Wikipédia:Kocsmafal (források)/Archív7

Felsőoktatási intézmények jogutódjai

(wd) Mojzsisovits János a pozsonyi hittudományi főiskolát végezte 1790 körül. Ennek jelenlegi jogutódja a Comenius Egyetem. Hogyan tudom a régi és az új nevet kettéválasztani? MZ/X vita 2019. szeptember 1., 11:52 (CEST)[]

Ezen én is szoktam hümmögni; mert néha nagyon furcsa a régi meg új elnevezés ütközése. Akkor különösen zavar, amikor a wikidata hoz elő olyan nevet, ami a többi adathoz képest szokatlan, viszont ez szerepel az adatbázisban. Bíráljam felül? Akkor mire jó a wd? Vagy például egy könyv címe és a bibliográfiai adatok szerinti kiadója összhangban van egymással (Mondjuk a Magyar írók Rákosi Mátyásról esetében.). A jogutód meg nem, vagy nagyon nem.
Nem nagyon tudtam rá jobb megoldást, mint hogy tudomásul veszem a kettősséget, de jelzem: [[Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem]] meg [[Emberi Erőforrások Minisztériuma | Művelődési és Közoktatási Minisztérium]]. – Garamond vita 2019. szeptember 1., 12:52 (CEST)[]
Elviekben van annak módja, hogy megadjunk korábbi névváltozatokat a Wikidatán tólig érvényességgel, csak azt hiszem, az infoboxaink nem olyan okosak, hogy az elsődleges (mai) név helyett a szócikk szempontjából aktuálisat húzzák be, pláne ha az illető Wd-lapján az alma mater évszám nélkül szerepel, akkor aztán elméletben sem tudná kitalálni semmilyen infobox, hogy mi lehet a korhű megnevezés. Pasztilla 2019. szeptember 1., 13:34 (CEST)[]
Vagy egész egyszerűen lehet a pozsonyi szemináriumnak mint önálló entitásnak saját WD-elemet létrehozni és azt belinkelni. Annál is inkább, mert a 100 éve létrehozott Comeniusnak nem közvetlen jogelődje, hanem beolvasztott szervezeti egysége, és sem ember, sem algoritmus nem tudja kitalálni, hogy mire gondolunk Mojzsisovitsnál a Comeniusszal a lehetséges tucatnyi elődintézmény közül. Pasztilla 2019. szeptember 1., 13:42 (CEST)[]
Pozsonyi Főszeminárium. Pasztilla 2019. szeptember 1., 13:57 (CEST)[]
Önálló wd bejegyzés létrehozása az persze mindig lehetséges, de akkor meg az az információ vész el, hogy az egyik wd bejegyzésnek köze van a másik önálló bejegyzéshez. Holott ugyanarról, vagy részben ugyanarról van szó (ugyanannak a dolognak a részben eltérő tulajdonságairól). Ha viszont dátum szerint adnánk meg a korszakonként érvényes nevet, akkor tényleg ott van a bibi, hogy erre nem vagyunk berendezkedve. De mondok egyszerűbb példát, a múltkor egy személy infoboxot javítgattam, szépen megjelenítette a wd alapján házastársat. De sajnálatosan az illetőnek több is volt, erre már nem volt alkalmas. Kénytelen voltam belekézimunkázni. Azt a konklúziót szeretném kimondani, hogy nincs általános, és különösen nincs automatikus megoldás. Mérlegelni kell. – Garamond vita 2019. szeptember 1., 15:19 (CEST)[]
Nem hiszem, hogy ebben az esetben bármilyen információ elveszne. Egyfelől az 1783 és 1790 között létezett pozsonyi szeminárium és a százhúsz évvel később létrehozott pozsonyi szlovák egyetem közé egyenlőségjelet tenni volna információvesztés. Nem is tudom, mi alapján mondjuk, hogy a kettő ugyanaz. Pasztilla 2019. szeptember 1., 15:31 (CEST)[]
Egyébként nyugodtan össze lehet kötni Wikidata-elemeket elődje/utóda tulajdonságokkal. Pasztilla 2019. szeptember 1., 15:33 (CEST)[]
Persze, hogy össze lehet! De akkor tessék az infoboxokat is átdolgozni, hogy azok is tudjanak erről!
Arról nincs ismeretem, hogy a most említett két felsőoktatási intézménynek van-e egymáshoz köze. Vagy van, vagy nincs. Ha kinyilvánítja a mostani, hogy jogutód, akkor van. Én éppen mostanában gondolkoztam, hogy az eperjesi Ortodox Teológiai Kar és a Pravoslávny kňazský seminár tekinthető-e azonos intézménynek. De bármilyen kézenfekvő, nincs rá forrásom. – Garamond vita 2019. szeptember 1., 16:37 (CEST)[]

Ezzel a jogutódlás kérdéssel sokat foglalkoztam tavaly, de csak a második világháborút követő időszakra koncentráltam. Tacsipacsival arra jutottunk, hogy ha egy olyan intézménynek, ami a Wd-n a alma mater (P69)-be illeszthető (vagyis egyetem, főiskola stb.) a hivatalos név (P1448) ki van töltve dátummal együtt, akkor előbb-utóbb a {{Személy infobox}}(?) lesz olyan okos, hogy a cikk alanyának végzése dátuma alapján a megfelelő iskolanevet jeleníti meg az infoboxban. Sok más mellett pl. az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Q390287) Wd-elemében láthatjátok a hivatalos név dobozban hogy kell megadni egy iskola adatait. A példa alapján 1769-től kezdődően minden ott végzett személyhez a mai ELTE nevű intézmény adható meg a végzettség helyeként, és előbb-utóbb az infobox is lesz olyan okos, hogy a megfelelő nevet jeleníti meg úgy, hogy az ELTÉ-re linkel. Ennek a működéséhez két (három) dolog kell: egyrészt bele legyen írva az intézmény Wd elemébe annak összes régi neve és a dátumszerű lehatárolás, hogy mettől meddig hívták úgy. A másik pedig, hogy a személynél is legyen megadva vagy a végzésének az éve, vagy legalább egy év időpontként, amikor biztosan tudjuk, hogy oda járt. (A harmadik hozzávaló, hogy az infobox is kiokosodjon.)

Bonyolíthatja (majd) a helyzetet, ha egy az évek alatt többnevű egyetem/főiskola valamelyik intézményének külön szócikke lesz. Pl. a Soproni Egyetem (Q897033) kacifántos története visszavezethető a Selmeci Akadémia (Q1286939)-ig olyan csavarokkal, mint pl. a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola (Q61748708) integrálódása. Ilyenkor egyszerűen ki kell választani a legodaillőbb elemet.

Mint látjuk, a fenti eszmefuttatás jottányit sem vitte előrébb a konkrét ügyet, de talán érthetőbbé teszi a jövőbeli jelölési lehetőségeket. Az is jó megoldás, amit Pasztilla csinált: létrehozni az adott iskola Wd elemét (sőt, ebben a pillanatban ez a legjobb). De az is megoldás lesz majd a jövőben, ha a Comenius Egyetem (Q31392) elemébe valaki végigírja a hivatalos név (P1448) tulajdonságnál, hogy mikor mi volt az intézménynév. Ebben az esetben ha jól értem 1783 és 1790 között Pozsonyi Főszeminárium volt a név - persze akkor lesz tökéletes a bővítés, ha az 1790 és 1919 közötti névváltozatok is szerepelnek (már persze ha a jogutódlás folyamatos volt). Az első esetben, vagyis a Pozsonyi Főszeminárium (Q66974580) jelölésénél az infoboxban csak egy szöveg jelenik meg, link nem lesz, hiszen nincs hozzákötve szócikk. Ha Mojzsisovits Wd elemébe a Comenius Egyetem kerül, és ez utóbbinak Wd adatlapján a hivatalos névben szerepel a Pozsonyi Főszeminárium dátummal, akkor ha egyszer az infobox kiokosodik, akkor szövegként a Pozsonyi Főszeminárium jelenik meg, linkként pedig a Comenius Egyetemre mutat majd.

Van egy segédlet az Egyetemek műhelye aloldalán, ami az elmúlt cirka száz év magyar intézményei közti eligazodásban segít itt: Wikipédia:Egyetemek műhelye/Segédlet a magyar felsőoktatási intézményekhez. Aki nagyon belegabalyodna abba, hogy mit adjon meg végzésnek onnan puskázhat. De tény: ez csak a 20.-21. századi végzettségek kérdésére ad némi enyhet, minél jobban visszamegyünk az időben, annál bizonytalanabbak az elnevezések, időpontok és a végzettség foka is. Ezen még dolgozni kell(ene). Palotabarát vita 2019. szeptember 1., 23:41 (CEST)[]

Ennél lényegesen rövidebben leírtam, miért nem tudná egy infobox soha kitalálni, hogy a Comeniusszal a papi szemináriumra gondolt valaki. Pasztilla 2019. szeptember 2., 04:57 (CEST)[]
Kétségtelen. Ellenben egy csomó mindent nem írtál le, amit viszont én igen. Palotabarát vita 2019. szeptember 2., 23:28 (CEST)[]
Nem tudom egyértelműen megállapítani azt a csomót, mert általában rengeteget írsz, de például a nagyon hosszú első bekezdésedben semmiféle újdonságot nem látok. A másodikban lényegileg ugyanezt megismételted a pozsonyi szeminárium alapján, és arra a helyzelen következtetésre jutottál, hogy ebben az esetben is képes lesz a szoftver kitalálni, hogy a Comenius linkelésével 1790 kapcsán a szemináriumra gondoltunk (még egyszer, a szeminárium nem 1:1 elődintézmény, miután a Comenius általános egyetem, 1790-ben öt másik pozsonyi tanintézményre rávlehet fogni, hogy valamiképpen a Comenius elődje.) Percepciók. Pasztilla 2019. szeptember 3., 05:30 (CEST)[]
Azzal ellentétben amit írsz, MZ/X jogutódként említi a Comeniust. Később Garamond hoz másik példát arra, hogy egy felsőoktatási intézménynek a régi neve és a mai nevén lévő szócikk miképp szinkronizálható. Fogadd el: én nem kizárólag a te felvetésedre reagáltam (még ha sajnálatos módon meg is említettelek, mint pozitív példát), hanem a nyitó kérdésre, és az ahhoz kapcsolódó hozzászólásokra. Mivel a fenti problémáról és a megoldási lehetőségekről már volt szó korábban kocsmafalakon, de az nem mindenki számára volt közismert (leszámítva természetesen téged), ezért megismételtem. Ami itt felesleges és már tényleg nem visz sehova, az a 2019. szeptember 2., 04:57 óta folyó polémia. Palotabarát vita 2019. szeptember 3., 10:41 (CEST)[]

Kedves Kollégák!

