Magyar néprajzkutatók listája

Az alábbi lista a jelentősebb magyar néprajztudósokat, azaz a tárgyi néprajz különböző részterületeivel, társadalomnéprajzzal, népművészettel, szokáskutatással, szöveg-, zene- és táncfolklorisztikával, dialektológiával, etnológiával, valamint kulturális antropológiával foglalkozó magyar szakemberek névsorát tartalmazza. Az első részben a néprajztudósok betűrendes felsorolása, a másodikban kutatási terület szerinti felosztásuk található. Az eligazodást megkönnyítendő megadtuk az alapvető életrajzi adatokat, valamint az egyes tudósok fő kutatási területét. Emellett a határon túli kutatókat az adott ország zászlóikonjával jelöltük. A felsorolás végén megtalálható néhány, tudományos feldolgozással és kutatómunkával nem foglalkozó, de kiemelkedő teljesítményű néprajzi gyűjtő, számottevő etnológiai megfigyelést is végző utazó, felfedező neve is.

Betűrendes felsorolásSzerkesztés

A, ÁSzerkesztés

BSzerkesztés

CSzerkesztés

CsSzerkesztés

DSzerkesztés

 • Daczó Lukács Árpád (1921–2018): népi vallásosság  
 • Dám László (1945): építészet
 • Dankó Imre (1922–2008): regionális néprajz (Hajdúság, Sárrét), építészet, kézművesség, kereskedelem
 • Danter Izabella (1955): regionális néprajz (Mátyusföld, Csallóköz), népi gyógyászat  
 • Darányi Sándor (1951): etnoszemiotika
 • Deák Geyza (1870–1931): regionális néprajz (Tiszahát)
 • Deáky Zita: népi gyógyászat, népszokás
 • Debreczeni László (1903–1986): építészet, népművészet  
 • Dégh Linda (1920–2014): népköltészet (népmese, igaztörténet, anekdota), népi színjátszás, társadalom
 • Demény István Pál (1949–2000): népköltészet (hősepika)
 • Diószegi Vilmos (1923–1972): etnológia, (Törökország, Belső-Ázsia, Dél-Szibéria, Észak-Mongólia, Altaj, Szaján, a Bajkál nyugati partvidéke, terepen török és mongol nyelvű népek), néphite (samanizmusa), etnogenezis

E, ÉSzerkesztés

 • Ecsedi István (1885–1936): regionális néprajz (Tiszántúl), gazdálkodás (vadászat, halászat, állattartás), táplálkozás
 • Ecsedy Csaba (1942–1995): etnológia (Afrika)
 • Égető Melinda (1941): gazdálkodás (szőlőművelés, földművelés)
 • Együd Árpád (1921–1983): regionális néprajz (Somogy), népköltészet (népdal)
 • Eperjessy Ernő (1929): magyarországi nemzetiségek néprajza

FSzerkesztés

 • Fábián Gyula (1884–1955): kézművesség (fazekasság)
 • Faragó József (1922–2004): regionális néprajz (erdélyi magyarok és románok), népköltészet (népmese, népballada, népdal), népszokás  
 • Farkas József, néprajzkutató, etnográfus (1931): regionális néprajz (Szatmár néprajza)
 • Fazekas Mihály (1934): regionális néprajz (Nagykunság), gazdálkodás (állattartás)
 • Fehér Zoltán (1931): regionális néprajz (Bátya)
 • Fejős Pál (1897–1963): kulturális antropológia, néprajzi filmezés  
 • Fejős Zoltán (1954): kulturális antropológia
 • H. Fekete Péter (1880–1966): regionális néprajz (Hajdúság)
 • Fél Edit (1910–1988): társadalom, gazdálkodás, népművészet, népviselet
 • Felföldi László (1947): néptánc
 • Ferenczi Géza (1924–2007): kézművesség  

GSzerkesztés

 • Gráfik Imre (1944): közlekedés, település, építészet, etnoszemiotika
 • Gragger Róbert (1887–1926): népköltészet (népballada)
 • Greguss Ágost (1825–1882): népköltészet (népballada)
 • Grin Igor (1943): magyarországi horvátok és szerbek néprajza, népköltészet (népmese, népdal)
 • Grynaeus Tamás (1931): népi gyógyászat
 • Gulyás Éva (1946): regionális néprajz (Jászság, Nagykunság), néphit, népszokás, népművészet
 • Gunda Béla (1911–1994): gazdálkodás (gyűjtögetés, halászat, vadászat, állattartás), település, építészet

GYSzerkesztés

HSzerkesztés

I, ÍSzerkesztés

JSzerkesztés

 • Jagamas János (1913–1997): népzene  
 • Jakab Albert Zsolt (1979): szubkultúra, írott populáris kultúra, kisebbségkutatás, kollektív és kulturális emlékezet, örökségkutatás  
 • Jakó Zsigmond Pál (1916–2008): gazdálkodás  
 • Jankó János (1868–1902): regionális néprajz (Kalotaszeg, Aranyosszék, Balaton-felvidék), etnológia (szibériai finnugor népek), gazdálkodás (halászat), építészet
 • Jankovics Marcell (1941): etnoszemiotika
 • Janó Ákos (1927): regionális néprajz (Bodrogköz, Kiskunság), gazdálkodás, népművészet, parasztköltészet

KSzerkesztés

 • Khin Antal (1884–1973): gazdálkodás (halászat), kisipar, népszokás
 • Kisbán Eszter (1936): táplálkozás
 • Kiss Áron (1845–1908): népszokások, népi játékok
 • Kiss Bálint (1772–1853): népszokások
 • Kiss Géza (1891–1947): regionális néprajz (Ormánság), nyelvjárás
 • Kiss Lajos (1881–1965): regionális néprajz (Rétköz, Hódmezővásárhely)
 • Kiss Mária (1935): regionális néprajz (Szerbia)
 • Könczei Csilla (1963): táncelmélet, nem-verbális kommunikáció, vizuális kommunikáció, reprezentációelmélet, kulturális és nembeli kisebbségek, pártállam társadalma[4]  
 • Korkes Zsuzsanna Katalin (1954-2009): népszokások (elsősorban Galga-mente), modern szokások
 • ifj. Kós Károly (1919–1996): regionális néprajz (Erdély, Moldva), gazdálkodás, település, építészet, társadalom, népművészet
 • Kunt Ernő (1948–1994): kulturális antropológia, halottkultusz, temetők művészete

MSzerkesztés

 • Manga János (1906–1977): népszokások, pásztorművészet

PSzerkesztés

SSzerkesztés

SzSzerkesztés

TSzerkesztés

 • Takács György (1965): archaikus népi imádságok, ráolvasások, népi vallásosság, hiedelemmondák, boszorkányság
 • Tánczos Vilmos (1959): archaikus népi imádságok, moldvai csángók népi vallásossága, folklór szimbólumok, népi vallásosság[8]  
 • Tötszegi Tekla (1964): díszítőművészet, muzeológia

VSzerkesztés

 • Vehrer Adél (1970): népköltészet, népszokás, generációk közötti ismeret, hagyományozás folyamatai

ZsSzerkesztés

Néprajzi gyűjtőkSzerkesztés

Korábbi listábólSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Czégényi Dóra Andrea adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 2. Keszeg Vilmos kutatói oldala. Adatbank - Transindex. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 3. Keszeg Vilmos adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 4. Könczei Csilla adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 5. Péntek János kutatói adatlapja. Adatbank - Transindex. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 6. Szabó Árpád Töhötöm adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 7. Szikszai Mária adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 8. Tánczos Vilmos adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. október 13.)