése „Minisztertanács”, ezzel visszatért az 1949–1956 közötti elnevezéshez. 1956. november 4. – 1972. április 19. között a magyar kormány hivatalos elnevezése „Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány” volt, így szerepel minden általa kiadott rendelet és határozat címében. Ez a jogszabálygyűjteményekben jól nyomon követhető. Érdekességképpen megemlítem, hogy a kormány hivatalait és szerveit 1956–1972 között is hivatalosan a "Minisztertanács" hivatalainak, illetve szerveinek nevezték. Például így létezett a Minisztertanács Tanácsi Hivatala stb. Az átirányításokat a Magyarország Kormánya#Az elnevezés a magyar történelemben szócikkre és annak érintett szakaszára irányítanám. – Dodi123 vita 2017. május 21., 15:36 (CEST)[]

A "Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány" kifejezés emlékeim szerint még a nyolcvanas évek felvonulásain is elhangzott a megafonokból. Mielőtt még valaki... szóval én magam csak egyszer voltam, 1980-ban, de a tévé közvetítette. A Minisztertanács, mint testület nem volt azonos a kormánnyal. Más volt a funkciója. A miniszterek vitték a tárcáikat, de időnként összeálltak egy közös határozathozó testületté, na az volt a Minisztertanács. Legalábbis tudtommal és emlékeim szerint. Aztán volt még az Elnöki Tanács is. Oda lehetett fordulni pölö kegyelemért. – Livvyfan vita 2017. május 22., 11:16 (CEST)[]

A Minisztertanács, mint testület nem volt azonos a kormánnyal. Bizonyosan kormánynak tekinthető, a Bölöny-féle Magyarország kormányai is kormányoknak nevezi mindazokat a szerveződéseket, amiknek élén a minisztertanács elnöke állt.

Ráadásul rájöttem a Bölöny-könyvből, hogy a minisztertanács szerkezetében még egy apró változás volt: 1983-tól jogilag nemcsak a miniszterekből állt és az Országos Tervhivatal elnökéből, hanem teljes jogú tagként a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökéből is (az Országos Tervhivatal elnöke 1953-56 és 1957-1990 között volt kormánytag). A KNEB 1989 december 31-én szűnt meg, az Országos Tervhivatal elnöke 1990. május 23-ig volt kormánytag. Apród vita 2017. május 22., 12:45 (CEST)[]

@Livvyfan: Az, hogy a megafonokban mit mondtak be a felvonulásokon, az egy dolog, de semmiképpen sem jogi kategória. Nekem is rémlik, hogy még sokáig, akár 1989-ig is elhangozhatott ez a tömegrendezvényeken. Az 1957. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról hozza be hivatalosan a „magyar forradalmi munkás-paraszt kormány” fogalmat. („22. § Az államigazgatás legfelsőbb szerve a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa. (A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány.)” Bár a hivatalos közjogi elnevezés ezek szerint a minisztertanács volt, a hivatalos közlönyökben egészen 1972. áprilisig a „Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány” nevében adták ki a jogszabályokat. Az 1972. évi I. törvény az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről III. fejezete foglalkozik a Minisztertanáccsal. Itt a Minisztertanács megnevezés után zárójelben már csak a „kormány” szó áll. Elmaradt előle a „magyar forradalmi munkás-paraszt” jelző. Az 1972. április 19-i kihirdetését követően a közlönyökben már következetesen a „Minisztertanács” által kiadott jogszabályok jelennek meg. A Minisztertanács valóban nem kizárólag csak a miniszterekből állt, ahogyan azt a 33.§ (1) felsorolja. Azonban közjogilag a 33.§ (1) szerinti „Minisztertanács (kormány)” megnevezés szerint a nem kizárólag miniszterekből álló Minisztertanács azonosnak tekintendő a kormánnyal. Az Elnöki Tanács egy másik államhatalmi szerv volt, lényegében testületként a mostani államelnöki funkciókat látta el. – Dodi123 vita 2017. május 22., 13:01 (CEST)[]

Az további érdekesség a témában, hogy az Alkotmányt módosító és ezzel a „magyar forradalmi munkás-paraszt kormány” fogalmat behozó 1957. évi II. törvény az alkotmányjogászok szerint közjogilag nem tekinthető hitelesnek, mert azt Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke egy személyben, önhatalmúlag adta ki, amihez nem volt jogalapja. Ettől függetlenül ezt a törvényt egészen 1972-ig, az Alkotmány egységes szerkezetben való megjelentetéséig érvényesnek tekintették. – Dodi123 vita 2017. május 22., 13:18 (CEST)[]

Találtam két cikket: "[PDF]A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány - Dr. Remes Péter drremes.no-ip.org/tartalom/drremes/1966_09_08_100/3015.pdf A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. 3015/1966. sz. határozata az űrkutatással kapcsolatos tudományos és ipari tevékenységben való részvételről. [PDF]A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3194/1967. sz ... www.hso.hu/showbinary.php?did=126 3194/1967. sz. határozata az Űrkutatási Bizottság átszervezéséről. 1.) A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a szocialista országoknak..." A hetvenes években sok efféle Népszab cikk volt: "A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Minisztertanácsának 2353/1976 számú törvényerejű rendelete akármiről". Hogy jogilag hogy volt, azt persze nem tudom, zavaros. Tán a legvalószínűbb, hogy önmaguk politikai és ideológiai neghatározása lehetett az MFMPK, a tényleges szerv viszont a Minisztertanács. Itt is van egy elejtett mondat: "A kormány feladatait az államigazgatás legfelsőbb szervének tekintett Minisztertanács (MT) látta el. " Ez a mondat továbbgondolva: a kormány (Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány) feladatait az államigazgatás legfelsőbb szervének tekintett Minisztertanács (MT) látta el. Tán kéne keresni pár korabeli Magyar Közlönyt, hogy hogyan írják. – Livvyfan vita 2017. május 22., 14:43 (CEST)[]

Ahogy említettem, 1972-ig minden rendeletet a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nevében adtak ki. Az 1966-1967-es évekből hozott példáid ezért egyáltalán nem különlegesek, mert ez volt az általános. Több száz ilyen linket tudnék felhozni példának. Az általad felhozott 1976-os törvényerejű rendeletet viszont nem találom. Ha ennek a linkjét megadnád, azt nagyon megköszönném. Már csak azért is, mert így együtt, hogy a „Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Minisztertanácsa”, amiben a kormány és a minisztertanács szó is szerepel, az külön kuriózum lenne. Az arcanum adatbázis sem a Népszabadság, sem a Népszava esetében nem ad találatot 1972 utánra arra a keresésre, hogy „Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány” (csak olyan esetben, amikor 1972 előtti eseményre utalnak vissza). Azt hiszem, elég meggyőző linkekkel támasztottam alá azt, amit az előző hozzászólásomban írtam. Az emlékezet néha csalóka, az írásos dokumentumokat kell hitelesnek tekinteni.

Az arcanum adatbázishoz hozzáféréssel rendelkezők számára ez a link teljesen egyértelművé teszi a kérdést: Jogtudományi Közlöny 1972. 12. szám 609. oldal (A Minisztertanács jogállása és főbb feladatai a módosított alkotmány alapján). Akinek nincs hozzáférése, annak idemásolom: „Az alkotmány eredeti IV. fejezetének első rendelkezése kinyilvánította, hogy az államigazgatás legfelsőbb szerve a minisztertanács. Az alkotmánynak ezt a megállapítást tartalmazó 22. §-a az alkotmányt néhány vonatkozásban módosító 1957. évi II. tv. alapján kiegészült még az alábbi, zárójelbe tett szöveggel: „(a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány)". Ennek következtében 1957-től kezdődően az 1972. évi alkotmánymódosításig váltakozva és azonos értelemben használhattuk a minisztertanács vagy a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megjelölést.” Az 1972 utáni helyzetre: „A Minisztertanács jellegét érintő lényeges koncepcióbeli változás kifejeződik abban is, hogy a módosított alkotmánynak a Minisztertanács összetételéről rendelkező 33. § (1) bekezdése a „Minisztertanács" megjelölés után közvetlenül zárójelbe helyezi a „kormány" szót. Nem kétséges tehát, hogy az alkotmány a Minisztertanácsot a Magyar Népköztársaság kormányának tekinti és hivatalos megjelölésére egyaránt alkalmazhatónak tartja a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa, illetőleg a Magyar Népköztársaság kormánya elnevezést”. – Dodi123 vita 2017. május 22., 15:44 (CEST)[]

A 76-os cikk csak afféle példa lett volna, azért is írtam utána, hogy akármi rendelet, de elé kellett volna írnom, hogy pölö effélék is voltak, legalábbis emlékeim szerint. Még a sorozáson is tartottak kis lelkesítő beszédet, ott is emlegették a fmpk-t, pedig az későbben volt, mint 72. Mindegy, ezek szerint 72-ig jogilag is igaz volt, de propagandacélból 80 akárhányig gyakorolták, lásd említett május elsejék. Kiáll a fél kormány és pártvezetőség a dísztribünre, az egész tér harsog, hogy az FMPK és az MSZMP szeretettel köszönti a dolgozó magyar népet meg a Csepel Művek dolgozóit meg efféle szövegek. Mindegy, nincs jelentősége. – Livvyfan vita 2017. május 22., 16:19 (CEST)[]

Nohát, átnyálaztam egy rakás dokumentumot. Eszerint MO kormánya 1956 és 1972 KÖZÖTT is a Minisztertanács volt, ami JELLEGÉT és öndefinícióját tekintve egy forradalmi munkás-paraszt kormány volt. A 72-es módosításban egy szósincs arról, hogy az FMpk-t váltaná fel a Minisztertanács, mivelhogy addig is az volt a neve. Idézem: "A javasolt kiegészítéssel alkotmányi kijelentést is nyer a Népköztársaság Elnöki Tanácsának az az elhatározása, amellyel a Magyar Népköztársaság minisztertanácsát, mint magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt választotta meg".