Engem, mint észlelhettétek, érdekel a wd, a Wikipédia szócikkek, valamint az infoboxok kölcsönhatása, de most szeretnék kérdezni valamit egészen egyszerűt. Mi a forrás a konkrét kiinduló állításra, mely szerint a pozsonyi szeminárium és a Comenius között előd és utód kapcsolat van? A pozsonyi hittudományi akadémiáról azt olvasom, hogy „… II. József rendelete kimondta, hogy az általános szemináriumokat Pozsonyban, Egerben és Zágrábban kell felállítani.” Ez elég jól behatárolható időpont, mert mint ismeretes, 1780 és 1790 között uralkodott. A Comenius katolikus teológiai kara viszont azt írja magáról, hogy „The Roman Catholic Faculty of Theology of Cyril and Methodius of Comenius University started its history in autumn 1936 when the first students, priesthood candidates, entered its gates.” Ez jóval későbbi időpont. Van valahol olyan gondolatmenet, ami kontinuitásra utal?

A pozsonyi intézmény szervezettörténete (ha le tudjuk kezelni a szerzetesrendek és oktatási intézmények feloszlatását és újraszervezését) benyomásaim szerint inkább Pesten folytatódik, mint Pozsonyban. – Garamond vita 2019. szeptember 4., 01:32 (CEST)[]

Hasonlóan gondolom. El tudok képzelni kacifántos intézménytörténetet, amelyben lehet valamiféle leágazás a Comenius felé is, de ezt az 1:1 megfeleltetést kezdettől meredeknek tartom. Pasztilla 2019. szeptember 4., 05:29 (CEST)[]

Nem biztonságos oldalak feltüntetése a forrásokban

Ma forrásoltam az Oroszországban történt légi közlekedési balesetek listája című cikkhez az orosz nyelvű airdisaster.ru oldalról és a böngészőm kiírta a nem biztonságos figyelmeztetést. Ezt a forrásnál a publisher tag után oda is írtam zárójelben. Kell-e figyelmeztetnünk az olvasókat külön a forrásoknál, ha nem biztonságos linkre hivatkozunk?– Porbóllett vita 2019. október 9., 20:35 (CEST)[]

Nem biztos, hogy nem biztonságos, valószínűleg csak elavult. A Chrome böngészők tavaly nyár óta ezt jelentetik meg minden http-oldalnál, ezzel is rászorítani igyekezvén a weblapok üzemeltetőit a biztonságosabb https használatára. Erről részletesebben itt lehet olvasni. – Dodi123 vita 2019. október 9., 20:47 (CEST)[]

Én ezt tudom. Mellesleg ezzel semmi gond sincs. De érdemes-e figyelmeztetni az olvasót, mielőtt kattint?– Porbóllett vita 2019. október 10., 07:00 (CEST)[]

@Porbóllett: A helyzet az, hogy csak abban az esetben nem biztonságos egy ilyen weboldal, ha személyes adatokat kell megadni. Jelen konkrét esetben egy statikus weboldalról van szó, ahol ilyenről nincs szó. Ebben, és hasonló esetekben csak fölösleges ijesztgetésnek tartom, ha megjelölnénk, hogy nem biztonságos. Más böngészőknél (Microsoft Edge, Mozilla Firefox) meg sem jelenik ez a figyelmeztetés. – Dodi123 vita 2019. október 10., 09:06 (CEST)[]

Egyetértek Dodi123-mal. Piraeus vita 2019. október 10., 09:11 (CEST)[]

Oké. Kösz a válaszokat.– Porbóllett vita 2019. október 10., 09:26 (CEST)[]

Megbízhatatlan források

Van arról döntés, hogy a hirado.hu, az origo.hu és a magyarnemzet.hu megbízhatatlan, tehát törlendő forrás? A Karácsony Gergely szócikkből nemrég többen is törölték őket, de én csak erről a listáról tudok, ezen pedig nem szerepelnek. – Pagony foxhole 2019. szeptember 28., 22:15 (CEST)[]

Nincs, de igény lenne rá. --Tgrvita 2019. szeptember 29., 16:41 (CEST)[]
Akkor senki se féljen megszavaztatni, és felvésni őket a listára. Esetleg azzal a kiegészítéssel, hogy közéleti eseményekről, politikusokról stb. csak ellenzéki sajtótermékeket fogadunk el forrásnak. – Pagony foxhole 2019. szeptember 29., 16:56 (CEST)[]
Nb. kormánypárti sajtótermékek: Híradó, Origo, Magyar Nemzet stb. Ellenzéki sajtótermékek: Nyugati fény, B1. Független sajtótermékek: Index, 444, HVG stb. A terminológiai zavar előbb-utóbb a fejekben is zavarhoz vezet. --Tgrvita 2019. október 11., 10:27 (CEST)[]

Ne essünk át a ló túloldalára. Pl. meggyőződésem, hogy bármely valóságsó-hősről igazat ír még az origo is. :-). Szóval én igazából csak politikai-közéleti témáknál tartom megbízhatatlannak ezeket. Viszont az ellenzéki sajtó se hófehérke. Semmi nem tisztán fekete vagy fehér. - Tündi vita 2019. szeptember 29., 17:49 (CEST)[]

Hírturi

Javaslom a megbízhatatlan listára: http://hirturi.blogspot.com/ ill. https://www.facebook.com/hirturi/. Akela vita 2019. október 10., 23:51 (CEST)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom Eleve blog, szóval nem lehet hírforrás.– Porbóllett vita 2019. október 11., 07:54 (CEST)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Palotabarát vita 2019. október 12., 12:12 (CEST)[]
 • Önmagában a blogformátum nem lenne akadály, szakértők is blogolnak szakmai témákban, de ez borzalmas, abszolút Symbol support vote.svg támogatom a tiltólistát. Ránéztem a tegnapi "hírre", ahol főcímben tényként közli, hogy este lemond Borkai, aztán kiderül, hogy ez csak spekuláció volt. Ennyi elég is. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2019. október 12., 14:28 (CEST)[]

Nem látom, mi a forrás

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaGaramond vita 2019. október 13., 11:19 (CEST)[]

A Köztársaság téri pártház ostroma szócikk néhány újabb szerkesztésének forrásait nem találom. A szöveget láthatólag Dézsy Zoltán szerkeszti, és néhány (nem mellékes) módosítást-bővítést eszközölt. A szerkesztési összefoglalókban az alábbiakat látom:

 1. ‎A kazamaták: Dézsy Zoltán
 2. ‎Az ostrom: szemtanúk, Földesi József tanulmánya
 3. A lincselés: Szemtanúk, Földesi József tanulmánya, Nagy Mária volt MDP KV másodtitkára

Ilyen forrásokat azonban nem látok, Földesi József újságíró létező személy, de nem tudom milyen tanulmányáról van szó. (Szemtanúk címmel nem látok hivatkozhatót.) Nagy Mária talán Mészáros Jánosné lehet, ha igen, akkor MDP budapesti vezetőségi tag volt, különféle posztokon. De nem tudom, hogy kerül ide.

Lehet, hogy rossz helyen keresem az információkat?

A szerkesztő saját oldalán szerepel a Pincebörtön I-II. film, melyben a megjegyzések szerint talán megtalálhatók az említett források. A linken azonban nem érhetőek el a videók, másik forrás kellene hozzájuk.

Ha tudtok segíteni a források azonosításában, szívesen pótolom azt a cikkben, mert @Dezsyzol szerkesztő valószínűleg tapasztalatlan abban, hogy hogyan szoktuk kezelni a forrásokat. – Garamond vita 2019. október 11., 20:57 (CEST)[]

Írni kell a vitalapjára és megkérni, hogy adja meg a források pontos adatait. Azt azért meg tudja mondani, hogy mi a tanulmány pontos címe, hol jelent meg, mikor, milyen kiadónál, és mi az isbn-száma, ha van, valamint mely oldalakat használta fel... Ha valóban létező források alapján írta a szöveget, akkor meg kell tudnia nevezni a forrásokat rendesen, ehhez nem kell jártasnak lennie a wikipédia szerkesztésében :) Xia Üzenő 2019. október 12., 10:42 (CEST)[]

Ezek szerint nem csak én nem találom, Teemeah, hanem más sem. De jogos. Akár gyakorlott, akár gyakorlatlan, ha egyszer újságíró, akkor tudhatja, hogy mit jelent hivatkozást adni valamihez. Legfeljebb a formáját nem. Rendben, akkor ráírok. – Garamond vita 2019. október 12., 20:54 (CEST)[]

Lekéstem az intézkedést. Szilas nem volt ennyire jóhiszemű, és „saját kutatás” címén valamennyi általam megkérdőjelezett szövegrészt egy lendülettel visszaállította az előző állapotra. Ezzel a labda Dézsyhez került vissza. Ezek szerint, ha csak ezek az állítások (forrással vagy forrás nélkül) ismét meg nem jelennek a szócikkben, nincs teendőm. – Garamond vita 2019. október 13., 11:19 (CEST)[]

Donald Trump

A Washington Post fenntart egy adatbázist Donald Trump valótlan vagy megtévesztő állításairól. A Postot nem lehet Trump-barátsággal vádolni, de az adatbázis minden egyes bejegyzéséhez részletes, általában forráshivatkozásokat tartalmazó magyarázat tartozik, így le lehet ellenőrizni, hogy az elnök úr valóban füllentett-e. Ezen kívül hasonló adatbázist tart fenn a factCheck.org is.

