Gyere, nézz be hozzánk a héten legalább egyszer!

A magyar Wikipédia Vallásműhelye a Vallásportál munkáját segíti, célja a vallási tárgyú szócikkek rendszerezése, bővítése, együttműködésben a történelmi, filozófiai és kulturális tárgyú portálokkal, munkacsoportokkal.

Kapcsolódó műhelyek:


Tagságra keresünk minél többféle tudású szerkesztőket, vallási oktatókat, teológusokat, akik jártasak és főképp szakterületük valamely vallás. Kérjük, hogy a különféle vallási műhelyből képviseltessék magukat itt szerkesztők.

Tagság Érdeklődés, fordítói nyelvtudás, hivatalos szakértelem foka
Konstant, 2010. májustól Bibliai tanítások, szentek, jelenések. --- A műhely egyik koordinátora. (A másik te vagy).
Kiszto, 2010. májustól Szűz Mária jelenései és más, főként egyházilag elismert jelenések, csodás események a Bibliában, kegytárgyak, katolikus hitvédelem. - Beiratkoztam a keresztény-műhelybe is.
Breznay, 2010. májustól Minden ami Torinói lepel, fotók feltevése, egyházi képzőművészet. ---- Mûvészettörténeti diploma.
Alensha 2010. májustól újra egy darabig most inaktív, de kisebb, ókori egyiptomi vallással kapcsolatos cikkeket néha írok (nagyobb horderejűeket majd később, azok közül egyedül az Oziriszt tervezem javítgatni mostanság, mert katasztrofális)
Bennó 2010. májustól újra Ókor, keresztény ókor, patrisztika, (keresztény) középkor), egyháztörténet, bibliatudomány és csatolt, illetve kapcsolódó részeik
Petej, 2010. májustól újra. Biblia, kereszténység, egyháztörténet, vallástörténet. Most éppen nem túl aktív...
Tkarcsi, 2010. májustól Kereszténység: protestantizmus, egyháztörténet, teológia
eLVe, 2010. májustól Ókor, Biblia, ilyesmi, akármi :-)
Roni, 2010. májustól Buddhizmus, esetleg más indiai vallások
Prücsök, 2010. májusától Búcsújárás, magyarországi római katolikus templomok, katolicizmus (római) [jártasság foka? a KPI elsőéves papnövendéke vagyok]
Iszlám valamint a Korán
tothaa Wikipédia:Jehova tanúi műhely, fordít angolról, használja google-t. Most éppen inaktív vagyok
Iegeb Elsősorban Románia (mindenekelőtt Erdély és Partium) vallási élete (és - részben - vallástörténete). Elsősorban a történelmi vallások, egyházak érdekelnek (református, katolikus, unitárius, evangélikus és izraelita). Biblikus témájú szócikkekkel kevésbé foglalkozom, inkább az egyháztörténet, és egyházszervezet érdekel, továbbá templomok, egyházi intézmények és személyek (pl. szatmári püspökök és rabbik) szócikkeit írom.
Serenic Most éppen inaktív vagyok
Glanthor Most éppen inaktív vagyok
Neo Most éppen inaktív vagyok
Roland von Bagratuni Most éppen inaktív vagyok
Gmed Most éppen inaktív vagyok
Prohlep Protestáns teológiai vonatkozások.
Martinus P.J. 2011 márciustól Katolikus teológia, tomizmus.

Kért cikkek, megírandók vagy bedolgozandók szerkesztés

Szentföld, Vudu, Ünnep, Gyulafehérvári főegyházmegye, Krisna-tudat, Nagyvárad vallási élete, Bűnbánat - Bűnnel összedolgozandó?, Történelmi egyházak, Istentisztelet,

Forrás nélküli cikkek szerkesztés

Keresztény

(pápák, ellenpápák)