Tehát folyamatosan és 1870 akárhánytól Minisztertanács volt a magyar kormány mindenkori jogi elnevezése. 1956-tól a Rákosi korszaktól való elhatárolódás, egyben a szocializmus mellett hűség jegyében Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány volt a törvényben is leírt jellege, egyben öndefíniciója. Mivel az 1972-es módosítás semmi utalást nem tesz ennek megváltoztatására, a Minisztertanács mint addig is volt marad Minisztertanács, maga a kvázi munkás-paraszt rendszer sem szűnt meg, semmi ellentmondás nincs a forradalmi munkás-paraszt kormány mint olyan rendszerváltásig való fenállásába. Attól még jogi és alkotmányos értelemben lehetett Minisztertanács a kormány neve.

" A Népköztársaság Elnöki Tanácsa – az 1956. évi 26. számú határozata szerint – javaslatot terjeszt az országgyűlés elé az Alkotmány 22–24. §-ainak, valamint 67. §-ának a megváltoztatására.

1. Az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése szerint: „A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama.” A 3. § leszögezi: „A Magyar Népköztársaság állama védi a dolgozó nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét, harcol az ember kizsákmányolásának minden formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szocialista építésre. A Magyar Népköztársaságban megvalósul a munkásság és a dolgozó parasztság szoros szövetsége a munkásosztály vezetésével.” Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései szerint a minisztertanács, mint az államigazgatás legfelsőbb szerve, a szocializmust építő proletárdiktatúra kormánya; osztálytartalmát és feladatát tekintve: – a burzsoá-fasiszta rendszerrel szemben – forradalmi, munkás-paraszt kormány (tehát nem jogilag, henem ideológiailag!!). Hazánkban 1956. október-november hónapok folyamán a kapitalista rendszer restaurációja érdekében megszervezett ellenforradalom elleni harcban létesített kormány elnevezése éppen ezért hangsúlyozza e szerv forradalmi, munkás-paraszt jellegét.

A javasolt kiegészítéssel alkotmányi kijelentést is nyer a Népköztársaság Elnöki Tanácsának az az elhatározása, amellyel a Magyar Népköztársaság minisztertanácsát, mint magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt választotta meg.

". Azt hiszem, ez elég egyértelműen leírja, hogy lehet egyben Minmisztertanács és forradalmi munkás-paraszt kormány. Mivel az 1989-ig nem változott, a 72-es módosítás sem tárgyalta érdemben, az FMPK minden további nélkül maradhatott a rendszerváltásig, ahogy május elsejéken hallhattuk. Ennek a kornak a logikáját nem lehet könyvekből megtanulni, én viszont jórészt benne is éltem. Sajnos, vagy hálistennek, azt most tök mindegy. – Livvyfan vita 2017. május 23., 13:08 (CEST) – Livvyfan vita 2017. május 23., 13:08 (CEST)[]

Akkor ebben egyetértünk. Az eredeti felvetés az volt, hogy a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány illetve a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Első Kádár-kormányra való átirányítása helyes-e? Az átnézett források alapján mindketten arra a következtetésre jutottunk, hogy jogilag és ideológiailag is pontatlan ez az átirányítás. Most, hogy a vitában egyetértésre jutottunk, át is írom ezeket. – Dodi123 vita 2017. május 23., 14:09 (CEST)[]

Még egyszer összefoglalva, hogy rendben van-e. Újabb infóim értelmében a kormány hivatalos és jogi neve mindig is Minisztertanács volt. Legalábbis a kiegyezés és 1989 között. 1956 után belevették az alkotmányba, hogy céljait és eszméit tekintve ez egy forradalmi munkás-paraszt kormány, melynek jogi elnevezése továbbra is Minisztertanács. Az 1972-es módosításban továbbra is a Minisztertanács szerepelt megnevezésként. Mivel 1972-ben nem volt rendszerváltozás, a rendszer és a kormány alapideológiája változatlan maradt, így az ideológiai "forradalmi munkás-paraszt" jelleg a rendszerváltozásig fennmaradt, bár később egyre ritkábban hangzott el, főként csak ünnepségeken. Hivatalból és jogilag Minisztertanács volt a kormány neve mindvégig, de céljait és ideológiáját tekintve, megkülönböztetésül és elhatárolódásul mint a Rákosi, mint a Nagy Imre kormánytól, ideológiai és propaganda célból nem hivatalosan használta a forradalmi munkás-paraszt kormány nevet is. Ha jól értem a dolgot, akkor azt hiszem, a kérdés tisztázódott. Abban tévedtem, hogy az FMPK-t magam is hivatalos névnek véltem, melynek legfőbb testülete a Minisztertanács. – Livvyfan vita 2017. május 23., 14:48 (CEST)[]
Amit írsz, az a jogi helyzetet tekintve helyes, annyiban pontosítanám, hogy 1956 és 1972 között a közlönyökben megjelenő jogszabályokat is forradalmi munkás-paraszt kormányként adta ki, azaz hivatalosan is ezt az elnevezést használta, amire elvileg feljogosította az 1957-es alkotmánymódosításban a minisztertanács elnevezés után zárójelben feltüntetett másodlagos elnevezés. Az 1972-es Alkotmánymódosításban ez a másodlagos elnevezés már nem szerepel, pontosabban ezt a zárójelben a sima „kormány” elnevezés váltotta fel.– Dodi123 vita 2017. május 23., 15:01 (CEST)[]

Nincs vélemény a TMB-nél

Sziasztok! Kérlek minél többen szóljatok hozzá, hogy le lehessen zárni: Wikipédia:Törlésre javasolt lapok/Niklas Dorsch – Gerry89 vita 2017. május 23., 19:26 (CEST)[]

Start of the 2017 Wikimedia Foundation Funds Dissemination Committee elections

2017. május 23., 23:05 (CEST)

Prototype for editing Wikidata infoboxes on Wikipedia

Hello,

I’m sorry for writing in English. It’d be great if someone could translate this message if necessary.

One of the most requested features for Wikidata is to enable editing of Wikidata’s data directly from Wikipedia, so the editors can continue their workflow without switching websites.

The Wikidata development team has been working on a tool to achieve this goal: fill and edit the Wikipedia infoboxes with information from Wikidata, directly on Wikipedia, via the Visual Editor.

We already asked for feedback in 2015, and collected some interesting ideas which we shared with you in this thesis. Now we would like to present to you our first prototype and collect your feedback, in order to improve and continue the development of this feature.

We present this work to you very early, so we can include your feedback before and all along the development. You are the core users of this feature, so we want to make sure that it fits your needs and editing processes.

You will find the prototype, description of the features, and a demo video, on this page. Feel free to add any comment or feedback on the talk page. The page is currently not translated in every languages, but you can add your contribution by helping to translate it.

Unfortunately, I won’t be able to follow all the discussions on Wikipedia, so if you want to be sure that your feedback is read, please add it on the Wikidata page, in your favorite language. Thanks for your understanding.

Thanks, Lea Lacroix (WMDE) 2017. május 15., 17:37‎ (CEST)[]

Ebból a legjobban azt értettem meg, hogy sajnálja, hogy angolul írta meg ezt, a wikidatával van valami és köszöni megértésünket.