Mindenesetre a Post szerint Trump elnöki beiktatása óta (egy hét van hátra az ezredik napig) 13 435 alkalommal tett valótlan vagy megtévesztő állítást. A Politico véleménycikke szerint aki Trump agyát tervezte, alapértelmezésnek a „hazudik” beállítást választotta. Komolyan, aki napi átlagban 13,4 alkalommal állít valótlant nyilvánosan, arra nem túlzás azt mondani, hogy hazudik, mint a vízfolyás. Ennek fényében szeretném, ha Donald Trumpot megbízhatatlan forrásnak nyilvánítanánk, és fenntartással kezelnénk az olyan állításokat, amelyeknek Trump az egyedüli nyilvános forrása.

Ez az egész az Abu Bakr al-Bagdadi szócikk alapján jutott az eszembe; itt szerepel az az állítás, hogy Bagdadi „holttestét az amerikaiak a hírszerzés birtokában lévő DNS-minták alapján a helyszínen 15 percen belül azonosították”. Tekintve, hogy ennek az állításnak tudtommal az egyetlen forrása Donald Trump tegnapi sajtótájékoztatója (és amúgy meglepő, hogy egy ilyen viszonylag bonyolult vizsgálatot csatatéri körülmények között 15 perc alatt el lehet végezni), szerintem ezt az állítást valahogy úgy kéne bevezetni, hogy „Donald Trump elmondása szerint”. Hasonló távolságtartással kezelném azt az állítást is, hogy Bagdadi öngyilkos lett, és persze ugyanez vonatkozik Trump bármilyen más állításra is, ami nem nyilvánvalóan igaz, vagy amit megbízható forrás nem erősít meg.

Vélemények?

Malatinszky vita 2019. október 28., 15:14 (CET)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom ezek megdöbbentő, égbekiáltó tények. Nem volt ennyi energiám, de az intuícióm nekem is azt mondta Bagdadinál, hogy várjunk, amíg legalább lefut a DNS-ellenőrző program, vagy valaki független is megerősíti. A fentiek alapján azonban max tám. – Burumbátor Súgd ide! 2019. október 28., 15:39 (CET)[]

Barisha raid: a 21. "Trump says" forrásmegjelölésnél abbahagytam a számlálást. :) Bár persze az ellenérdekelt fél már rég előállt volna a bizonyítékkal, hogy a terroristavezér él... – Pagony foxhole 2019. október 28., 16:08 (CET)[]

 • Symbol support vote.svg támogatomPiraeus vita 2019. október 28., 17:24 (CET)[]

A Washington Post adatbázisához előfizetés nélkül csak egy számomra vállalhatatlan feltétellel lehet hozzáférni, de ez itt magyarul van, és ez is elég érdekes (tartalmazza az akkor sem mondott igazat szavakat). Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2019. október 28., 18:16 (CET)[]

Facebook

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaGaramond vita 2019. november 5., 12:03 (CET)[]

Volt egy esemény, amiről háttéradatként azt a privát információt kaptam, hogy annak idején Jankovics László szervezte, és a Sonantes kórus adta elő Liszt Via Crucisát. De nem hinnék, hogy van róla adat a Neten. (Nekem a helyi lap is jó lenne, papíron, de azt pláne nem hinnék, hogy ott van róla.)

Az első keresésre bejött egy pontosan ide vágó adat: Szent Ferenc Sebei Templom, Sonantes Kamarakórus koncertje. Az információ a templomtól származik, ők tették fel az eseményeket meghirdetve. A templomnak van saját oldala is, de csak a miserenddel foglakozik. A Sonantesnek nincs, a szervező karnagynak sincs.

Lehet használni az ilyen információt? Ha lehet (nem tudom; számomra kétes), akkor meg lehet-e valamiképpen őrizni, mert az ilyesmi idővel el szokott merülni a Web mélységeiben, és nem is archiválják a Wayback Machine szerverein.

Azért gondolkoztam el rajta, mert kezd divatba jönni, hogy „ó hát, a saját weboldal nem korszerű dolog már, a közösségi Neten kell jelen lenni, mindenki azt nézi”. Meg az Instagramot és a Twittert. De akkor a Wikipédia a maga konzervatívabb forrás-szemléletével szépen kiszorul. – Garamond vita 2019. november 4., 20:33 (CET)[]

Én is egyre többször szembesülök azzal, hogy bizonyos információk csak a Facebookon vagy a Twitteren jelennek meg. Szerintem ha ezek a tárgytól független források, akkor elfogadhatók lehetnek. Különösen akkor, ha fénykép is társul az információhoz. Az valóban probléma lehet, hogy ezeket hogyan lehet megmenteni attól, hogy egy idő után halott linkekké váljanak. – Dodi123 vita 2019. november 4., 20:46 (CET)[]

A facebookot, Twitter-posztot lehet forrásként használni, amennyiben hivatalos oldal posztolja. Tehát nem mondjuk Kiss Jancsi a saját profiljára kirakja, hogy volt egy koncert, vagy Nagy Sztárilona Nem Hivatalos Rajoni Klubja feltesz valami információt. A nyilvános facebook-posztokat ugyanúgy lehet archiváltatni, ahogy bármely más weboldalt: archive.is-re érdemes menni. Lementettem: http://archive.is/otJyl Xia Üzenő 2019. november 4., 20:54 (CET)[]

És Facebook reg nélkül is megtekinthető? És nem sérül a "több, egymástól független forrás" kitétel? Vagy ez csak nevezetességre igaz? Ha valamiről csak a facebook ír, az nem tűnik túl fontos információnak. – B.Zsolt vita 2019. november 4., 21:58 (CET)[]

A független forrás a nevezetességhez kell, egy esemény megtörténtét nyugodtan igazolhat a hivatalos oldal, és vannak olyan szervezetek, akiknek már jóformán csak a közösségi média-oldalaikon vannak rendszeresen frissítések. A hivatalos facebook-oldal semmivel sem rosszabb forrás ugyanarra, amire elfogadnánk egy www.ezahonlapomcime.hu-s forrást. Szerintem. Egy szócikken belül, hogy XY mikor hol lépett fel, mondjuk, arra teljesen jó egy közösségimédia-poszt is. Nyilván ha a rendezvényről akarna valaki szócikket írni és ez lenne rá az egyetlen forrás, az nem megfelelő. Xia Üzenő 2019. november 4., 22:03 (CET)[]
Igen, megtekinthető facebook reg nélkül is, ha nyilvános a poszt. Xia Üzenő 2019. november 4., 22:04 (CET)[]

Teemeah, köszönöm szépen az információt (és hogy még le is mentetted az adatot; nem csak udvarias, hanem proaktív módon). Sokat segítettél, nem csak a konkrét aggodalmamon, hanem az annak hátterében történő eligazodás tekintetében is. Valóban, én is tapasztaltam, hogy némelyik – egyébként médiatudatosnak mondható – hírforrás a jelen számára gyorsan és érvényesen ad információkat, de eléggé el nem ítélhető módon a muzeális szempontokat teljesen elhanyagolja. Szegény szerkesztő gondosan elkészíti a forrásdokumentációt a szócikkhez, aztán mire legközelebb arra jár, már ott virít a hiánysablon. (Különösen bosszant az olyanok lazasága, mint mondjuk a Bartók Rádióé. Nekik pedig lehetne ehhez eszük; de nem, nincs.) (Köszönöm Nektek is a kiegészítéseket, Dodi123 és  B.Zsolt!)

Ez egyébként nem csak a Facebook és társai szempontjából van így, mert a korszerű tartalomszerkesztő rendszerek elfedik a weblapok kezelői elől a belső struktúrát. Az oldal gondozója nem is jut annak tudatára, hogy amikor hirtelen áthelyezi a „tanári kar” alatt összefogott adatokat „Csupor utcai részleg, tanári kar” cím alá, akkor ettől a linkek tökéletesen megváltoznak.

Lehet, hogy valahol a jelen gondolatmenetet el kellene helyezni az útmutatóinkban, mert szerintem a mostani szerkesztők egyre inkább találkozni fognak hasonló problémával. – Garamond vita 2019. november 5., 12:01 (CET)[]

Hibásnak tűnő forrás megkérdőjelezése

Sziasztok!

Bocs, ha nem idevaló, amit írok, illetve a címért, ha elég sutára sikeredett. Igazából - egyelőre - nem szeretnék belemélyedni a Wikipédia szerkesztésébe, csupán azért regeltem, mert szerettem volna valamit jelezni a hozzáértőknek. A Montgomery-ről szóló szócikkről lenne szó, az Első világháború szakasza szerintem nem jó. Aki írta, szerintem kezdő szintén, mert sem üzenete. sem szerkesztőlapja nincs még. Ezért annak a szerkesztőnek jeleztem, aki tovább szerkesztette az anyagát és úgy tűnik nagy tapasztalattal rendelkezik. De csak annyit írt vissza, keressem meg a korábbi szerkesztőt. Hmm .... részemről maradhat így, de akkor mi értelme az egésznek? Azt hittem, ha valami megkérdőjeleződik, és nem ellenőrizhető a forrás megbízhatósága, akkor visszaállítják a korábbi verzióra. Én nulla tapasztalattal nem tennék ilyet. A kételyeimet ITT fogalmaztam meg.