Agaton pápa, Bálint pápa, Donusz pápa, Formózusz pápa, Hilár pápa, Hippolütosz (ellenpápa), Hormiszdasz pápa, I. Adeodát pápa, I. Agapét pápa, I. Benedek pápa, I. Bonifác pápa, I. Celesztin pápa, I. Geláz pápa, I. Gergely pápa, I. Honoriusz pápa, I. Jenő pápa, I. János pápa, I. Leó pápa, I. Miklós pápa, I. Márton pápa, I. Paszkál pápa, I. Pelágiusz pápa, I. Pál pápa, I. Szergiusz pápa, I. Theodórosz pápa, II. Adeodát pápa, II. Adorján pápa, II. Agapét pápa, II. Anasztáz pápa, II. Benedek pápa, II. Bonifác pápa, II. Celesztin pápa, II. Damáz pápa, II. Geláz pápa, II. Gergely pápa, II. Honoriusz pápa, II. Ince pápa, II. István pápa, II. Jenő pápa, II. János pápa, II. Kallixtusz pápa, II. Kelemen pápa, II. Leó pápa, II. Luciusz pápa, II. Miklós pápa, II. Márton pápa, II. Orbán pápa, II. Paszkál pápa, II. Pelágiusz pápa, II. Piusz pápa, II. Pál pápa, II. Szergiusz pápa, II. Sándor pápa, II. Theodórosz pápa, II. Viktor pápa, III. Adorján pápa, III. Anasztáz pápa, III. Benedek pápa, III. Bonifác pápa, III. Celesztin pápa, III. Félix pápa, III. Gergely pápa, III. Honoriusz pápa, III. István moldvai fejedelem, II. (III.) István pápa, III. Jenő pápa, III. János pápa, III. Kallixtusz pápa, III. Kelemen pápa, III. Leó pápa, III. Luciusz pápa, III. Miklós pápa, III. Márton pápa, III. Orbán pápa, III. Piusz pápa, III. Szergiusz pápa, III. Szilveszter pápa, III. Szixtusz pápa, III. Viktor pápa, IV. Adorján pápa, IV. Anasztáz pápa, IV. Benedek pápa, IV. Bonifác pápa, IV. Celesztin pápa, IV. Félix pápa, IV. Gergely pápa, IV. Honoriusz pápa, IV. Ince pápa, III. (IV.) István pápa, IV. Jenő pápa, IV. János pápa, IV. Kelemen pápa, IV. Leó pápa, IV. Miklós pápa, IV. Márton pápa, IV. Orbán pápa, IV. Szergiusz pápa, IV. Szixtusz pápa, IV. Sándor pápa, IX. Benedek pápa, IX. Bonifác pápa, IX. Gergely pápa, VIII. (IX.) István pápa, IX. János pápa, IX. Leó pápa, Konon pápa, Konstantin pápa, Lando pápa, Románusz pápa, Szabiniánusz pápa, Szeverin pápa, Szilvériusz pápa, Szimpliciusz pápa, Sziszinniusz pápa, Szümmakhosz pápa, V. Benedek pápa, V. Bonifác pápa, V. Celesztin pápa, V. Gergely pápa, V. Ince pápa, IV. (V.) István pápa, V. János pápa, V. Kelemen pápa, V. Leó pápa, V. Miklós (ellenpápa), V. Miklós pápa, V. Márton pápa, V. Orbán pápa, V. Sándor (ellenpápa), VI. Benedek pápa, VI. Bonifác pápa, VI. Gergely pápa, VI. Ince pápa, V. (VI.) István pápa, VI. János pápa, VI. Kelemen pápa, VI. Leó pápa, VI. Orbán pápa, VII. Benedek pápa, VII. Gergely pápa, VII. Ince pápa, VI. (VII.) István pápa, VII. János pápa, VII. Leó pápa, VII. Piusz pápa, VIII. Benedek pápa, VIII. Gergely pápa, VIII. Ince pápa, VII. (VIII.) István pápa, VIII. János pápa, VIII. Leó pápa, VIII. Sándor pápa, Vigiliusz pápa, Vitaliánusz pápa, X. Gergely pápa, IX. (X.) István pápa, X. János pápa, XI. Benedek pápa, XI. Gergely pápa, XI. János pápa, XI. Piusz pápa, XII. Benedek pápa, XII. Gergely pápa, XII. Ince pápa, XII. János pápa, XIII. János pápa, XIV. János pápa, XIX. János pápa, XV. János pápa, XVI. Gergely pápa, XVII. János pápa, XVIII. János pápa, XXI. János pápa, XXII. János pápa, Zakariás pápa

(egyházak, gyülekezetek)