Vagyis magyarán jó lenne, ha lefordítaná valaki, mit is írt. Apród vita 2017. május 25., 11:46 (CEST)[]

A Wikidatát lehet majd szerkeszteni a VisualEditor segítségével közvetlenül a Wikipédiáról, ennek a prototípusa itt található. Itt be is mutatják, hogy hogyan fog működni – azt sajnos azonban már nem, hogy mitől, tehát nem tudunk egyelőre felkészülni rá a sablonokban, vagyis ha bevezetik, akkor valószínűleg hasonlóan lassan fog terjedni, mint a TemplateData, amivel egyáltalán lehet tudni, hogy milyen paraméterei vannak egy sablonnak. Azt ecsetelgeti még, hogy ezt milyen sokan kérték, mennyire fontos stb., illetve hogy a Wikidatán várja a visszajelzéseket. – Tacsipacsi vita 2017. május 25., 21:32 (CEST)[]

Frank Christoph Schnitzler

Sziasztok! Az imént kaptam egy TMB-re buzdító üzenetet a vitalapomra, amelyben Enyavar német wikistől, aki a dewikin szerkeszt, ha jól láttam. "Szia, Nyiffi! You were one of the first users to correct the article about Mr. Schnitzler who claims to be an artist, singer, songwriter, painter, and a few other things, even including being a "EU politician for Ipolydamásd" (however, this claim was not repeated here in hu-WP ;-). Schnitzler is a notorious self-promoter and has inserted himself into many WP language versions. In most, he was quickly deleted, because he is not notable. For examples, see German (2010), English (2015) or French (2017). Would you care to nominate him for deletion in hu-WP, as well?" Angolul nem tudóknak a lényeg: Schnitzler munkássága szerinte megkérdőjelezhető, a szócikkét más wikiken már törölték, itt még nem. Enyavar szeretné, ha ezt felülvizsgálnánk, én azonban nem tudok németül, és fogalmam sincs, melyik forrás mire mutat, mennyire bulvár, és mennyire megbízható vagy sem. Első ránézésre a szócikk elegendő forrást és információt tartalmaz ahhoz, hogy megmaradjon. Érdemes TMB-t kezdeményezni? Mit gondoltok? nyiffi Dasyatis brevicaudata.jpg 2017. május 25., 15:54 (CEST)[]

Törlésre jelöltem. Ott kiderül az igazság. Szerintem nem nevezetes. - Csurla vita 2017. május 25., 18:29 (CEST)[]

Köszönöm, hogy intézkedtél! Tegnap már nem voltam gépnél, hogy elindítsam a TMB-t, pedig volt ez a legegyszerűbb valóban. nyiffi Dasyatis brevicaudata.jpg 2017. május 26., 07:46 (CEST)[]

Igen, volt ez a legyszerűbb valóban. Apród vita 2017. május 26., 14:10 (CEST)[]

Wikidézet és Commonskat

Van annak valami különösebb oka, hogy a {{Wikidézet}} és a {{Commonskat}} sablonok nem egyforma széles dobozokat kreálnak a szócikkekbe? Itt pl. látszik, hogy milyen csúnya, hogy eltérnek a méretek. – Rlevente Műemlék piktogram2.png üzenet 2017. május 25., 21:15 (CEST)[]

Csupán annyi, hogy Akela az egyiket átírta, a másikat nem – azzal az indoklással, hogy az infoboxokkal egyforma széles legyen, ami szerintem azért sántít, mert elméletileg nem kerül egymás alá infobox és Commons-kategória, hiszen az infoboxokba integrálva van a Commons-link (ha valahova mégse, akkor inkább az infoboxot kéne kiegészíteni). – Tacsipacsi vita 2017. május 25., 21:35 (CEST)[]
Az lenne az elgondolásom, hogy rájuk férne kis szélesítés, mert ha a szócikkcím (Commons-kategória-cím) hossza 1-2 szónál több, akkor már 2-3 sornyi vastag szövegbe töri szét, és nagyon kövér lesz a téglalap. Szerintem elegánsabb lenne, ha kicsit szélesebb lenne a box szövegmezeje. A box lehetne egyforma széles, de a mostaninál valamivel szélesebb). A 272-őt csak azért gondoltam, mert az az infoboxszal azonos, de lehetne más érték is, 280 vagy 300px is. Wikidézet, wiktionary, ott nem találtam meg a box szélesség paramétert, azokra is jó szívvel javaslok némi szélesítést. Akela vita 2017. május 25., 22:38 (CEST)[]
Értem. Viszont ha már az a cél, hogy ne legyen tizenöt sor, akkor szerintem érdemes lenne a cím előtti sortörést, valamint annak behúzását is megszüntetni – a Csillagok háborújánál ez a különbség is látható. – Tacsipacsi vita 2017. május 25., 23:11 (CEST)[]
A Commons-kategóriát fel lehet tüntetni a {{Commonskat-natúr}} sablonnal is és akkor nincs jól látható méretbeli különbség.– Szenti Tamás vita 2017. május 26., 00:35 (CEST)[]
De akár a {{Társprojekt}}(?) sablont is újra lehetne írni luában… – Máté (vitalap) 2017. május 26., 14:20 (CEST)[]
@Szenti Tamás: Persze, lehet, de az nem a probléma megoldása, hanem a megkerülése. Ezeket a sablonokat mindenképp egységesíteni kell; én már meg vagyok győzve arról, hogy a szélesebb felé.
@Máté: Persze, borzalmas a jelenlegi kódja, de nem értem, hogy hogy jön ennek a problémának a megoldásához. Tudtommal jelen állapotában is használható (a karbantarthatóság más tészta), csak senki nem használja. Ha meg arra gondolsz, hogy arra cseréljük le a mostaniakat, az megint a probléma megkerülése. – Tacsipacsi vita 2017. május 26., 15:02 (CEST)[]
Nem is állt szándékomban a jelenlegi problémát megoldani :), ezt afféle ceterum censeo hozzászólásnak szántam csak. (Nekem egyébként őszintén mindegy merre egységesedik, bár valóban szívesen látnám a kivezetésüket.) Amúgy a Társprojekttel nem csak a kód rondasága a probléma, hanem hogy a jelenlegi formájában gyakran szétesik, és a Wikidatából sem tudja beolvasni a társoldalakat. Ezek pedig a használhatósághoz tartoznak. Pedig annak idején a CIKKCAKK-reformkor igen ígéretesnek tűnt. – Máté (vitalap) 2017. május 26., 16:03 (CEST)[]
Én sem akarom ám fejre állítani a meglévő rendszereket, csak kicsit szépíteni, karcsúsítani próbálom a boxot (jó lenne mind a hármat, egyforma szélesre). A commonskat a leggyakoribb, azért nyúltam ahhoz. (Persze bármikor vissza-rövídíthető, nem akadéksokodom akkor sem). Konkréten az bosszant, hogy a kategóriákban, a jobb felső sarokban lévő commons-box - amúgy nagyon jó helyen van ott! - de annyira kövér, hogy megakadályozza, hogy a kategória szócikkei 2 vagy több listába álljanak. (Ezért írok be a kategóriák fejrészébe, a legfelülre tolt commons-box alá, ahol csak lehet, egy sornyi szöveges információt, vagy egy "kategória-szócikket" vagy egy "lásd még"-et, mindegy, csak egy sorral lejjebb tolódjon az alcím, és akkor a lista első szócikk-címe már ütközik bele a commons-boxba). Szóval ilyesmi motivált engemet itten mostan. :) Akela vita 2017. május 26., 16:28 (CEST)[]
Na, én pont ott szoktam használni a {{commonskat-natúr}}t, úgy biztos nem lóg bele a listába. – Tacsipacsi vita 2017. május 26., 16:47 (CEST)[]
Hát, ez tényleg egyéni ízlés kérdése. Nekem tetszik ott a jobb felső sarokban a commonskat-box, csak kozmetikázva még szebb lenne. De nem viselnék hadat se érte, se ellene. Akela vita 2017. május 26., 17:06 (CEST)[]

Az alap probléma az volt, hogy a csúnyán néznek ki a {{Wikidézet}} és a {{Commonskat}} sablonok együtt a példaként felhozott szócikkben (nem egyforma méretűek a dobozok). A példaként felhozott szócikkben és a hasonló szócikkekben ez megoldható a már említett {{Társprojekt}}(?) sablonnal. Egyébként minden szócikknél és kategóriaoldalnál külön-külön kell eldönteni, hogy néznek ki szebben és másodsorban hogy láthatók jobban a sablonok.Szenti Tamás vita 2017. május 26., 18:56 (CEST)[]

Az alapprobléma az volt, hogy egy közelmúltbeli sablonváltoztatás miatt néztek ki csúnyán együtt a sablonok. Amikor a cikkszerző elhelyezte őket, akkor még tökéletesen illettek, így aztán csak úgy lehet a szócikkek oldaláról megoldani a problémát, ha minden egyes, a sablonokat tartalmazó szócikkben egyenként felülvizsgáljuk az elrendezést. Ha ehelyett a sablonok egységesítését választjuk, akkor amellett, hogy mintegy két tucat lapról van szó, azt is elérjük, hogy – mily’ meglepő – egységesek lesznek a sablonjaink, vagyis egyrészt a jövőben sem fog gondot okozni a kérdés, másrészt az olvasók is egy egységes élményben részesülnek. – Tacsipacsi vita 2017. május 26., 21:51 (CEST)[]