– Aa194545 vita 2019. november 30., 18:37 (CET)[]

@Aa194545: Igazad van. Az alezredes alacsonyabb rendfokozat, mint a vezérőrnagy. Egy vezérkari főnök nem lehet alezredes, úgyhogy inkább vezérezredesről lehet szó, ami a vezérőrnagy után következő tábornoki fokozat. A problémám egyelőre csak az, hogy a szócikkben nincs megadva erre a bekezdésre forrás, úgyhogy most megpróbálok más forrásokban utánanézni mi a helyzet Montgomery katonai előmenetelével. – Dodi123 vita 2019. november 30., 19:07 (CET)[]

Közben megnéztem az angol változatot, és annak hibás fordításából eredhetnek a problémák. Ott az szerepel, hogy 1915-ben "brigade major" lett, amire a google fordító dandártábornokot ad ki, holott ez egy olyan angol rendfokozat, amely magasabb az őrnagynál, de alacsonyabb az alezredesnél. Amit a korábbi szerkesztő először vezérőrnagynak, majd vezérkari főnöknek fordított (general staff oficer) az vezérkari tisztet (vagy inkább törzstisztet) jelent, ami bármilyen tiszti rendfokozat lehet, csupán azt jelzi, hogy a beosztása a vezérkarhoz szólt. Ezek ismeretében biztos, hogy valóban rosszak a rendfokozatok fordításai. A biztonság kedvéért keresek egy hiteles forrást. – Dodi123 vita 2019. november 30., 19:17 (CET)[]
Még egy fordítási hiba: a "Chief of staff", nem vezérkari főnök, hanem törzsfőnök. Ezt a beosztást töltötte be alezredesi rendfokozatban. – Dodi123 vita 2019. november 30., 19:28 (CET)[]

Kijavítottam a hibásan fordított rendfokozatokat és beosztásokat az első világháborús évekről szóló szakaszban. – Dodi123 vita 2019. november 30., 19:34 (CET)[]


@Dodi123: Köszönöm. Olvastam, így oké. Két apró dolgot leszámítva teljesen egyetértek. A vezérőrnagy után nem a vezérezredes következik, hanem az altábornagy. De ebben az esetben ez nem volt probléma. A másik a rangfokozat, ami még benne maradt, és szerintem javítani kellene. Helyesen rendfokozat.

– Aa194545 vita 2019. december 1., 00:03 (CET)[]

@Aa194545: Az altábornagyban igazad van. A vezérezredest csak arra hoztam fel, ha már ezredest (pontosabban alezredest) emlegetnek akkor hasonló elnevezéssel milyen rendfokozat van a vezérőrnagy fölött. Közben még gondolkodtam további javításokon is, mert a vezérkari tiszt helyett inkább törzstisztet írok, mert (nálunk legalábbis) a dandárok és a hadosztályok törzsében dolgozókat törzstiszteknek nevezik. A Brigade és a Divizio szavakra is van magyar megfelelő (dandár, illetve hadosztály). A rangfokozatra nem figyeltem, azt is javítom, de azt te is nyugodtan megteheted. :) – Dodi123 vita 2019. december 1., 09:54 (CET)[]

Azért szólok hozzá, mert @Aa194545: előszöz véletlenül az én vitalapomra írta ezt a problémát. Két megjegyzésem lenne:

 1. De jó lenne, ha minden kezdő szerkesztő így állna hozzá a Wikipédiához!
 2. Én régóta járőr vagyok, de nagyon kevés cikket ellenőrzök, éppen azért, mert én NEM abba a táborba tartozok, akik szerint ami nem kirívó vandalizmus,azt a járőr hagyja jóvá. Ez a cikk pl. horror sablonnal ugyan el van látva, de elég ez? – Porrimaeszmecsere 2019. december 1., 12:19 (CET)[]

Interjúk YouTube-videókban mint források

Azt szeretném tudni, hogy YouTube-videókként megjelölt interjúk elfogadhatók élő személyek cikkében forrásként? Ha igen, végig kell néznem/hallgatnom az egész interjút, hogy megtudjam, említi valahol pl. a saját születési adatait vagy a családtagjai nevét stb.? Köszönöm, – Vépi vita 2020. január 3., 10:48 (CET)[]

Szerintem a videóknál (mindenfajta videónál, nemcsak a YouTube-videóknál) ugyanúgy azt kell vizsgálni, hogy a forrás megbízható-e, mint az írott forrásoknál. Ha például valamely hivatalos TV-csatornán készült interjú került fel a YouTube-ra, akkor az ugyanúgy elfogadható forrásnak, mintha írott/nyomtatott sajtóban jelent volna meg az interjú. Ha azonban az például egy "családi" videófelvétel, akkor nem feltétlenül tekinthető hitelesnek, függetlennek pedig semmiképpen sem. Az ellenőrzés a videóknál – sajnos – tényleg csak úgy lehetséges, ha végighallgatjuk az egész interjút (vagy legalábbis addig nézzük, amíg a keresett információ el nem hangzik). Ahogyan hasonló esetben a hivatkozott cikkeket, weboldalakat is végig kell olvasni, bár ott rá lehet keresni kulcsszavakra, ami könnyíti és gyorsítja a dolgot. – Dodi123 vita 2020. január 3., 11:08 (CET)[]
Annyival kiegészíteném - részben adva választ a kérdésedre -, hogy a {{Cite video}}(?) forrássablonban van paramétere annak is, hogy az állítást alátámasztó szövegrészlet hol hangzik el a videón belül (time=), vagyis másodpercre pontosan jelölni lehet (kell), hogy az állítás hol látható/hallható. Ebből a szempontból igen, végig kell hallgatni, meg kell nézni az egész videót, hogy a forrássablonban jelölni tudd: hol található az állítás forrása (hacsak persze nem emlékszel fejből, hogy az interjú hányadik percében mondja el a kérdéses információt). Palotabarát vita 2020. január 3., 12:43 (CET)[]

Elveszett forrás

Sziasztok

Elveszett az egyik forrásom néhány nap után, talán van valamiféle archívum, ahol mégis megmaradt. Én nem értek ehhez a részhez nagyon, ezért szeretnék segítséget kérni hozzá.

Ez a link: [1] néhány napja még működött és egy sablonon keresztül több szócikkbe bele is raktam, most viszont a link nem elérhető. Régebbi évekhez megvannak, de mivel a világ gyorsan változik, fontos lenne a 2020-as változat. A segítséget előre is köszönöm. – B.Zsolt vita 2020. január 30., 14:42 (CET)[]

Erre gondolsz? – Dodi123 vita 2020. január 30., 14:55 (CET)[]

Ez az igen! :) Mindjárt javítom is a sablonomban, hogy mindenhol jó legyen. Ez tutira megmarad? :) – B.Zsolt vita 2020. január 30., 16:22 (CET)[]

A webarchivban ez már megmarad :) – Dodi123 vita 2020. január 30., 17:10 (CET)[]

Internetből vett hivatkozás megváltozása

Eredetileg a "halott link" megjegyzéseket szerettem volna az általam érintett szócikkekben élőre váltani,de úgy látszik néha lehetetlen. Valószínűleg van rá bevett megoldás. Egy élő linkre godoltam, vagy esetleg a hivatkozás törlésére, más oldalról megközelítésére. Gondolom az interneten van az eredetire adattároló, de ennél aktívabb kapcsolatra gondoltam. Vajon mit szoktak ilyenkor tenni? – András-pl vita 2020. február 8., 10:52 (CET)[]

A különböző archívum-oldalakon lehet előbányászni legtöbbször (archive.org, archive.is), de nem mindig lehet. ha egy link totálisan megdöglött, és egyik archívum sem őrzi, akkor lehet pl. keresni másik forrást az adott állításra. Ez tipikusan az időigényesebb, hisz kutatómunkát igényel, kulcsszavakra keresést, akár még könyvtárazást is, témától függően. Nem lehet minden halott linket feltámasztani, élőre cserélni meg pláne nem mindig. Ez a meló ezzel jár. Mentjük, ami menthető, ami nem, azt meg ki kell kommentelni és tenni egy forráskérőt a mondat után. Xia Üzenő 2020. február 8., 11:34 (CET)[]

Köszönöm– András-pl vita 2020. február 10., 10:42 (CET)[]

Magyar kortárs könnyűzenei megbízható források

Sziasztok! Hol lehet példának okáért könnyűzenei műfaji besorolásra megbízható forrást találni? Az ilyen témákról inkább rádióműsorokban és podcastokban szoktak beszélgeni inkább. Ezeket hogyan érdemes behivatkozni? A managerekkel való interjúk (amikből találtam írottat) nem mindig tartalmazzák az ilyen adatokat. Egészen konkrétan pl. Blahalouisiana és Ivan and the Parazol zenekarokhoz gyűjtenék forrást. Mugli Visszajelzés 2020. február 20., 13:10 (CET)[]

Hát, rádióműsort elég nehéz, mert ha nincs fent archivált formában a neten, akkor elég nehéz bizonyítani, hogy márpedig én a 2020 február 5-i adásban hallottam.... Hisz nem visszakereshető. Ha a neten fent van a rádióadás archivált formában (pl. soundcloudon vagy a rádió saját honlapján visszahallgatható), akkor a {{cite web}}(?) sablonnal lehet rá hivatkozni ugyanúgy, a format= paraméternél meg lehet adni, hogy rádióadás vagy hangfájl. Podcast akkor számíthat megfelelő forrásnak, ha valami megbízható kiadó podcastja és nem random Józsi podcastol; ezekre a forrásokra is alkalmazni kell a WP:MF irányelvet. Műfaji besorolásra sokszor még a nemzetközi előadók esetében sincs mindig forrás, és sokszor akár két forrásban tökre másképp szerepelhet az egész. Szerintem fontosabb az, hogy a szócikkben az együttes történetére megfelelő források legyenek, mint a műfaji besorolására. Xia Üzenő 2020. február 20., 13:29 (CET)[]

Antiszemita propaganda a Herzl Tivadar cikkben?