Keleti keresztény egyházak

katolikus: Albán Bizánci Katolikus Egyház, Bolgár Görögkatolikus Egyház, Etióp Katolikus Egyház, Kopt Katolikus Egyház, Maronita Egyház, Melkita Bizánci Katolikus Egyház, Örmény Katolikus Egyház, Ruszin Görögkatolikus Egyház, Szír-Malankár Katolikus Egyház, Szír Katolikus Egyház

ortodox: Albán Ortodox Egyház, Alexandriai Ortodox Egyház, Antiochiai Ortodox Egyház, Bolgár Ortodox Egyház, Etióp Ortodox Egyház, Észt Apostoli Ortodox Egyház, Jeruzsálemi Ortodox Egyház, Konstantinápolyi Ortodox Egyház, Konstantinápolyi Örmény Patriarchátus, Kopt Ortodox Egyház, Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház, Örmény Apostoli Ortodox Egyház, Szerb Ortodox Egyház, Szír Ortodox Egyház

protestáns: Budapesti Autonóm Gyülekezet, Church of the Strangers, EPK Agapé Pünkösdi Gyülekezet, Erdélyi Gyülekezet, Igaz Jézus Egyház, Keresztyén Testvérgyülekezet, Krisztus Közössége, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet, Szabadegyházak

(templomok, kolostorok, kápolnák)

katolikus: Berhidai római katolikus templom, Bourges katedrálisa, Ferences kolostor (Jászberény), Feröeri fatemplomok, Görcsönyi templom, Jasna Góra-i kolostor, Kalocsai főszékesegyház, Kurtapataki Szent Péter és Szent Pál kápolna, Kolostorok Magyarországon, Montserrat (kolostor), Notre-Dame székesegyház (Amiens), Öregtemplom (Kecskemét), Sainte-Chapelle, Szent István király templomok

ortodox: Alekszandr Nyevszkij-székesegyház

evangélikus: Riddarholmskyrkan, Szent Péter-templom (Riga)

református: Csengersimai református templom, Karcsai református templom, Kistemplom (Marosvásárhely), Nagykőrösi református templom, Református kistemplom (Debrecen), Tákosi református templom

(szerzetesrendek, lovagrendek)

Alcántara-rend, Aranygyapjas rend, Krisztus Lovagrendje, Legio Christi, Lovagrend, Karthauzi rend, Montesa-rend, Szent György Lovagrend, Szent Orsolya-rend, Santiago-rend, Sárkány Lovagrend

(vegyes)

Adopcianizmus, Advent, Anabaptizmus, Apostoli áldás, A Biblia könyvei, Bogumilok, Breviárium, Constantin Brâncoveanu, Egyházi rend, Eretnekmozgalmak, Fan Noli, Felszabadítási teológia, Formula Hormisdae, Frederick William Franz, Golgota, Graduál, Graduále, Gustaf Aulén, Gyehenna, Habemus papam, Habsburg Lipót Vilmos főherceg, HÁLÓ (civilszervezet), Huber Lipót, Huszitizmus, Hóráskönyv, Ira David Sankey, Jean-Baptiste Janssens, Johannes Greber, John D. Lee, Jonathan Edwards (teológus), János Fülöp mainzi érsek, Jézuska, Kalazantinum, Karizmatikus mozgalom, Karl Friedrich August Kahnis, Katonai ordinariátus (Szlovákia), Kereszt (jelkép), Keresztény hittételek, A kereszténység története, Keresztyén tökéletesség, Konklávé, Krisztus nevei, A kvékerek története, Kvékerizmus, Kyriále, Liber usualis, Mainzi püspökök és érsekek listája, Mar Ignatius Joseph III Younan, Matthías Jochumsson, Michael Küchmeister von Sternberg, Miseruha, Mária-kultusz Magyarországon, Második konstantinápolyi zsinat, Nagyhét, Napkeleti bölcsek, Názáreti Kiadóház, Olentzero, Opus Dei, Paulus Diaconus, Pápa (egyházfő), Porta Speciosa, Prelatúra, Puritanizmus, Ravenna püspökeinek listája, Rilai Szent János, Severus Sanctus Endelechius, Signum (együttes), Stabat Mater, Szent Gudula, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Nyíregyháza, Szent Sebek, Szentiványi Márkos Dániel, Szentmise, Szentség, Szűz Máriá-s lelkület, Tanítások-rózsafüzér, Temesvári Piarista Gimnázium, Torinói lepel, Türelmi rendelet, Tőkés László, Ulrich von Jungingen, V. Alexiosz bizánci császár, Venceslaus Ulricus Hammershaimb, Védőszent, Wladár Antónia, Én bibliai történeteim könyv, Úrangyala, Üdvözlégy