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Két megjegyzésem is lenne a témához:

  • ha ezek a társprojekt sablonok egy paraméterezett sablon eredményei lennének, akkor a jövőben elég lesz egy helyen módosítani a kódot;
  • Bizonyos esztétikai problémák, pl a kategória esetében monitor felbontás-függőek. Nálam elfér a három oszlop is commonskat sablonnal. – B.Zsolt vita 2017. május 26., 22:56 (CEST)[]

Farkas Flórián

Van külön Büntetőeljárások című rész is, csakhogy a friss eljárásokról semmit nem olvasni, miért? http://index.hu/belfold/2017/05/27/brutalisan_megszorongattak_farkas_floriant_a_kozteven/ "Ebből hogy jön ki az ember, aki olyan ügyesen felügyelt egy uniós milliárdos projektet, hogy maga Balog Zoltán, Emmi-vezér ismerte el, hogy a program céljaiból jórészt semmi nem valósult meg, ezért a támogatás visszafizetésére kötelezte az ORÖ-t." (...) "A Farkas vezetése, felügyelete alatt futó Híd a munka világába projekt ügyében a NAV kezdett el vizsgálódni költségvetési csalás gyanúja miatt, majd később feljelentést is tett. Az ORÖ-nél történtek miatt már féltucat nyomozás zajlik hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés, közokirat-hamisítás és költségvetési csalás gyanújával" 91.82.162.122 (vita) 2017. május 27., 12:37 (CEST)[]

Nincs ilyen kérdés, hogy miért, kivéve a nyilvánvaló választ: mert még nem írták meg. Például te nem írtad meg. – Icone2.svg Zimmy Gnome-envelope.svg 2017. május 27., 13:16 (CEST)[]

Jogsértő oldal visszaállítgatása

Sziasztokǃ Egy folyóiratról írtak egy cikket, amit egy előszóból másoltak, több részletː Határvonal (folyóirat, 2016-). Beírtam a WPːC-re, sablont raktam rá, jeleztem az illetőnek, de állandóan visszaállítja. Lassan elfogy a 3 visszavonásom, kérhetek valakitől segítséget? Köszönettelː Csimma Viktor vita 2017. május 27., 23:24 (CEST)[]

@Csimma Viktor, Profiler25: Levédtem az oldalt egy hétre. Őszintén szólva nem vagyok meggyőződve, hogy ez a folyóirat a maga két megjelent számával megüti-e a WP:NEV mércéjét. Mindenesetre a cikk szövege nem lehet az első számból bemásolt bemutatkozó szöveg: ha azt akarjuk, hogy legyen a Határvonalról cikk, akkor eredeti (=nem másolt) szöveggel újra kell írni. – Malatinszky vita 2017. május 28., 01:18 (CEST)[]

Itt is megjegyzem, hogy írt a jogi kocsmafalra is a szócikk szerkesztője. Ott nem kellene válaszolni? Apród vita 2017. május 28., 01:40 (CEST)[]

Írtam neki egy rövid választ. Solymári vita 2017. május 28., 09:39 (CEST)[]

@Malatinszky, Solymári: Kösziǃ Csimma Viktor vita 2017. május 28., 10:00 (CEST)[]

Lisszaboni szerződés (wikikód hiba)

Szép napot kívánok! A Lisszaboni szerződés#Ratifikáció szakaszában a táblázat kissé furán fest a nagy fehérségekkel. Ha jól értettem, a vitalapon is valami ilyesmit nehezményeztek. Apród vita 2017. május 28., 15:02 (CEST)[]

Nálam néhány másodperc után eltűnnek a "nagy fehérségek", mivel becsukódnak az ablakok. Wikizoli vita 2017. május 28., 15:36 (CEST)[]

Nálam viszont az ablak bezárása után még inkább érzékelhető ez, mint a kinyitásakor. Apród vita 2017. május 28., 16:00 (CEST)[]

Nálam Internet Explorerben és Firefoxban tökéletesen működik, Google Chrome-ban vannak csak a nagy fehérségek, amelyek helyére a táblázatrész kinyitása után az értékek kerülnek. Ezt a hibát Google Chrome-ban is ki lehet javítani ha a "collapsible collapsed" helyett minden országnál az "mw-collapsible mw-collapsed" értéket írjuk. Kipróbáltam, csak mivel ebben az esetben elcsúsznak az oszlopok, és csak a kinyitás után kerülnek a helyükre, így nem szép. Ezért nem is javítottam. A vitalapi felvetést nem tudtam értelmezni, mert amit ír, az nálam nem jelentkezik egyik böngészőben sem. Lehet, hogy ezeket a problémákat a műszaki kocsmafalon érdemesebb felvetni. – Dodi123 vita 2017. május 28., 16:14 (CEST)[]

Akkor megkérdezem a műszakin. Apród vita 2017. május 28., 16:17 (CEST)[]

Molnár Géza (M. Szebeni Géza)

Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva– Vépi vita 2017. május 31., 13:41 (CEST)[]

M. Szebeni Géza átirányítás lenne, de mivel egyértelműsítsem Molnár Gézát? Köszönöm, – Vépi vita 2017. május 12., 14:03 (CEST)[]

Molnár Géza (diplomata)? – ✮ Einstein2 vitalap 2017. május 14., 09:58 (CEST)[]
Én hagynám, ahogy most most van. („M. Szebeni Géza” a legpontosabb egyértelműsítő attrubutum). Akela vita 2017. május 14., 10:17 (CEST)[]

Én úgy gondolom, hogy ahogy N. Kósa Judit szócikkét is N. Kósa Judit néven hoznánk létre, ugyanúgy M. Szebeni Géza néven miért ne lenne létrehozható? Apród vita 2017. május 14., 12:22 (CEST)[]

M. Szebeni Géza az álneve. Szokás álnévvel egyértelműsíteni? Illetve szokás az álnevén szerepeltetni valakit (mármint hogy az a szócikk címe)? (Persze szokás, de nagyon nyomós okkal, itt nem hiszem, hogy fennállna.) – Vépi vita 2017. május 14., 18:51 (CEST)[]

Ott van Földes László (Hobo), Kentaur (Erkel László) és van még más is, de most nem jut az eszembe. Gyurika vita 2017. május 14., 19:36 (CEST)[]
Erre viszont ellenkezőjét is tudok mutatni: Csordás Ilona 2014. október 29., 18:39-kori változata. Itt pl. Plexi (Csordás Ilona) lett átnevezve Csordás Ilonára, mert a Plexi művésznév ugyan, de szinte mindenhol Csordás Ilonaként szerepelt. Apród vita 2017. május 14., 19:50 (CEST)[]

Az hogy művésznevén van egy életrajzi szócikk címe, az még nem volna probléma (csak akkor ha keresztülerőszakolt, vagyis ha olyan érvek vannak odaképzelve egy művésznév elfogadtatása mellé, amelyek nem állják meg a helyüket valamiért). A probléma inkább az, hogy úgy látom egymással párhuzamosan létezik a két név. Tehát pl. a Magyar Filozófiai Szemlében M. Szebeni Géza néven írogatva, az MTA adatbázisában viszont Molnár Géza néven. Kérdés, hogy ismert-e a társadalom számára "Molnár Géza" néven? Apród vita 2017. május 14., 19:30 (CEST)[]

Vépi: Szerintem támaszkodj nyugodtan a Művésznevek átírási irányelvre. Ennek megfelelően javaslom az M. Szebeni Géza néven szerepeltetni. Úgy gondolom, az írói név tekinthető művésznévnek, és így megszűnne a nem szabványos egyértelműsítő cím, és nem is kéne egyértelműsítő taggal ellátni (utóbbiról magánvéleményem, hogy ha elkerülhető a használata, akkor törekedjünk arra, hogy ne legyen használva). Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2017. május 19., 08:38 (CEST)[]

Hungarikusz Firkász: Átneveztem, most M. Szebeni Géza. Illene egy átirányítás Molnár Gézáról, és felvenném az egyértelműsítő lapjára is. Ezzel visszajutunk oda, hogy mivel egyértelműsítsem. – Vépi vita 2017. május 25., 08:33 (CEST)[]

Így megfelel? Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2017. május 25., 08:55 (CEST)[]

Igen, köszönöm. És most már kezdem érteni, hogy átirányítás (olyasmi, hogy pl. Molnár Géza (diplomata) --> M. Szebeni Géza) nem is lesz. – Vépi vita 2017. május 25., 09:12 (CEST)[]