A Herzl Tivadar cikk végén a Magyarul fejezetben szerepelnek a magyarul hozzáférhető könyvei. Ezek közül majdnem teljesen biztos vagyok benne, hogy A zsidó világgyarmat programja valójában a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei amelyet ez a Mónus Áron nevű ember (nem tudom, szabad-e neonácinak mondani mint gyakran teszik vagy csak antiszemita) hamisította alá Herzl nevét.

Ezen kívül nekem az utolsó is felettébb gyanús, de erról semmi konkrét infom sincs. Ennek ellenére nem kellene ezt a két művet eltávolítani? Mégiscsak tragikus, hogy egy év óta Hertz cikkében lehetnek ilyenek. Vagy nem? – ZorróAszter vita 2020. február 28., 14:44 (CET)[]

Miért kérdezel? Tedd meg! Szerkessz bátran! Wikizoli vita 2020. február 28., 15:43 (CET)[]

Mert sejtések alapján nem akarok belepiszkálni más cikkébe. Ezek pedig csak sejtések. Ehhez kérnék megerősítést. – ZorróAszter vita 2020. február 28., 17:03 (CET)[]

Bátran piszkáld! A Wikipédia egyik pompás erénye, hogy tévedés esetén vissza lehet a cikket állítani. A cion bölcsei, meg ezek, kukába való förtelmek. Általam meg vagy erősítve. OsvátA Palackposta 2020. február 28., 17:28 (CET)[]
Akkor OK, törlöm, de jobban örültem volna ha valaki azt mondja, hogy jók a sejtéseim. Tényleg azok amiknek sejtem. Különösen a legutolsó könyv mert az tényleg csak halvány sejtés. Mónus Áronról már korábban is tudtam, kicsoda. – ZorróAszter vita 2020. február 28., 17:42 (CET)[]

Az első általad felvetett műnek a címében is benne van, hogy Cion bölcseinek jegyzőkönyvei, ez szerintem is törölhető és törlendő, mint amit bizonyítottan nem Herzl Tivadar írt. A másik mű, A Zsidó Állam, viszont alapműve Herzl Tivadarnak. Azt azonban nem tudom, hogy a 2015-ös újrafordítás nem "félrefordítás-e", ezért hivatkozásként csak az eredeti fordításra, az 1919-es Schönfeld József-féle fordításra (kiadó: Jövőnk, Budapest) való utalást hagynám csak meg. – Dodi123 vita 2020. február 28., 17:45 (CET)[]

Köszi. Így tettem. – ZorróAszter vita 2020. február 28., 18:07 (CET)[]

Nemzeti Akkreditáló Hatóság - másolmány vagy lemásolták?

Ezt a szöveget mi másoltuk a Nemzeti Akkreditáló Hatóság oldaláról, vagy ők innen?

Ha jól látom @Linkoman: illesztette be a jelenlegi bevezető szövegét a cikkbe, ő meg nem egy kezdő motoros, úgyhogy nekem gyanús a dolog, hogy ezúttal a szöveg itt jött létre és innen vándorolt tovább. Piraeus vita 2020. március 13., 11:39 (CET)[]

Na jó, akkor még egyszer, mert sajnos hülyeségeket írtam: az akkreditáció cikk és a NAH honlapja közt áll fent részeges azonosság, de át van fogalmazva némileg a szöveg, úgyhogy sztornó az egész akármelyik volt is a forrás. Piraeus vita 2020. március 13., 11:44 (CET)[]

„Részeges azonosság”? VigyorVigyor Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 11:45 (CET)[]

Nem megmondtam, hogy hülyeségeket írok!? Na. Piraeus vita 2020. március 13., 12:00 (CET)[]

Gál Zoltán (újságíró)

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaPalotabarát vita 2020. március 28., 11:38 (CET)[]

A tárgyi Zoli bácsi bajai újságíró sok írását olvastam és kedvelem, mivel Baja környéki vagyok. A Ki kicsoda a hírközlésben? (A–Zs) lista szerint van rá belső hivatkozás. Megköszönném, akinek megvan a könyv, kimásolná a rá vonatkozó részt, hogy tudjam, valóban róla van-e szó? – Porrimaeszmecsere 2020. március 27., 19:34 (CET)[]

Porrima itt van: Fájl:Gal zoltan.png. Légyszi mentsd le magadnak, és utána tedd ki rá a törlés sablont ({{azonnali}}(?)). Palotabarát vita 2020. március 27., 23:01 (CET)[]

Köszönöm szépen, egyértelműen róla van szó, őt ismerem, nagyon szívesen olvasom a régi időkre vonatkozó érdekes ismeretterjesztő írásait. – Porrimaeszmecsere 2020. március 28., 11:22 (CET)[]

Nagyon szívesen, örülök, ha segíthettem. Palotabarát vita 2020. március 28., 11:38 (CET)[]

Nem megbízhatónak jelölés: Szombat.org

Tekintettel a a Chrudinák Alajos halálhírével kapcsolatos eseménysorra, javaslom, hogy a www.szombat.org-ot vegyük fel a nem megbízható források listájára, és a továbbiakban ne legyen forrásként használható. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 15:27 (CET)[]

Miért csak ezt az egy oldalt, amely éppen a Wikipédia alapján maga is csak átvette a hírt? Nem egyedül ez az oldal közölte az álhírt. Ilyen alapon magát a Wikipédiát is lehetne megbízhatatlan forrásnak tekinteni. – Dodi123 vita 2020. március 13., 15:46 (CET)[]

A Wikipédia nem forrás. Saját magának meg különösképpen nem, ez tehát nem érv. Symbol support vote.svg támogatom HuFi felvetését. – Burumbátor Súgd ide! 2020. március 13., 15:54 (CET)[]

Az a baj Dodi123, hogy már megint nem néztél utána a dolgoknak: a szombat.org valótlanságot állít. Nem tőlünk vették az álhírt. Éppen, hogy a Wikipédia vette tőlük (lásd a citált vitalapot). Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 16:04 (CET)[]

A "szombat.org" NEM a Wikipédiából vette a hírt, csak utólag ezt állítja (finoman szólva valótlanul), hanem a vitalapon felsorolt megbízhatatlan híroldalak egyikéről. Pont fordítva: A Wikipédia az "szombat.org" referenciáját feltüntetve adta a hírt. Utána húsz perc-fél órával a "szombat.hu" levette hírt az oldaláról, és azt tette ki, hogy "miután a Wikipédia leadta, ők is átvették..." Mivel a szombat.org oldalt nem archiváltuk időben, sajnos nem tudunk visszaszólni. Akela vita 2020. március 13., 16:14 (CET)[]

Symbol support vote.svg támogatom, Először kamu hírt közölnek, aztán még ránk is akarják kenni a... – XXLVenom999 vita 2020. március 13., 16:17 (CET)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom a feljebb leírtak (és a szócikk vitalapján is írtak) alapján támogatom a megbízhatatlan minősítést. Akela vita 2020. március 13., 16:24 (CET)[]

Symbol oppose vote.svg ellenzem @Hungarikusz Firkász: Az, hogy "már megint" nem néztem utána a dolgoknak elég gusztustalan kijelentés. Pontosan annyira gusztustalan, mint ahogyan a szombat.org a Wikipédiára akarja kenni az álhír forrását. A Wikipédián egyébként valóban megjelent a hír. Ezt nem is tagadhatjuk. Valószínűleg máshonnan vették át, majd látva, hogy a Wikipédián is megjelent megnyugodtak, és most éppen azért hivatkoznak ránk, mert hiteles forrásnak tartanak bennünket. Éppen, hogy utánanéztem minden oldalról. Ez egy olyan javaslat, amely a saját tévedésünket akarja másra kenni. Ha ez volt az első és eddig egyetlen megbízhatatlan hír ezen az oldalon, akkor nem megbízhatatlan. Ha már több ilyen eset is előfordult, akkor jogos lenne a felvetés. Azért, mert ránk akarják kenni, még nem biztos, hogy megbízhatatlan. Ahogyan mi is rájuk akarjuk kenni, hogy tőlük indult ki, pedig ők is csak átvették. Egyes információk szerint a maivilag.hu volt a kiinduló forrás. Ilyen esetben a megoldás az lenne, hogy írni kell a szombat.org szerkesztőjüknek, módosítsa a megjelentetett szöveget. – Dodi123 vita 2020. március 13., 16:25 (CET)[]

Dodi123, nem kicsit elszaladt veled a szekér. Vegyél vissza az indulataidból meg ebből a stílusból, hogy "elég gusztustalan kijelentés. Pontosan annyira gusztustalan, mint ahogyan a szombat.org a Wikipédiára akarja kenni az álhír forrását." Nem kicsit aránytévesztésben vagy a dolgok állását illetően. És nagyon, de nagyon nem vagy képben a dolgok állását illetően. Különben nem írnál ilyeneket, hogy "Ez egy olyan javaslat, amely a saját tévedésünket akarja másra kenni." meg "Ahogyan mi is rájuk akarjuk kenni, hogy tőlük indult ki, pedig ők is csak átvették." Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 16:33 (CET)[]

@Hungarikusz Firkász: Szerintem te vegyél vissza. Ez a javaslatod arra, hogy a szóban forgó oldal nem megbízható, ez egy indulatból fakadt javaslat, ami azért született, mert ránk hivatkoznak a tévedésük okán. Semmi köze ahhoz, hogy az oldal megbízható vagy megbízhatatlan. Ehhez több alkalommal is megbízhatatlan híreket kellett volna közölniük. Ráadásul nem ez volt az egyetlen oldal, amely az álhírt közölte. Ilyen alapon az összes többit is javasolni kellett volna. – Dodi123 vita 2020. március 13., 16:38 (CET)[]

Bennem nincs indulat, és nem is én vagyok felháborodva. Nem én gusztustalanozok, meg nevezek másokat gusztustalannak, maradjunk ennyiben, mert ha nem haragszol (de ha haragszol, az sem nagyon érdekel), nem megyek bele ebbe a provokációs játékodba.