Muszlim

A böjt megtörésének ünnepe, Aqabai-szoros, Helal étkezés, Hidzsra, Hollósi Somogyi József, Húd, Ikáma, Kibla, Koranizmus, Magrib ima, Magyar és magyarországi kötődésű muszlim személyiségek listája, Mustafa İslamoğlu, Muszlim naptár, Müezzin, Próféta kupolája, Sejk, Szahába, Szombatiskola, Zangidák, Zuhr

Zsidó

Bekishe, Czitron József, Hallél, Haszidizmus, Kazinczy utcai zsinagóga, Kelemen Katalin, Ki a zsidó?, Krími karaiták, Leningrádi kódex, Lilin, Második Templom, Neológia, Seol, Strájmli, Tanakh, Zóhár

Más vallások
Akia Egyház, Atroposz, Aurora (istennő), Avatár, Az Univerzum Egyháza, Azték teremtésmítosz, Baphomet, Budha, Darsana, Dzsed, Enkidu teremtése, Fiddler’s Green, Fortuna (istennő), Görög istenek születése, Hindu Vaisnava Egyház, Hnum, Hódítások könyve, Inka mitológia, Irmin, Irminsul, Jim Jones, Joruba vallás, Karma Paksi, Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza, Kelta fakultusz, Kicune, Klasszikus teista sátánizmus, Kojolsauki, Lughnasad, Anagarika Govinda, Mabon, Maharisi Mahes jógi, Mars (isten), Midgard, Mjölnir, Mojo, Moloch, Oghma, Ostara, Rangdzsung Dordzse, Shenlong, Solotl, Szfinx, Szudzuki Sunrjú, Szvámí Nirandzsanananda Szaraszvatí, Sátánizmus, Teocalli, Theia (mitológia), Thrúd, Théraváda buddhizmus, Turáni átok, Tüszum Kjenpa, Vilák, Vito P.M.D., Wovoka, Yguernen
Általános v. többhöz is tartozó
Amulett, Anima sola, Apologetika, Bábel (település), Bábel tornya, Csoda, Damnatio memoriae, Dogma, Dániel próféta, D.O.M., Egyistenhit, Ereklye, Fundamentalizmus, Félisten, Hamartiológia, Hit, Hittérítő, Ima, Jeruzsálem, Kísértet, Közösség, Mennyország, Pamphülia (szerepel a bibliai helyszínek kategóriában, de erről egy szó nincs a cikkben), Pokol, Politeizmus, Szabadkőművesség, Szikomorfa, Szombat, Troll, Tündér, Világvallás, Végtelen

Bővítést igénylő lapok, csonkok szerkesztés

Ádám és Éva, Edgar Cayce, Kategória:Csonkok (kereszténység)

Illusztrálandó cikkek szerkesztés

 
Ruszin fatemplom belseje
Fotó

Római istenek

Térkép

Lefordítandó szerkesztés

A Szentírás új világ fordítása, Az élet értelme, Belga Katolikus Egyház, Bűn, Dogma, Encyclopaedia Hebraica, Enneagramma, Júdás evangéliuma, Krisztus második eljövetele, Ragnarök, Református Egyházak Világszövetsége

Összedolgozandó és bedolgozandó szócikkek szerkesztés

Magányos cikkek szerkesztés

Jézus tanítása és beszédei

Lektorálandó szerkesztés

A Mormon könyve kritikája, A Mountain Meadows-i mészárlás, A kereszténység története, A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Az intelligens tervezés története, Az iszlám aranykora, Baphomet, Csoda, Debreceni Református Kollégium, Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Dogmatika, Druida, Dászkál István, Egyesítő Egyház, Erdélyi Református Egyházkerület, Etióp Ortodox Egyház, Gnoszticizmus, Görög mitológia, Halotti beszéd és könyörgés, Hit, Inkvizíció, Joseph Smith, Jézus, Kalocsai főszékesegyház, Kanonok, Karizmatikus mozgalom, Karácsony, Klasszikus teista sátánizmus, Krisztus Nemzetközi Egyházai, Krisztus második eljövetele, Káldi György, Körtemplom, LaVey-i sátánizmus, Lovagrend, Lucifer, Láma Ole Nydahl, Magyar Katolikus Egyház, Meditáció, Melkita Bizánci Katolikus Egyház, Midrás, Máté apostol, Müstairi Szent János-kolostor, Nagydobronyi Református Líceum, Neokreacionizmus, Pokol, Prédikáció, Pünkösdi-karizmatikus mozgalom, Római katolikus egyház, Seol, Szcientológia, Szent Filoména, Szent Sebek, Szudzuki Sunrjú, Sátánizmus, Tabu, Teodicea, Tized, Tomás de Torquemada, Tógarma, Uzoni Péter Általános Iskola, VIII. Bonifác pápa, Zsolozsma, Zóhár, Áldás, Árva Vince, Én bibliai történeteim könyv