Szerintem le lehetne venni a függőben sablont. A szócikk neve egyenes pályára került. Apród vita 2017. május 25., 11:48 (CEST)[]

Ungár Klára

"Homoszexualitását nyíltan vállalja.[2][3][4]"

Érdekes, én úgy tudtam, hogy nő esetében ezt leszbikusnak nevezik. Obngfs vita 2017. május 22., 20:32 (CEST)[]

Itt olvashatsz róla: Homoszexualitás – Pegy22 vita 2017. május 22., 20:48 (CEST)[]
Igen, nagyjából ez az orvosi kifejezése a dolognak, nők esetében a kultúrált nemzetek többségében ezt leszbikusnak, férfiaknál melegnek hívják (és pláne nem https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Buzi&redirect=no -nak). Obngfs vita 2017. május 22., 22:06 (CEST)[]

Ütközés után: Akkor olvasd el a leszbikusság szócikket. További szép estét kívánok! Apród vita 2017. május 22., 20:50 (CEST)[]

Akkor javítsd ki! – Pagony foxhole 2017. május 22., 21:02 (CEST)[]

Mármint Obngfs. Apród vita 2017. május 22., 22:04 (CEST)[]

A homoszexualitást sehol nem hívják leszbikusnak. Sőt, kulturált nemzetek nyelvének kulturált használói főnevet használnak, amikor főnév kell, és melléknevet, amikor melléknév kell. Rosszul tudtad, van ilyen. A homoszexualitás teljesen elfogadott, semleges összefoglaló elnevezés. További kellemes kutatómunkát! Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2017. május 23., 00:02 (CEST)[]

Én csak annyit tudok, hogy van http://www.labrisz.hu/ magyar leszbikus egyesület és nem női homoszexuális egyesület. Ha önmagukat leszbikusnak deklarálják, ne legyünk pápábbak a pápánál. A homoszexualitás inkább orvosi kifejezés. A férfiak manapság ugyebár melegnek, vagy gaynek, a nők meg leszbikusnak nevezik önmagukat. Aztán lehet, hogy U.K. a kivétel, aki öndefiníciója szerint női homoszexuális. – Livvyfan vita 2017. május 23., 00:26 (CEST)[]

"A homoszexualitást sehol nem hívják leszbikusnak." Akkor ezek szerint több mint tíz éven keresztül rossz volt a leszbikusság meghatározása a magyar wikipédia Leszbikusság szócikkének első sorában? Apród vita 2017. május 23., 00:35 (CEST)[]

Még egyszer: a főnevet a melléknévvel ne keverjük össze. Nem ugyanazt a szerepet töltik be a mondatban. A homoszexuálist hívják leszbikusnak, ha nő, a homoszexualitást nem hívják leszbikusnak. Amíg ilyen alapdolgokat nem sikerül tisztázni, addig nincs miről beszélni. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2017. május 23., 01:07 (CEST)[]

Egyébként pedig: azért, mert egy ember lehet férfi vagy nő, már nem hívhatjuk embernek? Vegyük észre, hogy a leszbikus–meleg megkülönböztetés melléknévi formában használatos. Főnévi formában nem terjedt el sem a melegség. sem a leszbikusság használata, ennek a bevett és semleges köznyelvi alakja a homoszexualitás. Az egész szakasz kiindulópontja, hogy a hozzászóló nem tudja a melléknevet a főnévtől megkülönböztetni. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2017. május 23., 01:09 (CEST)[]

[forrás?] Még leszbikusság szócikkünk is van. --Tgrvita 2017. május 23., 07:19 (CEST)[]
Van, lektorsablonnal. Attól még beletörik a nyelvem. Arra van forrás, hogy a homoszexualitás ne lenne tökéletes összefoglaló név mindkét nemre? Egyáltalán, elfogadható az, hogy egy szót ne használhassunk csak azért, mert tágabb, de pontos a jelentése? Ha van egy leszármazott osztályod, az betiltja a szülőosztály használatát? Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2017. május 23., 08:52 (CEST)[]

Ahogy Bináris fentebb is írta: a homoszexualitás – összefoglaló név mindkét nemre. Tehát a "Homoszexualitását nyíltan vállalja." mondat teljesen rendben van. Egyébként a Magyar értelmező szótár (Akadémiai Kiadó, 1975) szerint: "Homoszexuális – Aki természetellenesen [erről itt most ne meditáljunk, légyszi!] vele egyneműekkel tart nemi kapcsolatot.| Ilyen emberre jellemző." (A szintén 1975-ös Idegen szavak szótára nem "nemi kapcsolat"-ot, hanem "nemi vonzalmat" említ).

Igen: a Leszbikusság rossz cím, és ha tíz éve így van az első sora, akkor tíz éve rosszul van. Sajnos, nem az egyetlen ilyen eset a Wikipédiában! A Magyar Leszbikus Egyesület pedig – egy szervezet neve, nyilván leszbikusok egyesülete. A tagjai ilyen nevet adtak neki, ezt mi nem vitathatjuk. – Vadaro vita 2017. május 23., 09:57 (CEST)[]

Ott a helyén is van maga a szó, melléknévi alakban. Persze az általad írt birtokos szerkezetben magyaros is lenne. Nyilván hangsúlyozni akarják, hogy csak nőket várnak. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2017. május 23., 10:39 (CEST)[]

Egy rendőrségi jegyzőkönyvben, bírósági ítéletben és kórházi zárójelentésben valóban homoszexuálist írnának hivatalból. A beszélt nyelvben pedig szinte bizonyosan nem. Mivel a Wikipédia olyan enciklopédia vagy mi akar lenni (ahogy már sokszor letárgyaltuk inkább vagy mi), hát inkább a legyen sótlan és tankönyvízű homoszexuális. A fentebb említett 1975-ben a leszbikus kifejezés nem volt magyar hétköznapi köznyelvi használatban, függetlenül attól, hogy az értelmező szótárban bennefoglaltatik-e, avagy nem (nem tudom). A féfiakra még a jobb társaságban is azt mondták, hogy homokos, de a nőkre nem. A gimnáziumban mi -már elnézést- a "buzi csaj" kifejezést használtuk. Jobb híján, mert "homokos" az akkori köznyelvben csak férfi lehetett. No mindegy, megint vihar egy pohár vízben. – Livvyfan vita 2017. május 23., 11:29 (CEST)[]

Kezdem feladni, hogy mindenki megértse a főnévi és a melléknévi alak közötti különbséget. :-( Aki a melléknévi alakról értekezik, az nem a témához szól hozzá. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2017. május 23., 12:46 (CEST)[]

Homoszexualitását nyíltan vállalja, vagy leszbikusságát nyíltan vállalja, lényegét tekintve nincs különbség. Homoszexuális mindenki lehet, leszbikus csak nő, és mivel nőről van szó, hát nem tudom miért szavakon lovaglunk, amikor pontosan tudjuk miről van szó. Hidd el, én is sokszor úgy érzem, mintha a dedóban lennék. – Livvyfan vita 2017. május 23., 13:22 (CEST)[]
Akkor most mindenki menjen vissza a szakasz elejére, és nézze meg, ki lovagol szavakon. Én is ugyanezt mondom... Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2017. május 23., 13:25 (CEST)[]
Én leírtam véleményem, azután azt csináltok amit akartok a cikkel, nincs rajta a kedvenc ezres listámon se. Tőlem maradhat ez is, meg lehet az is. Egy cikkben a nő egyébként önmagát "meleg"nek definiálja, ami azt hiszem nőknél szokatlan. Olyan is van, hogy dupla, meg tán tripla csavar is...– Livvyfan vita 2017. május 23., 13:41 (CEST)[]

@Bináris: Bár sokszor leírtad, és érdemben senki nem reagált, mégis tévedsz, amikor azt állítod, hogy a leszbikus szó nem főnév. A leszbikus szó főnév is, ahogy a meleg szó is. Nyilvánvalóan főnévi értelemben használjuk ezeket, amikor emberek csoportját jelölik többes számban. A leszbikusok leszbikusok, nem pedig "leszbikus emberek" vagy "leszbikus nők". A magyar nyelv már csak ilyen: egy melléknév még akkor is simán lehet főnév is egyúttal, ha kifejezetten melléknévképzővel keletkezet. Példa erre mondjuk a favágó szó.

@Vadaro: Nem értem, mi a probléma a "leszbikusság" szóval. A melléknévből elvont főnév képzésére szolgáló képzővel szabályosan alakult főnév. Kérlek, magyarázd el, mi a probléma vele.