Az összes többi (amik közül egy már biztosan megbízhatatlannak van minősítve, de lehet több is) nem akarta a tévedését a Wikipédiára fogni. Vagyis nemcsak ebben állítottak valótlant, hanem abban is, hogy honnan vették az információt. De ezt tudhatnád, ha utánanéztél volna a dolgoknak. Nincs veled a továbbiakban erről mit tárgyaljak. Én megtettem a javaslatot, a közösség pedig majd eldönti, támogatja-e vagy sem. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 16:45 (CET)[]

 • Idevágó mástészta: a napokban töröltem egy anon által a Wikipédián közzétett álhalálhírt; utánanéztem: az illető él! OsvátA Palackposta 2020. március 13., 16:50 (CET)[]

@Hungarikusz Firkász: Te utánanéztél annak, hogy a szombat.org-on milyen hírek jelentek meg korábban? Hány volt köztük valótlan? Szerintem az, hogy a szerkesztő a Wikipédiát említi, az az ő emberi gyarlósága. Az oldal maga, ahogyan végignéztem a híreiket, eléggé megbízható. Egyébként a hír alatti hozzászólásokban már valaki megírta, hogy a Wikipédia éppen, hogy a szombat.org-ról vette át az információt. – Dodi123 vita 2020. március 13., 16:57 (CET)[]

Mint mondottam: tettem egy javaslatot. Majd a közösség eldönti, hogy támogatja vagy ellenzi. Eldönti, hogy a felvetés jogos vagy nem jogos. Úgyhogy feleslegesen egzecírozol engem. Attól pedig, hogy nekik valaki megírta, hogy a Wikipédia éppen, hogy a szombat.org-ról vette át az információt pedig nem tisztázó körülmény az ő cselekedeteikre tekintettel. Részemről nincs feléd további mondanivalóm. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 17:19 (CET)[]

Kedves @Hungarikusz Firkász: Mielőtt engem vádolsz azzal, hogy nem nézek utána alaposabban annak, amit írok, szíves figyelmedbe ajánlom azt, hogy egyetlen olyan oldal sincs a Wikipédia:Kocsmafal_(források)/Nem_megbízható_források_listája felsorolásában, ahol a hír korábban megjelent. Ezek némelyike egyszerűen törölte a hírt, néhány pedig cáfolatot adott ki. Azok az oldalak, amelyek a Google keresője szerint a szombat.org-on kívül hozták Chrudinák Alajos halálhírét, a lentebbi listában olvashatók. Kérdésem, hány van köztük a nem megbízható oldalak listáján? Ők miért nem lettek megbízhatatlannak jelölve? Miért nem találtam a Google-keresővel a maivilag.com-on és a bulvarmagazin.hu-n kívül (amelyek a HVG listáján szerepelnek, a miénken nem) egyetlen olyan találatot sem, amely már a megbízhatatlan oldalak listáján van?

Mivel csak a szombat-org-ot jelölted, a lentieket nem, ezért jogos a feltételezésem, hogy az ő jelölésüket a részedről csak az indokolta, hogy a Wikipédiát említik forrásnak. Ami valóban bizonyíthatóan hamis állítás a részükről, azonban az tény, hogy a hír – ha rövid ideig is – megjelent a Wikipédián is. Ezt nem tudjuk cáfolni.

– Dodi123 vita 2020. március 13., 17:42 (CET)[]

„egyetlen olyan oldal sincs a Wikipédia:Kocsmafal_(források)/Nem_megbízható_források_listája felsorolásában, ahol a hír korábban megjelent.” – Tényleg nem néztél utána megfelelően, pedig nem kellett volna messzire menned, csak a Chrudinák Alajos vitalapjára. Idézem:

A HVG listáját pedig itt számontartjuk. A maivilag.comot itt fentebb az utolsó sorban említed.

Egyébiránt nem nagyon tud érdekelni, hogy te mit tartasz/vélsz jogosnak, mivel a rosszindulatod felém már jó ideje nyilvánvaló (ezt bizonyítja az is, amit itt most rendezel). Harmadjára is leírom, hátha megérted: én tettem egy javaslatot, majd a közösség dönt. Kész, ennyi, slussz-passz. Próbáld elfogadni a döntésüket, én is azt fogom tenni. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 17:54 (CET)[]

Mivel úgy látom, hogy annyira felidegesítettelek, hogy az általam leírtakat sem tudod már értelmezni („amelyek a HVG listáján szerepelnek, a miénken nem”), ezért tényleg hagyjuk abba. Tekintettel arra, hogy semmi közöm a szombat.org oldalhoz, csupán az igazságérzetem berzenkedett a jelölés miatt, én is elfogadom majd a közösség döntését a szavazási irányelv szerinti eredmény alapján. – Dodi123 vita 2020. március 13., 18:02 (CET)[]

Ugye nem véletlen, hogy pont ennél az esetnél lett hirtelen fontos a szavazási irányelv? (Ezen a kocsmafalon először kerül elő, hogy ez szükséges az elfogadáshoz.) Nyilvánvaló, hogy tudod, hogy itt -- nagy valószínűséggel -- nem jelenik meg annyi szerkesztő, amennyi az irányelvben van foglalva. Egyébként erre nem vonatkozik, mert az irányelv kimondja: „Ezen az oldalon a Wikipédia:Szavazás lapon zajló általános, illetve az egyéb lapokon zajló speciális szavazások (törlésnél: megbeszélések) lefolyásával kapcsolatos irányelveket olvashatod.” Bár ez egyéb lapon történő szavazás, de azért speciálisnak nem nevezhető. Még szerencse, hogy nincs közöd hozzájuk, ijesztő belegondolni, mennyire védenéd őket, ha még közöd is lenne. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 18:14 (CET)[]

Szerintem eléggé speciális ez a lap. De ettől függetlenül, ahogyan írtam, elfogadom a közösség döntését. Bízom abban, hogy aki szavaz, az felelősen szavaz, és nem indulatból, még akkor is, ha az indulat ebben az esetben szerintem is jogos. – Dodi123 vita 2020. március 13., 18:20 (CET)[]

„Egyébként a hír alatti hozzászólásokban már valaki megírta, hogy a Wikipédia éppen, hogy a szombat.org-ról vette át az információt.” – Ezt a hozzászólást nagyvonalúan törölték is. Azért ez sokat elárul. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 13., 19:02 (CET)[]