Korrektúrázandó szerkesztés

Anabaptizmus, Arianizmus, Assemblies of Yahweh, Church of England, Dawn Bible Students Association, Debreceni Református Kollégium, Dászkál István, Démon, Dévai Bíró Mátyás, Egyházjog, Esperes, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Felégetett körzet, Fessler Ignác Aurél, Gallikanizmus, Girolamo Savonarola, Good News Unlimited, Gyakorlati keresztény pedagógia, Gödel ontológiai istenérve, Hórjú-dzsi, Hű és értelmes rabszolga, I. János Pál pápa, Johannes Greber, John Duns Scotus, Jonathan Edwards (teológus), Jézus-mozgalom, Konstanzi zsinat, Krisztus Nemzetközi Egyházai, Krisztus Szeretete Egyház, Krisztus második eljövetele, Kvékerek, Kvékerizmus, Káplán, Körtemplom, Layman-féle házi misszionárius mozgalom, Mahájána buddhizmus, Marton József, Megigazulás, Minoriták, Panteizmus, Pap, Pastoral Bible Institute, Paul Gerhardt, Pergamon, Pokol, Próféta, Párbér, Restaurációs mozgalom, Reverzális, Révész Imre (egyházjogász), Saint-simonizmus, Seol, Sintó, Tanulmányi alap, Univerzális Élet, Áldás

Kategorizálás szerkesztés

Kategorizálatlan lapok: Kategorizálatlan képek: Kategorizálatlan kategóriák: Kategorizálatlan sablonok:

Wikipédia-formázás szerkesztés

Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye, EPK Agapé Pünkösdi Gyülekezet, Gnoszticizmus, Krisztus Nemzetközi Egyházai, Kvékerek, Kvékerizmus, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Moloch, Rangdzsung Dordzse, Ravenna püspökeinek listája, Szakjapa, Szeretethíd, Tákosi református templom, Zsolozsma, Áldozat (vallás), Árva Vince

Egyéb szerkesztés

 1. Egyéb: napi vallási ünnepek, vallási évfordulók;
 2. Fontos magyar vonatkozású cikkek:
 3. Leglátogatottabb cikkek

Éves viszonylatban a helyezés: karácsony (11. hely), hanuka (29), görög mitológia (65), iszlám (102), zsidó vallás (219), kereszténység (278), szcientológia (280).

 1. Kiemelt cikkek: Ali kalifa, Angkor, Buddhizmus, Buddhista művészet, Canterburyi Szent Ágoston, Delphoi, Eucharisztia, Hugenották, Iszlám, Jáki templom, II. János Pál pápa, Jumièges-i Róbert, Kálvin János, Chiara Lubich, Luxori templom, Márton Áron, Mátyás-templom, Melki apátság, Múmia, Názáreti Egyház, Pannonhalmi Bencés Főapátság, Ramesszeum, Rilai kolostor, Stigand, Szentgotthárdi ciszterci apátság, Szibüllák, Tendzin Gyaco - a 14. dalai láma
 2. Kiemelésre ajánlás előtt szavazzunk: Torinói lepel: igen: – Konstant vita 2010. május 14., 23:07 (CEST) Kisztovita 2010. május 16., 12:54 (CEST), – Breznay vita 2010. május 16., 21:51 (CEST) nem-(indok): több tudományos képanyag kellene, forrást kérő sablon levétele.[válasz]
 3. Kiemelésre javasoljuk:
 1. Vallás kategóriák:
  * Kategória:Magyarország vallási élete
  * Kategória:A kisebbségi magyarság vallási élete
  * Kategória:Vallások
  * Kategória:Angyalok, démonok
  * Kategória:Biblia
  * Kategória:Egyház
  * Kategória:Istenek
  * Kategória:Jelenések
  * Kategória:Mitológia
  * Kategória:Ókori egyiptomi vallás
  * Kategória:Szent helyek
  * Kategória:Szentek, boldogok 
  * Kategória:Teológia
  * Kategória:Vallásgyakorlat
  * Kategória:Vallási épületek
  * Kategória:Vallási iratok
  * Kategória:Vallási témájú listák
  * Kategória:Csonkok (vallás)

Intenzív osztály szerkesztés

(Ha látsz többszörösen megcímkézett vallás témájú lapokat Írd ide, javítsuk ki a hibákat és szedjük le a sablonokat, majd beírjuk a dicsőségtáblára, eredményeinkhez.:)

A műhely legsürgősebb feladata

(katasztrofális állapotban lévő cikk)

Szentlélek szócikkben résztvevőknek köszönet munkájukért.