– Peyerk vita 2017. május 23., 17:58 (CEST)[]

@Peyerk: Sajnos, nem tudom elmagyarázni. (Általában is kevés dolgot tudok magyarázni, ez is ilyen). Inkább csak analógiákkal próbálom megvilágítani, amit gondolok róla: a "leszbikusság" szóval ugyanaz a bajom, mint pl. a "homokosság"-gal. Vagy pl. mint a "laikusság"-gal, a "borússág"-gal, a "vizesség"-gel, a "szépségesség"-gel. Szerintem nincsenek ilyen szavak. Pedig mindegyik "melléknévből elvont főnév képzésére szolgáló képzővel szabályosan alakult főnév" - lenne. – Vadaro vita 2017. május 23., 21:22 (CEST)[]
@Vadaro: Hát... nem győztél meg :-) Nekem semmi bajom a példaként felsorolt szavakkal, és nem jutottam velük közelebb a megértéshez. Sebaj, értem, hogy nem tudod jobban elmagyarázni. – Peyerk vita 2017. május 24., 13:21 (CEST)[]

Rendben, a leszbikus használható főnévi értelemben is. Akkor szerinted helyettesítheti a homoszexualitás szót? Mert ha nem, akkor még mindig ugyanott tartunk. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2017. május 23., 18:18 (CEST)[]

Nem világos, mit értesz "helyettesítés" alatt. Mindenesetre a homoszexualitás egyik típusa a leszbikusság, a homoszexuálisok (ez is főnév itt) egy része pedig leszbikus. – Peyerk vita 2017. május 23., 18:33 (CEST)[]

Az a gyanúm, hogy a hibás nyelvtani érvekkel megspékelt hozzászólásaid kezdettől tévúton járnak. A szakasz indítója ugyanis nem azt állította, hogy a "homoszexualitás" szó helyettesíthető a "leszbikus" szóval, hanem arra hívta fel a figyelmet, hogy aki "homoszexualitását nyíltan vállalja" és nő, azt "leszbikusnak nevezik". Márpedig ez teljességgel helytálló. – Peyerk vita 2017. május 23., 18:37 (CEST)[]


@Livvyfan: Az pedig a fiatalokra nézve sértő, hogy degradáló kijelentéseket teszel rájuk. Az fontos, hogy a Szedlacsekekre ne tegyünk sértő kijelentéseket, de a fiatal generációt lehet szidni, hogy csak szellentős poénokon nevetnek?– RuIsZa Blue old car.svgbevitel 2017. május 26., 19:31 (CEST)[]
Miért kedves Ruisza, tán nem így van? Nohát, egyetemistáknak éppen a humorérzék változását felmérendő ÉPPEN HACSEK ÉS SAJÓ jeleneteket leadtak, azok rezzenéstelen arccal hallgaták végig, nevetni nem tudtak rajta. Egyébként valakire/valakikre lényegében igaz megállapítást tenni egy dolog, megsérteni az másik dolog, szidni meg egy harmadik dolog. Egyébként ha nem inged, ne vedd magadra. Magyarán ha szereted és értékeled Hacsek és Sajó humorát, viszont nem szereted a manapság szokásos „feljött a hányásom, de visszanyeltem” tíousú humorokat, amin fetreng a fiatal közönség a röhögéstől, akkor ne vedd magadra és annyi. Amúgy szerinte is rendben van, hogy egy Szedlacseknére elkeresztelt ezer éves múmia számára hét éves születésnapi köszöntőt rendeznek a wikipédián? Ez poénos? – Livvyfan vita 2017. május 26., 20:38 (CEST)[]
@Livvyfan: Azért nem tetszett ez a kijelentés, mert 14 évesként én is úgy éreztem, mintha a hányós poénokat kedvelném. A Wikipédiának pedig úgy látszik, ki kell szolgálni mindenféle ízlést.– RuIsZa Blue old car.svgbevitel 2017. május 27., 10:22 (CEST)[]
Nézd kedves Ruisza, azért ez elképesztő. Egyetlen mondatot merészeltem írni, miszerint ha a fenti személyt megilleti a diszkréció szex ügyében, akkor Szedlacseknét is megilletné, hogy hagyják békén nyugodni és ne tegyék a kocsmafalra tisztán poénkodni meg hét éves születésnapjára gratulálni. Plasztikai műtétre ne gyűjtsünk szegénynek? Ebből az egy mondatból tengerikígyó hossznyi vita lett (mindjárt a kizárólag konkretizáló gondolkodásra képes szerkesztőtársak ismét kioktatnak, hogy a vita az nem tengerikígyó, mint Besenyő Pista bácsi és a szemceruza ügye). Kioktattak, hogy a múmia neve nem Szedlacsekné, a valós Szedlacseknék meg nem múmiák, egy Szedlacseknének keresztelt múmia nem töltheti el kellemetlen érzésekkel a valódi Szedlacseknéket és családtagjaikat, egy múmiának nemhogy az örök nyugalomra, de semmire sincs joga jogilag, a Szedlacseknének nevezett múmia senkinek sem az anyja, meg efféle. Tudom. Mindent tudok. De attól még a dolog ízléstelen, etikátlan, nem frankó, nem kóser, vagy újonnan feljavított cikkünk szerint nem mores. Amúgy az idősebb generációknak isten adta joga a fiatalabbak bírálni, a fiatalabbaknak meg az öregeket vén majomnak tartani. Amúgy az öregeket vén majmozóból is pár év után a fiatalokat kritizáló öreg lesz, ez a világ rendje. A generációs különbségek meg sosem látott mértékűre nőttek, egy 25 éves már nem érti a 18 éveseket. Én már nem akartam ezt a vitát folytatni, megszólítottál, válaszoltam. – Livvyfan vita 2017. május 27., 13:09 (CEST)[]
@Livvyfan, Ruisza, Hungarikusz Firkász: Egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy “az idősebb generációknak isten adta joga a fiatalabbak bírálni, a fiatalabbaknak meg az öregeket vén majomnak tartani”. Kölcsönösen elvárható minden korosztálytól egymás elfogadása, elviselése, egymás minősítgetése nélkül.
De ha már dönteni kéne, akkor pontosan az idősebbektől (tapasztaltabbaktól) elvárható, hogy nagyobb megértéssel, toleranciával, empátiával fogadjuk a fiatalokat.
A “dehát ők csak a szellentős poénokon tudnak nevetni, Hacsek és Sajó számukra magas” egy nagyon durva és sértő, lenéző általánosítás, nem értem hogy engedhetsz meg ilyet magadnak. Becsüljük már meg jobban azokat a fiatal szerkesztőtársainkat, akik velünk együtt dolgoznak a Wikipédia jobbításán.
(Amúgy Szedlacskné számomra határozottan gusztustalan, rendkívül meglep hogy ez másoknak tetszik, hogy ez poén, de elfogadom, hogy ezek szerint van erre igény, és magamban keresem a hibát, hogy ezt nem értem. Nem tartom helyesnek minősíteni a Szedlacsekné-rajongókat, hogy “gyerekes és ízléstelen”. Ez a mi pillanatnyi véleményünk, ami az évek során még akár meg is változhat, de ha nem akkor sem biztos, hogy nekünk van igazunk.) – EniPort eszmecsere eszmecsere 2017. május 28., 02:13 (CEST)[]
EniPort, nem egészen értem, miért lettem megpingelve, senkit nem minősítettem a kora alapján. Ami pedig a Szedlacsekné-ügyet illeti, úgy gondolom, hogy álprobléma. Miért? Mert ha valódi probléma volna, akkor már jelentős lépést tett volna valaki ellene a megfelelő helyen. 10 éve senkit sem zavar(t) annyira, hogy ilyen lépést megtegyen. Pusztán csak annyira zavar embereket, hogy OFF-témaként vitatkozzanak róla, és minősítgessék azokat, akiket nem zavar (természetesen tudom, hogy ezzel most „alátámasztottam”, hogy mennyire etikátlan meg ízléstelen vagyok, mert hát ugyebár nem zavar annyira, hogy tegyek ellene) vagy nem törődnek vele annyira, hogy foglalkozzanak vele. A helyzet az, hogy nem a helyén van kezelve ez a kérdés. Úgyhogy bármilyen mélységű problémát jelent, mindaddig álprobléma marad, amíg csak ilyen minőségben folyik róla díszkurzus. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2017. május 28., 07:49 (CEST)[]
@Hungarikusz Firkász: Csak annyiból lettél Te is megpingelve, mert részese voltál a beszélgetés annak az ágának, hogy mennyire kell egymást minősítgetnünk, ítélkeznünk (elsődlegesen nem Neked szól). Illetve Ruisza is szóvá tette az általánosítást a fiatalokról. Mindegy mit gondolunk Szedlacseknéről, ha igény van rá, maradjon :) – EniPort eszmecsere eszmecsere 2017. május 28., 09:29 (CEST)[]
DoNotFeedTroll.svg