Igen. Ez sokat elárul. Eddig csak az volt az egyetlen "bűnük", hogy megfogalmazásukkal rossz színben tüntették fel a Wikipédiát. Ezzel azonban sajnos nem voltak egyedül, de ezért még nem volt szokás az ilyen oldalakat a megbízhatatlanok közé sorolni, mert az ránk vetett volna rossz fényt. itt azonban úgy látszik másról van szó. Azt hiszem, érdemtelenül védtem őket. Azt azonban továbbra is fenntartom, hogy az oldalukon megjelenő cikkek egyébként megbízhatóak. Ebben az ügyben az ügyeletes szerkesztőjüket kellene felelősségre vonni. – Dodi123 vita 2020. március 13., 19:30 (CET)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom Kár érte. Piraeus vita 2020. március 13., 22:27 (CET)[]
Na jó, ez nem volt kielégítő indoklás. Szóval az, hogy egy orgánum hamis hírt közöl, önmagában is elég súlyos dolog és megkérdőjelezi a hitelességét. De megesik. Viszont az, hogy ezt egy újabb hamissággal, konkrétan egy nyilvánvaló hazugsággal próbálja mentegetni, nem megkérdőjelezi, hanem egyértelműen megdönti a hitelességét. Ha erről a nyilvánvaló dologról hazudnak, akkor bármiről hazudhatnak. Kár érte. Piraeus vita 2020. március 13., 23:41 (CET)[]
 • Symbol oppose vote.svg ellenzem, ha valóban ez volt az első eset, hogy felültek egy álhírnek. Ugyanakkor cirka 150 szócikkünkben szerepel forrásként, vagy külső hivatkozásként. Kulturális magazinként - a havilap online változataként - értékes forrásként ismertem eddig. Ha biztosan tudjuk, hogy valamilyen szervezeti vagy személyes változáson ment át a lap, vagy annak online szerkesztősége, ami alapján arra számíthatunk, hogy a megbízhatóságuk csökken vagy egyenesen lenullázódik, akkor valóban érdemes átgondolni mit tegyünk, de akkor sem úgy, hogy a korábbi másfélszáz linket kidobjuk. Amíg azonban csak arról van szó, hogy átvettek egy fals hírt és hogy etikátlanul, sunyin próbálták a felelősséget továbbtolni, ami egy rossz helyzetben hozott rossz döntések sorozata volt, addig nem érdemes gondolatban kinullázni az egészet. Palotabarát vita 2020. március 13., 23:25 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Piraeus + 1. – Pagony foxhole 2020. március 13., 23:53 (CET)[]
Akela, Hungarikusz Firkász: mindketten azt írjátok, hogy a Wikipédia a szombat.org-ra hivatkozva közölte ezt a téves hírt. Én azonban úgy látom, hogy első ízben a Wikipédián
 • 15:07-kor jelent meg a halálozási dátum a hírextrára hivatkozva
 • amit ugyanaz a szerkesztő 17 perccel később visszavont
 • másodízben 17:15-kor került ki nálunk, de még mindig nem a szombat.org-ra hivatkozva, hanem a hírextrára.
 • ezt egy óra tíz perccel később vonta vissza Regasterios
harmadízben 21:01-kor került ki, majd...
 • ...viszonylag hamar le is került: 21:06-kor lett visszavonva, de még mindig nem volt említve a szombat.org
És csak 20:32-kor került képbe először a szombat.org mint forrás, de nem az életrajzi cikkben, hanem a Halálozások 2020-ban.
A fentiek alapján nekem sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a szombat.org valóban vehette a Wikipédiából a halálhírt, ebben az esetben pedig pláne nem tudom támogatni, hogy megbízhatatlan forrásnak minősítsük. Palotabarát vita 2020. március 14., 00:05 (CET)[]
Ez egy nagyon szép, logikus levezetés, ami akár igaz is lehet. Csakhogy, te magad is csak feltételezed, hogy így volt („úgy tűnik”; „vehette”). Ez az egyik. A másik az, hogy az eredeti hírben nem volt náluk megjelölve a Wikipédia mint forrás. Ez csak a helyreigazításban került elő. De ha igaz is, hogy tőlünk vették, akkor is ellenük szól az, hogy egy megbízható hírportál pont a Wikipédiáról veszi a híreket. Ráadásul forrásmegjelölés nélkül, és úgy, hogy nem jár utána a valóságtartalomnak, utána meg mutogat. Ez kb. olyan, mintha lopnék a boltból, aztán visszamennék beírni a panaszkönyvbe, hogy romlott volt a hús. Végül pedig az is ellenük szól, hogy a kommentet, ami nekik nem tetszik, szó nélkül törlik (érdekes, hogy a Megaladon néven író hozzászóló véleményét nem törölték). Lehet, hogy ez a szerkesztő emberi gyarlósága, de azt ne felejtsük el, hogy áll mögötte egy szerkesztőbizottság és egy főszerkesztő is, akik mindezt jóváhagyták/hagyják. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 14., 06:57 (CET)[]
Hungarikusz Firkász igen, én egy logikai úton levezetett legvalószínűbb feltételezést írtam, te viszont tényként közölted, hogy Nem tőlünk vették az álhírt., amit nem támasztottál alá, ráadásul jól le is dorongoltad Dodi123-at, hogy már megint nem néztél utána a dolgoknak. Pedig nagyon úgy tűnik, hogy te nem néztél utána: a Wikipédia két szócikkében való megjelenés közül az egyiket nyilvánvalóan teljesen figyelmen kívül hagytad. A nem megbízható források közé sorolásra vonatkozó javaslatodnak is ez az alapja, amit azonban nem támaszt alá semmi.
Az érveim másik része arról szólt, hogy másfészázszor használtuk már a szombat.org-ot forrásként vagy további információ gyanánt, és most először fordult elő, hogy ők (is) tévedtek. Gondolj bele, hogy mi történne, ha mindegyik olyan forrásunkat, amelyik egyszer már jelentetett meg helyesbítést vagy helyreigazítást, indexre tennénk: nem nagyon lenne honnan meríteni a jövőben.
Bízom benne, hogy nem csak valami sértett önérzet diktálta a javaslatot, és nem arról van szó, hogy egyes tényadatok figyelmen kívül hagyására épült feltételezést, miszerint a szombat.org hazudik, amikor azt állítja, hogy a Wikipédiáról vették az információt, azzal torolunk meg, hogy megbízhatatlannak minősítjük.
A tény az, hogy a Wikipédián összesen közel másfél órán át kint volt a halálozás dátuma úgy, hogy nem a szombat.org-ra hivatkoztunk, tehát igenis átvehette tőlünk a szóbanforgó lap.
Kérdezem a korábbi támogatókat (@Burumbátor, XXLVenom999, Akela, Piraeus, Pagony:), hogy a fentiek alapján is fenntartják-e a szombat.org megbízhatatlanná minősítésével kapcsolatos véleményüket? Palotabarát vita 2020. március 14., 09:32 (CET)[]
@Hungarikusz Firkász: Alaptalan az az állításod, hogy az eredetileg megjelent hírnél nem szerepelt hivatkozásként a Wikipédia. A Google tárolt változata szerint az eredetiben is megjelölték. Ezek után már tényleg indokolatlan a megbízhatatlan források közé sorolás. – Dodi123 vita 2020. március 14., 09:54 (CET)[]
Szép találat csak éppen van egy nagy szépséghibája: nem a halálozás tényét forrásolták vele, hanem ezt a részt: ““Az MTV Külpolitikai Szerkesztőségének helyettes vezetője 1972–77 között és a Panoráma, Nemzetközi Stúdió, Parabola, Szemtől szemben, Fórum stb. című műsorainak a főszerkesztője. Az MTV Közel-keleti tudósítója 1994–1998 között. Az MTV elnökségi tagja (1990. január-április), 1996–97-ben az MTV regionális elnökhelyettese, 1998–2004 között főmunkatársa.” (Wikipedia)” – Látod, hogy hol van feltüntetve a Wikipédia szó? Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 14., 09:59 (CET)[]

@Palotabarát: Igen, fenntartom. A "Hírek, lapszemle" rovatban jelent meg a cikkük, hogy melyik óra melyik percében tették ki, az az archivált változatban nem látszik, viszont a Lucas nevű kommentelő hsz-e így szól: Elhiszem, hogy szeretnétek, de azért csak nem jó, ha egy listázott álhíroldal a forrás. 😂 – Pagony foxhole 2020. március 14., 11:01 (CET)[]

Pagony OK. Palotabarát vita 2020. március 14., 11:05 (CET)[]

Természetesen fenntartom. Aki a Wikipédiára mint forrásra hivatkozik, még akkor is, ha esetleg ezt nem csalárd módon tenné, a magyar média olyan szintű nem ismeretéről tesz tanúbizonyságot, hogy nem gondolom komoly embereknek. A Wikipédia nem forrás, hanem másodlagos-harmadlagos közlést tartalmazó enciklopédia, így egy friss hírben rá hivatkozni különösen buta dolog. Ebből következik, hogy inkább előzzük meg a jövőben a hasonló botladozásokat, mint újra valami hasonló elvtelenségnek legyünk a célpontjai. – Burumbátor Súgd ide! 2020. március 14., 11:19 (CET)[]

A laptörténetek alapján az biztosan állítható, hogy a március 11-ét, mint a halál napját a Wikipédián csak a 17:15-ös bejegyzés tartalmazza, amely a hírextrára hivatkozik (ahol egyébként ez a dátum nem szerepel, így nem tudni, az honnan került be a Wikipédia szócikkbe). Ez a bejegyzés 18:26-ig volt olvasható. A korábbi 15:07-es bejegyzés még csak márciust írt, nap nélkül. Mivel már 15 óra előtt elkezdett terjedni a hír, a szombat.org szerkesztője elég sokat kivárt, hiszen a kérdéses hír 17:15 és 19:10 között valamikor jelenhetett meg az oldalukon. (19:10 a Google által tárolt változat időpontja). Nagyon is hihető lehetőség az, hogy a hírrel vártak egy általuk megbízhatónak tartott forráson való megjelenésig. Ennek a pillanatnak az elérkeztét azt követően vélték, amikor a Wikipédián is megjelent a pontos dátum. A címben és az első mondatban az akkor már több helyen megjelent hírt hozták, majd forrás megadásával a főbb adatokat a Wikipédiából idézték. Azt nem tudni, hogy a hozzászóló honnan vette azt az információt, hogy egy nem megbízható oldal hírét vették át, mivel a hír forrása sehol sincs jelölve. Ez ugyanúgy lehet a Wikipédia, mint bármely más forrás. – Dodi123 vita 2020. március 14., 12:10 (CET)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom +1 Piraeus és Burumbátor. Gerry89 vita 2020. március 14., 14:12 (CET)[]

Symbol question.svg kérdés Feltenném a kérdést azoknak, akik támogatják azt, hogy a szombat.org, amely a Zsidó Kulturális Egyesület 1989 óta megjelenő igen színvonalas folyóiratának internetes változata a megbízhatatlan oldalak közé kerüljön, hogy tudnak-e még mutatni, akár csak egy másik olyan hírt is a szombat.org-tól amely végül megbízhatatlannak bizonyult? Egy eset (még ha az néhány hozzászóló szerinti módon történt is) alapján ugyanis eléggé elhamarkodottnak és szubjektívnek tekinthető a véleménynyilvánítás. – Dodi123 vita 2020. március 14., 16:17 (CET)[]

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Nagyon egyszerű lenne annak tisztázása, hogy valótlanságot állít-e a szombat.org azzal, hogy a Wikipédián megjelent információ alapján jelentették-e meg a hírt. Csak annyi kellene, hogy valaki megkérdezze, pontosan mikor jelentették meg azt a hírt, hogy meghalt Chrudinák Alajos. A másik fél véleményét is illene megkérdezni egy ilyen kérdés eldöntésekor. A korábban már ismertetett Wikipédiás laptörténet alapján ugyanis nagyon nagy az esélye annak, hogy igazat írnak. Ezt a kérdést azonban egy olyan valakinek illene feltenni nekik, aki a megbízhatatlanságukat arra alapozza, hogy valótlanságot állítanak. – Dodi123 vita 2020. március 14., 17:13 (CET)[]