Tennivalók szerkesztés

Tennivalók, kérések - aláírás Vállalom! - aláírás
A Pünkösdi-karizmatikus mozgalom vitalapján összegyült megjegyzések szerint a cikk kiegyensúlyozatlan: a részt ábrázolja egészként. A pünkösdista megnevezés minősítése is differenciálatlan és forrástalan.  Karmelaüzenőlap 2010. szeptember 8., 12:38 (CEST)[válasz]
Egyiptomi mitológia szócikk átnézése, bővítése. Lektor sablonos 2007-től.– Konstant vita 2010. május 14., 18:50 (CEST)[válasz]
Görög pantheon szereplőinek jobb kidolgozása, lista itt: Görög istenek
Római istenek kidolgozása. Illusztráció kelleneKonstant vita 2010. május 14., 18:50 (CEST)[válasz]
Fontos lenne egy Karizmatikus mozgalom szócikk   OK vanni már van
Kellene szócikk a pluralizmusról mert ez egy olyan fontos ideológia mely nagy hatással a mai emberek gondolkodásmódjára , anélkül, hogy tudatában volnának honnan ered és mi az, tömegek hisznek benne, illetve gondolkodnak e szerint.
Új cikket kezdtem fordítani: Karthauzi rendről. Olvassátok el és lektoráljátok!
Egyiptomi istenek nagyon hiányosak. A lista alapján kellene elkezdeni a cikkek írását.
Sajnos a magyar wikiben nincsen Al-Qaeda(Alkaida) szócikk pedíg nagyon fontos lenne megírni   OK már van: al-Káida
*Kellene szócikk a pluralizmusról mert ez egy olyan fontos ideológia mely nagy hatással a mai emberek gondolkodásmódjára , anélkül, hogy tudatában volnának honnan ered és mi az, tömegek hisznek benne, illetve gondolkodnak e szerint. Van ilyen szócikk, csak még csonk. --Serenic 2006. június 30., 08:37 (CEST)[válasz]
A Magyar Református Egyházat frissíteni kellene, mert elavult.
  Ez a szerkesztő a Vallásműhely munkatársa
 
Kösz, hogy benéztél, mi még csiszolunk rajta egy kicsit! Gyere többször..


Téma Eredmény
Iszlám

Kiemelt lap

Szentlélek

Ízekre szedtük és újra raktuk, 3 sablon levéve.

Lelkigyakorlatos szoba szerkesztés

 • Egyre használhatóbb a lap! Csak így tovább. Mit szólnátok ha minden hónapban egy-két célirányos témával foglalkoznánk? Például Május a horror sablonos szócikkeké, Június a kiemelt szócikkekre való ajánlás hónapja lehetne, Július, augusztus az illusztráció bővítésé stb. Kérlek jelöld azokat a lapokat melyekben jelentős részt vállaltál és egésznek ítéled, hogy kiemelésre javasoljuk. Teljes lap kritériumai:
 • Világos, érthető fogalmazás, többfajta illusztráció, esetleg térkép, sablonmentes, kategorizált, sok forrásanyag.
Konstant vita 2010. május 16., 21:21 (CEST)[válasz]

(Ide azt írd, amit széles körűen tudsz ajánlani mindenkinek elolvasásra vagy felhasználásra, illetve nélkülözhetetlen alapműnek tartasz.)

 • Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Gondolat 1987 ISBN 963 281 732 X
 • Bellinger, Gerhard: Nagy valláskalauz (csak fejből...)
 • Szimonidesz Lajos: A világ vallásai. Könyvértékesítő Vállalat ISBN 963 7455 93 0 (második, javított utánnyomás)
 • Richard Wilkinson: The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. London, Thames and Hudson, 2003. ISBN 978-0500051207
 • Barbara Lesko: The Great Goddesses of Egypt. University of Oklahoma Press, 1999. ISBN 9780585116808
 • Világvallások. Fordítás a The Oxford Concise Dictionary of Worl Religions alapján. szerk. Görföl Tibor és Máthé-Tóth András. Budapest: Akadémiai. 2009. ISBN 978 963 05 8708 9.
 • A világ vallásai (Dr. Seán McLoughlin bevezetőjével). Forráskönyvek, Ventus Libro Kiadó 2006 ISBN 963 9546 771