Az megvan, ugye, hogy Obngfs, aki ezt a szakaszt elindította, profi troll, akinek összesen csak hatvanhárom szerkesztése van, amelyek közül egyetlenegy sem érdemi, viszont mindegyik arra irányul, hogy a szerkesztőket felhergelje. Mindenesetre ez a mostani messze a legsikeresebb trollkodása:lassan egy hete ekézitek egymást totál értelmetlen dolgok kapcsán, amit ő nyilván kéjes örömmel figyel. Azt javaslom, most már ne etessétek tovább, nehogy elcsapja a hasikáját. Malatinszky vita 2017. május 28., 04:02 (CEST)[]

Nem értelek. Milyen troll az, aki még sose volt blokkolva? (még csak nem is figyelmeztetted!) Ramakuni vita 2017. május 30., 22:50 (CEST)[]
Kedves Malatiszky, maximálisan igazad van, de akit itt egyetlen, senkit sem sértő mondat miatt gyomorrontást kapott és émelyeg a Wikipédiától az én vagyok, nem pedig Ofds vagy ki. Még egyszer és utoljára: az, hogy valaki kitette a saját szerkesztői lapjára az általa Szedlacseknének nevezett múmiát, hát lelke rajta, a szerkeszői lapokat a kutya sem olvassa. De az, hogy kiteszik a kocsmafalra mindenki elé, tetejébe majdhogynem születésnapi zsúrt szerveznek számára, az már minden határon túlmegy ízléstelenségben. Akkor is, ha bizonyos szerkesztők számára ez csak álprobléma, illetbe kiváló lehetőség a kötözködésre és kioktatásra, aztán besértődésre és mutogatásra. Amúgy általánosító lennék? Ahogy a legtöbb ember, bár sokan nem ismerik el. Az általánosítás lényege, hogy a részből következtetünk az egészre. Ahogy a doktorbácsi a laborban egy csepp vérből az össze vérre, a közvéleménykutató ezer emberből az országra satöbbi. Amúgy nem ofds, hanem egy másik, állandóan bekeverő szerkesztő miatt keveredtem a kocsmafalra. Szerkesztésem cirka 99 százaléka ugyanis cikkírás, nem közösségi fórumokon való keverés, ez könnyen ellenőrizhető. – Livvyfan vita 2017. május 28., 10:22 (CEST)[]
Nem lett volna semmilyen sértődés, ha nem állsz le másokat sértegetni (pl. engem: „a te világod észrevételem szerint a hideg racionalizmus, amit szigorú szabályok és paragrafusok szabályoznak”; „Nem, nem nem érti, kész vagyok.” (amivel kvázi lehülyéztél); „Én jó ideje kerüllek mint a ...”, Regasteriost: „...hogy Regasterios kéjes örömmel törölje”, később pedig általánosságban a nálad fiatalabbakat, majd Ruiszát. Utána pedig te kéred ki magadnak, hogy olyant merészeltem írni, hogy „Nekem meg ennél jobb dolgom is van, és szerencsére, én nem vagyok kényszerben a válaszadást illetően sem.” Amúgy részemről nem volt sértődés, mert ezek már nem érik fel azt az ingerküszöböt, hogy megsértődjek miattuk, de sajnos jól mutatja azt, hogy te úgy érzed, bárkinek bármikor beszólogathatsz, és az rendben van, de neked senki sem szólhat a tévedéseidért, hibáidért, senkinek nem lehet tőled eltérő véleménye, mert ezeken rögtön kiakadsz és támadólag lépsz fel. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ezt is személyeskedésnek fogod majd fel, és akként is fogod lereagálni (amit a magam részéről szomorúnak tartok), de remélem, hogy emellett (de inkább helyette) el is gondolkodsz rajta. Azért remélem, mert véleményem szerint hasznos szerkesztője vagy a WP-nek, de minden vita, amelyben részt veszel, elmérgesedik, mert mindenfelé csapkodsz, és így magad és a projekt kárára is megy ez a dolog. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy lereagáld, de ha gondolod, további (ellen)érzéseidet privátban is megoszthatod. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2017. május 28., 10:55 (CEST)[]
Én hét éves wikis pályafutásom alatt cirka hét emberrel kerültem konfliktusba. Veled messze a legtöbbször. Ez szerintem messze nem sok. Komolyabb vitáim: Dimitrov, forrásokkal igazoltan igazam volt. Bakáts tér aszfaltburkolata 1952-ben, végül fotóval igazoltan igazam volt. A Mack the Knife dal nem egy operaénekes, hanem Bobby Darin előadásában lett mindenki által ismert világsiker, eladási listákkal igazolható. Hogy az Állami Áruház nagy, vagy kis á. Évekig ment a reménytelen meggyőzés, végül TE MAGAD javítottad ki helyesre. Regasterios meg tömegével törölte a nehezen összeszedett fimfotóimat, amiket nem is kellett volna. Írtál egy listát, hogy én másokat sértegettem, Írjak egy listát, hogy te hogyan sértegettél az évek alatt engem? Szerintem, ha valaki egyenesen és becsületesen a másik szemébe mondja, hogy szerinte hülye, sokkal tisztességesebb, mint a fű alatti beszólogatások, lehetőleg mosolyjelekkel megrakva. Amúgy levelezzünk privátban? Hát nem te írtad, hogy üzeneteimet olvasatlanul kitörlöd? Pedig rohadtul kíváncsi lennék már a HF név mögött húzódó, önmagáról semmit nem eláruló emberre. Most mennem kell a kórházba, mert a 86 éves apósomat szombat hajnalban mentővel vitték be, ma éjjel életmentési célból megoperálták, élet-halál között lebeg, feleségem zokog, én meg marhaságokról vitatkozok feleslegesen. – Livvyfan vita 2017. május 28., 11:24 (CEST)[]
Én ennél többet nem tudok tenni a békülés érdekében. A felsorolt viták zöméhez semmi közöm nincs és nem is volt (a Dimtrov-vitában csak érintőlegesen vettem részt, akkor sem a Dimitrov szócikk tartalmával kapcsolatban – emlékeid ellenére is így van, ezt csak azért emelem ki, mert nem egyszer hangoztattad, hogy komoly konfliktusod volt velem a szócikk kapcsán és ezért "üldözlek"). Írhatsz listát nyugodtan, de ha visszanézed, akkor láthatod, hogy azokban is te léptél fel támadólag, sértőleg először. De mindegy, én ennél többet nem tudok tenni az enyhülésért (Besenyő Pista fotójáért is egyébként emiatt kilincseltem a szerzőnél, én meglettem volna nélküle – csak azért mondom, mert észleltem, hogy megköszönted, ismételten), és több energiát nem is akarok belefeccölni, főleg úgy ha semmi értelme nincsen. Kinyitottam ehhez egy ajtót, amit nyitva hagyok, amíg be nem csapod. A következő lépés rajtad áll. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2017. május 28., 11:44 (CEST)[]
Egy értelme csak volt 7 éves wikipédiás ittlétemnek, Besenyő Pista bácsi cikkét megmentettem a törléstől, még kép is lett végül benne. Besenyő Pista bácsi Forever.

Két haragos elmegy a rabbihoz, hogy tegyen igazságot. A rabbi meghallgatja az egyiket, majd közli, fiam, neked van igazad. Meghallgatja a másikat, majd közli, fiam, neked van igazad. A bóher közbeszól: De rabbi, mindkettőnek nem lehet igaza! Erre a rabbi: Látod, ebben meg neked van igazad. – Livvyfan vita 2017. május 29., 01:51 (CEST)[]

Szedlacsekné képét már más is kifogásolta. Ramakuni vita 2017. május 30., 20:52 (CEST)[]

Ke Jie

Jelenleg a Rémi rendszer szerint a góban a világ legjobb (9 danos) játékosa. Jelenleg nincs szócikke, még csont szinten sem. Miért? 82.144.177.77 (vita) 2017. május 30., 19:58 (CEST)[]

Mert nem írtad meg. – Rlevente Műemlék piktogram2.png üzenet 2017. május 30., 20:27 (CEST)[]

Ez a csontszint jobb, mint a csonkszint. Átnevezhetnénk. Wikizoli vita 2017. május 30., 21:09 (CEST)[]

Azért, mert mindenkinél hiányzott valami: hozzáértés, idő, motiváció, beleértve téged is. Felveszem a projektbe. Szalakóta vita 2017. május 31., 09:06 (CEST)[]

Így teljesüljön minden kívánságod: Ko Csie néven megírtam a cikkét csont-szinten.;-) Akinél rendelkezésre áll további hozzáértés, idő, motiváció, az továbbfejlesztheti, beleértve téged is. – Rlevente Műemlék piktogram2.png üzenet 2017. május 31., 10:52 (CEST)[]

élő sablon a vitalapon

Sziasztok! Egy csomószor kell pótolnom az új életrajzi szócikkeknél. Ne felejtsük el! Köszi! Vigyor – Gerry89 vita 2017. május 31., 22:46 (CEST)[]

Azért hagyjuk ki, hogy pörögjön a szerkesztésszámlálód. Vigyor – Malatinszky vita 2017. június 1., 04:52 (CEST)[]

CEE Tavasz 2017 - elindult a szavazás!

357 szócikk született az idei versenyben, köszönjük minden résztvevőnek ezt a remek "termelést" Vigyor. Már csak a szavazás van hátra, a Wikipédia:CEE Tavasz 2017 oldalon a Szavazás fülre kattintva, a tavalyi módszer szerint lehet szavazni, maximum 5 új és 3 bővített szócikkre, amit a legjobbnak ítéltek. Hajrá!! Xia Üzenő 2017. június 1., 09:19 (CEST)[]

Milák Kristóf

Nem nevezetes az ifi olimpiai és ifi eb szereplésével. Felnőttek között nulla eredménye van, nem csoda, hiszen még gyerek. 91.83.181.123 (vita) 2017. június 3., 23:59 (CEST)[]

Na eddig az volt a baj, hogy szubcsonkok a szócikkek, nem lett beleírva X. szócikkébe valami, most meg az, hogy olyan szócikk van a wikiben, ami egy ifjúsági bajnokról szól. Apród vita 2017. június 4., 00:49 (CEST)[]

Ez kb. a diákolimpiai kategóriának felelne meg a tudományoknál. Ami köztudottan nem jelent nevezetességet. Volt olyan osztálytársam aki 3 aranyérmet is elhozott a diákolimpiákról, mégsincs cikke itt, ami jól is van. 91.82.139.85 (vita) 2017. június 4., 20:51 (CEST)[]

Kiemelés

Tisztelt kollégák! A Kiemelési munkapadon június 5-én jár le a Mindennapi élet Kínában a Ming-dinasztia idején című szócikkre való szavazás határideje. A cikk szerintem kiváló, megérdemli a figyelmet és a még hiányzó szavazatokat. A Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/Mindennapi élet Kínában a Ming-dinasztia idején oldalon lehet szavazni.  … szalax üzenő 2017. június 4., 21:02 (CEST)[]

What do you care for most? What are you concerned with? Take part in the strategy discussion

Strategy Graphic.pdf
The World in 2030 - Presentation for movement strategy discussions.pdf

Sziasztok! I'm sorry that I'm not writing in Hungarian. Segíts lefordítani a saját nyelvedre!

The more involved we are, the more ideas or wishes concerning the future of Wikipedia we have. We want to change some things, but other things we prefer not to be changed at all, and we can explain why for each of those things. At some point, we don’t think only about the recent changes or personal lists of to-dos, but also about, for example, groups of users, the software, institutional partners, money!, etc. When we discuss with other Wikimedians, we want them to have at least similar priorities that we have. Otherwise, we feel we wasted our time and efforts.

We need to find something that could be predictable, clear and certain to everybody. A uniting idea that would be more nearby and close to the every day’s reality than the Vision (every human can freely share in the sum of all knowledge).

But people contribute to Wikimedia in so many ways. The thing that should unite us should also fit various needs of editors and affiliates from many countries. What’s more, we can’t ignore other groups of people who care about or depend on us, like regular donors or “power readers” (people who read our content a lot and often).

That’s why we’re running the movement strategy discussions. Between 2019 and 2034, the main idea that results from these discussions, considered by Wikimedians as the most important one, will influence big and small decisions, e.g. in grant programs, or software development. For example: are we more educational, or more IT-like?

We want to take into account everybody’s voice. Really: each community is important. We don’t want you to be or even feel excluded.

Please, if you are interested in the Wikimedia strategy, follow these steps:

  • Have a look at this page. There are drafts of 5 potential candidates for the strategic priority. You can comment on the talk pages. Languages other than English are OK.
  • Tell those Wikipedians who don't know English that we're waiting for their comments as well!
  • The last day for the discussion is June, 12. Later, we’ll read all your comments, and shortly after that, there’ll be another round of discussions (see the timeline). I will give you more details before that happens.
  • If you have any questions, ask me. If you ask me here, mention me please.

Friendly disclaimer: this message wasn't written by a bot, a bureaucrat or a person who doesn't care about your project. I’m a Wikipedian, not a staffer, and I hope my words are straightforward enough. SGrabarczuk (WMF) vita 2017. június 4., 23:15 (CEST)[]

Németh Nyiba Sándor sportoló és zenész

Sziasztok! A Németh Sándor (birkózó) szócikkel valaki, aki jártas a témában az kezdhetne valamit. – Gerry89 vita 2017. június 2., 10:44 (CEST)[]

Kezdtek. Apród vita 2017. június 3., 13:57 (CEST)[]

Valamit. Igazából linkek nincsenek a meglévő cikkekre, nincs forrás jegyzetekbe szedve, ilyenek vannak benne, hogy...meg "de"-vel mondatkezdés stb. Ráadásul a nevezetességről sem vagyok meggyőzödve, legalábbis a belinkelt youtube videò, meg a SAJÁT honlap, mint "forrás" nem győzött meg. Gerry89 vita 2017. június 3., 17:13 (CEST)[]

Hogy de-vel, hát-tal, és-sel nem szabad mondatot kezdeni, az nyelvi babona[3]. A húszéves gólnélküli focisták nevezetességét senki sem kérdőjelezi meg. Az önjelölt költő-zenész mellesleg sokmindent letett a sport asztalára. Azért nevezetes. Agárdy Gábor meg ikonfestő is volt, Darvas Iván pedig remekül rajzolt. Mégsem arról nevezetesek. Várjuk @Nyárizápor: független forrásait. Voxfax vita 2017. június 3., 18:01 (CEST)[]

Azért te is találtál benne nyelvi hibákat (nemcsak én)... Hogy de-vel, hát-tal, és-sel nem szabad mondatot kezdeni, az nyelvi babona. Szövegkörnyezetét tekintve nem való ide a de. És őszintén szólva, nemcsak az a mondat - ami devel kezdődött a szócikkben - vár arra, hogy valaki jobb mondatot csináljon belőle, hanem azok is, amik előtte voltak: Hatvan sporthimnuszt írt a zenekarával, a DE-PRESSION együttessel. Többek között: birkózás, cselgáncs, kick-box, thai boksz, kutedó kempó, kínai harcművészet, szumó, aikidó, karate, rali… De a Csepel SC fennállásának 100. évfordulójára is himnuszt írt. Apród vita 2017. június 4., 00:46 (CEST)[]

Vidám a reggel..sziasztok! ezt a szócikket, akár vissza lehet állítani eredeti állapotába tőlem! Azt senki nem kritizálta...Ennyi időm volt tegnap, a de és hát.. mára maradt volna. kösz, nem volt nagy munka javítani, ugye?? /nekem az EGÉSZ oldalt kellett javítanom!! ebből az állapotból:https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9meth_S%C3%A1ndor_(birk%C3%B3z%C3%B3)&oldid=18802121 /

A szócikk régi állapotában volt idő eldönteni, hogy elég nevezetes-e.

Saját vélemény, hogy igen!

A független forrásból írtam, és ha itt kicsit figyelmesek volnának a szerkesztők, akkor tudnák, linkelve van.http://montazsmagazin.hu/bemutatjuk-nemeth-nyiba-sandor-koelt-zenesz-zeneszerz-egykori-olimpikon-sportedz-es-riporter-eletutjat/

Az a ,,de,,-vel kezdődő mondat az újságírótól ered, ami nem jelenti azt, hogy benne kell hagyni, kösz a javítást. Remélem, nem itt tartunk, hogy ezért a jövőben is egymás idejét raboljuk. Ami engem illett, szótlanul javítok.

vita Szerkesztővita:Voxfax és Gerry89 kösz, ha figyelmesen megnézitek.


Nyárizápor vita 2017. június 4., 05:59 (CEST)[]

visszaállítás esetén ez vár Rátok, ezt ,,javítottam,,: https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9meth_S%C3%A1ndor_(birk%C3%B3z%C3%B3)&oldid=18802121

Nyárizápor vita 2017. június 4., 10:16 (CEST)[]

nem volt nagy munka javítani, ugye?? Voxfax is és én is javítottunk benne. Voxfax tegnap, én az éjszaka. A kritikát már a szócikkben való javítás után írtam le. Apród vita 2017. június 4., 13:37 (CEST)[]

Ezt a szócikket nem én írtam!! Javítottam én is, és forrásoltam. Ezért egymásnak ne köszönjük. A szerkesztő névtelen, ha jól láttam, - laptörténet - csak IP címe van, üdv!!

Nyárizápor vita 2017. június 5., 15:35 (CEST)[]