Lásd még szerkesztés

Ezt az egészet azért nem értem, mert van Wikipédia:Zsidóságműhely (jó, itt ez alatt egy nép is értendő), van Wikipédia:Jehova Tanúi-műhely, akkor miért éppen kereszténység műhely ne legyen? Ezek alapján én inkább nem általánosnak határoznám meg a vallásműhelyt, hanem egyébnek. Mert ha általános, akkor mindenkit citáljunk ide, és szűnjön meg minden vallási "alműhely". De ez meg szerintem nagy káoszhoz vezetne. Szóval én amellett vagyok, hogy maradjanak a különböző vallások műhelyei, legyen minden nagyobb vallásnak is külön műhelye (tehát keresztény műhely is), és ez a műhely pedig olyan vallások gyűjtőműhelye maradna, amikhez magyar nyelvű szerkesztőt legfeljebb elvétve lehetne találni (pl. apró afrikai törzsi vallások, kihalt történelmi vallások meg mittudoménmégmi). Akárhogy is lesz, mindenesetre én a jobb átláthatóság kedvéért már most elkezdeném elkülöníteni vallások szerint a tennivalókat. --Kisztovita 2010. május 22., 10:28 (CEST) Szerintem ennek a műhelynek az lehetne a fő célja, hogy különböző nézetű ill. vallású vagy kutatót, netán szakembereket gyűjtsön össze, hogy éppen azokat a lapokat lehessen hatékonyan feljavítani amelyekhez különösen kellenek a különböző nézetek. Ezért lenne jó ha minden felekezet, Egyház tagja jelentkezne itt. A szekciók alfejezet vár arra a lelkes emberre aki szétválogatná a vallások szerint a tennivalókat. – Konstant vita 2010. május 22., 22:41 (CEST)[válasz]

Szerintem műhelyt úgy kell csinálni, mint cikket: általánosan összefoglalja a dolgokat, aztán ami kinövi a cikk/műhely kereteit, az kap külön cikket/műhelyt. Zsidóságműhely van, mert összejött hozzá elég tag, buddhizmusműhely nincs, mert nincsenek elegen. Ideális esetben egy összefoglaló vallásműhelynek az a dolga, hogy azokkal foglalkozzon, aminek nincs külön műhelye, a külön műhelyek meg idehoznák a POV cikekket, amire rá kéne néznie más szakértőnek is. Jelenleg előállt az a helyzet, hogy nem az egyes szakterületek műhelyeihez nincs elég ember, hanem az átfogóhoz. Létrehozhattok külön kereszténységműhelyt, de akkor ebben gyakorlatilag én maradok, akkor meg fogom az isteneimet és visszaviszem az Egyiptomműhelyembe, és onnantól nincs vallásműhely :) nekem mindegy, csak döntsétek el. Alensha 2010. május 23., 00:46 (CEST)[válasz]

más: a legnézettebb cikkek friss listáját honnan vettétek? a http://stats.grok.se az egyetlen ilyen statisztika, amiről tudok, de ott tavaly decemberi a legfrissebb adat, ott ezek a legnézettebbek: karácsony (11. hely), hanuka (29), görög mitológia (65), iszlám (102), zsidó vallás (219), kereszténység (278), szcientológia (280), szóval nagyon más a sorrend. Alensha 2010. május 23., 00:52 (CEST)[válasz]

Sőt, ha Ker.műhely alakul, annak is általánosnak kell előbb lennie, különben máris jobb célzottan katolikus-, stb.-műhelyeket létrehozni. • "Ezért lenne jó ha minden felekezet, Egyház tagja jelentkezne itt." - Ez nagyon szép, de aligha fognak, ha közben máshol épp a más nézőpontok feleslegességéről írsz. Ezekkel vigyázni kellene. – eLVe kedvesS(z)avak 2010. május 23., 09:23 (CEST)[válasz]

És egy ötlet: A Zsidóságműhely (szvsz) azért működik jól - vagyis stabilan, kezdettől minden probléma és konfliktus nélkül - pedig kifejezetten harapós szerkesztők vannak ám ottan, nem vicc ;) -, mert mindenki a cikkekkel foglalkozik, nem világnézeti kérdésekkel. Aztán meg igyekszik, ha tud, "bedolgozni" a másiknak, ha meg nem tud, békénhagyja. Valamint "nálunk" nincs olyan, hogy "jelentős" vagy "jelentéktelen". Ami a zsidósághoz tartozik és enciklopédikus, az kell. – eLVe kedvesS(z)avak 2010. május 23., 15:45 (CEST)[válasz]

A legnézettebb cikkek listája valószínúleg nincs. A laptörténet nézettségi statisztikájából havi rendszerességgel láthatók ezek az adatok egyesével. Mint láthatod ez csak egyetlen hónap és helyezés ami persze nem mérvadó - ezért is örülök, hogy beírtad az éves lista elérhetőségét mert az mérvadóbb. (Egyébként találomra megnéztem a karácsony szócikket, most 1300, de bizonyára Decemberben behozza a hátrányt, úgy lehet 11.-ik.)Köszönöm Alensha átcserélem az évesre az a mérvadó! – Konstant vita 2010. május 23., 17:41 (CEST)[válasz]

Mivel nem vagyunk egységes csapat, - plusz elfogyott a tudományom mit lehetne - mit szólnátok ahhoz, hogyha a lapot minden hónapban más vezetné. Azaz ki kellene valakinek írni egy új legsürgősebb feladatot, és nem ártana egy szebb fazon - táblázat, vagy kinyitható "zsebes" táblázat, (ilyesmi-olyasmi)sajnos ezekhez nem értek. De Alensha, ha jól láttam te készítetted a Zsidóság-portált nagyon szép és áttekinthető...Én ilyet nem tudok..naaa, kérleek..(biztos ezt is megtudnád olyan szépen szerkeszteni...)– Konstant vita 2010. május 24., 22:49 (CEST)[válasz]

Nem tudom, jó ötlet-e, hogy legyen ilyen vezető, aki előírja, mikor mit csináljunk. Hiába írja elő a tevékenységeket, ha nem mindenki fog érteni hozzá. Ami fenn a táblázatban van, abból én egyedül az egyiptomosokat tudom vállalni, abba bele is kezdtem, de először lesznek készen az istenek, utána az összefoglaló cikk, és istenekből is azokkal kezdtem, amik fentebb ki voltak gyűjtve, hogy forrástalan (Nehbet és Geb van készen eddig, meg egy flancosabb istenlista készül valahol egy allapomon).
Portállal kapcsolatban vitalapodra írtam (gondolom, hogy láttad, csak azért írom, hogy mások, akik portáloznának, lássák.) Alensha 2010. május 26., 17:25 (CEST)[válasz]

Mi lenne, ha a csak (úgymond) "keresztény" cikkeket szerkesztők valóban létrehoznának egy külön műhelyt? Ez meg, 3 emberrel (mert én sem mennék át), maradna az, ami. – eLVe kedvesS(z)avak 2010. május 26., 15:20 (CEST)[válasz]

Azért gondoltam, hogy mindenki bevállahatna egy hónapot, mert akkor mindenkinek az érdeklődését jobban megísmerjük és segíthetümk egymásnak és nem csak egy mondja meg mi legyen. A horror sablonos szócikkek szerintem előnyt élveznek, azokban természetesen önként vállalkozók vesznek részt. (de azt azért ugye csak véletlenül írtad, hogy vezető és hogy előírja)? – Konstant vita 2010. május 26., 21:37 (CEST)[válasz]

Ööö, hát te mondtad, hogy „vezetné” és „feladatot ír ki”, nem úgy értelmeztem én se, hogy kötelező jelleggel teszi, de néha amúgy nem árt, ha valaki összefogja az embereket, mert különben ezerfelé folyik szét a tevékenység. Csak én nem értek ahhoz, amihez az itt lévők többsége. Alensha 2010. május 26., 21:39 (CEST)[válasz]

Alensha nagyon örülök az ajánlatodnak, amit írtál vitalapomra. Már vázlatozom és biztos másnak is lesz véleménye. amúgy innen biztos, hogy majd átmegyünk amúgy csak várjatok még épp most alakultunk ne siessetek, nem csak néhány hete ismerkedünk? – Konstant vita 2010. május 26., 21:58 (CEST)Azaz más helyében nem nyilatkozhatok - megyek. – Konstant vita 2010. május 26., 22:02 (CEST) - Mehetünk. :) --Kisztovita 2010. május 27., 11:21 (CEST)[válasz]