Ott volt a megjegyzés a kommentelési lehetőségüknél. Nem vették maguknak a fáradságot, hogy reagáljanak rá (hacsak a törlést nem nevezzük annak), szimplán törölték. Mi akadályozta őket, mi akadályozza őket abban, hogy kérdés nélkül tisztázzák ezt a dolgot? Egyébként kinek a főérdeke, hogy ezt tisztázódva legyen? Részben persze a miénk is. de nagyobb részben szerintem az övéké. De ha úgy gondolod, hogy szeretnéd velük tisztázni, akkor írj nekik, és ne másoknak osztogassál feladatokat. Nem illendőbb az egyik oldalnak írnia, mint a másiknak. A másik az, hogy mivel bizonyítják, hogy mikor jelentették meg? Vagy csak elhisszük nekik, mert azt állítják? Te biztosan, mert el akarod hinni nekik (mondjuk enélkül a levelezés nélkül is így van ez). De részemről rendben, írjon nekik valaki, támogatom a felvetést. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 14., 17:31 (CET)[]
Úgy, ahogyan itt a Wikipédián a laptörténetből, a weblapoknál is minden bejegyzés, módosítás időpontja visszakereshető. – Dodi123 vita 2020. március 14., 17:57 (CET)[]
@Hungarikusz Firkász: Semmivel nem lett bizonyítva, hogy valótlanságot állítanak azzal, hogy csak akkor jelentették meg a hírt, amikor a Wikipédián is megjelent a március 11-i dátum. Pedig a megbízhatatlanságukra vonatkozó javaslat erre van alapozva – azaz, megbízhatatlanok, mert "hazudnak". A bizonyítás mindig az állítást tevő feladata. Ha ilyen "bemondásos" alapon ("hazudnak azzal, amit ott írnak") döntünk egy oldal megalapozatlanságáról, akkor azzal a Wikipédiára vetünk rossz fényt. Mindaddig, amíg nem bizonyítottuk, hogy valótlan az, amit állítanak, addig el kell fogadnunk az állításuk hitelességét. Ha nyilvánosságra kerül, hogy azért soroltuk a szombat-org-ot a megbízhatatlan oldalak közé, mert ránk hivatkoznak egy téves hír megjelentetésénél, és mi nem bizonyítottuk ennek az állításuknak a valótlanságát, az sokkal súlyosabban érinti a Wikipédia presztizsét, mint ez a mostani, ránk hivatkozó megfogalmazásuk. Különösen, hogy semmi mással nem lehet indokolni azt, hogy az oldaluk megbízhatatlan. – Dodi123 vita 2020. március 14., 18:30 (CET)[]

Igen, fenntartom, és nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Piraeus vita 2020. március 14., 18:18 (CET)[]

Symbol opinion vote.svg megjegyzés-- Példátlan eset történt. Komoly forrásban bízva, rövid ideig egy hamis hír volt feltüntetve a magyar Wikipédián.

Nyilvánvalóan a cél az, hogy ez ne ismétlődjön meg. Gondolom, a komoly orgánumnak számító szombat.org felelősei is így gondolják. Ezért egy szabadkozó közleményt jelentettek meg.

Ebben lényegében elismerik a hibát. Ugyanakkor azzal védekeznek, hogy ők a Wikipédiában bízva követték el a hibát.

Ha nekünk más a véleményünk, miért nem közöljük ezt a nyilvánossággal? Vajon miért nem lépnek érintkezésbe a Wikipédia illetékesei a szombat.org illetékeseivel, hogy ezt tisztázzák?

Ehelyett most egyesek egyszerűen meg akarják büntetni a szombat.org-ot, megalázó listára akarják tenni és elő akarják írni, hogy a szombat.org-on elérhető dokumentumok, származzanak azok bárkitől, akár Heller Ágnestől, Vajda Mihálytól, Konrád Györgytől stb., legyenek kiközösítve és senki ne hivatkozhasson ezekre.

A javaslat ugyanis egy megbélyegző listára vonatkozik. El akarják hitetni, mint bármelyik index a pápaságtól a kommunistáig a történelem során bármelyik hasonló lista, hogy az abban szereplő írásművek károsak (vagy jogsértőek, tök mindegy).

Semmi nem bizonyítja, hogy a szombat.org anyagai "károsak", "jogsértőek" stb. Különösen nem úgy, hogy még kapcsolatba sem lépett senki a Wikipédia részéről a szerkesztőségével!

Olyan világba kerültünk, ahol naponta már nemcsak politikusok, hanem magánemberek is fake hírgyártással foglalkoznak, bízva abban, hogy nem buknak le.

Vagy valaki a javaslattevők közül úgy gondolja, hogy a szombat.org akkorát hibázott, hogy ezentúl tiltani kell?

Vállalják azok név szerint a felelősséget ezért az undorító pótcselekvésért, akik az állítólag baráti Wikipédiát az kákán is csomót keresés, a mindenért mások hibáztatása során nem azzal foglalkoznak, hogyan lehetne eredményesen küzdeni az ellen, hogy a hamis halálhírek ismétlődhessenek.

A megbélyegző kiközösítés helyett inkább egy munkacsoportot kellene alakítani azokból, akik már eddig is nagyszerű munkát végeztek annak érdekében, hogy életrajzi alapadatok, főként szül. időpont - hely - halálozási időpont - hely tekintetében a magyar Wikipédia a lehető legpontosabb legyen. Ezek a szerkesztőtársak minden elismerést megérdemelnek, óriási dokumentációs apparátussal és nagyszerű jártassággal rendelkeznek a felmerülő bármely ilyen kérdés megoldásában.

Csupán annyit kellene tenni, hogy a munkacsoportot kellene kizárólagosan felhatalmazni ezeknek az érzékeny adatoknak a jóváhagyására. A munkacsoporton kívüli szerkesztőknek pedig tartózkodniuk kellene ennek ezt a jóváhagyási tevékenységnek a végzésétől. Mint járőrre, ez rám is vonatkozna.

Ami megtörtént, megtörtént. De ezzel az összefogással eredményesen lehetne küzdeni ellene.

És nem egy középkorias index jóindulatú forrásokra való korlátlan kiterjesztésével.--Linkoman vita 2020. március 14., 18:47 (CET)[]

Itt két dolgot kell különválasztani: 1. A Születési-halálozási időpontok pontossága 2. Források megbízhatósága. A kettő nem feltétlenül ugyanaz. A Szombat folyóiratban vagy annak online változatában jelenhetnek meg pontos születési-halálozási adatok, de válhat más tekintetben megbízhatatlanná. Mint ahogy az origo.hu-ban is jelenhetnek meg fals adatok azon célból, hogy pl. az ellenzéket lejárassák, de ettől még odafigyelünk a halálhíreikre, mert azok általában igazak szoktak lenni. Vagyis egy sajtótermék lehet úgyis forrás, hogy közben fenntartások közepette választjuk forrásnak. Ha erről vagy arról szól az origo.hu cikke, akkor nem, de ha arról szól, hogy... Akkor igen. Ezt ugyanúgy meg lehet valósítani a Szombat folyóirat esetében is, hogy gondolatban az van mérlegelve, hogy miről szól a forrás. Apród vita 2020. március 14., 19:07 (CET)[]

Eddig egyébként azért nem szóltam hozzá, mert amikor a vitalapomon annak idején halálhíremet költötték 2019 szeptemberében, Hungarikusz Firkász rögtön kiszúrta, hogy csak álhír, még mielőtt beérkeztem volna a vitalapomra, úgyhogy azóta tudom, hogy jártas az álhalálhírek kiszúrásában. Apród vita 2020. március 14., 19:12 (CET)[]

@Linkoman: Kik a Wikipédia "illetékesei"? Akela vita 2020. március 14., 21:38 (CET)[]

@Linkoman: A törölt válasz szerköfjére: Kérdésem arra vonatkozott, hogy egy szerkesztőségnek (szombat.org vagy bárki más) van szerkesztője, rovatvezetője, valamilyen személy. Részünkről ki lép(jen), ki szokott, kinek kellene/illene kapcsolatba lépni ővelük? Akela vita 2020. március 15., 03:37 (CET)[]

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Én napok óta azon gondolkozom, hogy egy enciklopédiának miért fontos még azelőtt közölni a halálhírt, mielőtt a holttest még ki sem hűlt? Versenyezni kell nekünk a bulvársajtóval? – Porrimaeszmecsere 2020. március 14., 23:06 (CET)[]

Mivel minél távolabb kerülünk időben egy bizonyos eseménytől, annál nagyobb az esélye, hogy torzulnak az illető elhalálozásáról szóló adatok. Apród vita 2020. március 14., 23:15 (CET)[]

Symbol oppose vote.svg ellenzem, ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is... Minden bizonnyal nincsenek tisztában a wiki működésével, szerkesztési elveivel, ezért írták azt, amit írtak, ezt meg lehetne velük beszélni szerintem gyorsan, de csak ezért tiltólistára tenni ezt a valóban komoly portált véleményem szerint öngól. Ha ez lenne a sokadik eset, akkor a helyzet más lenne, de tudtommal nem az. Viröngy vita 2020. március 14., 23:17 (CET)[]

Hozzáteszem, nem szeretném, ha Gipsz Jakab náretyemi rabbi meghal és történetesen a Szombat.org közli róla a halálozási adatokat, akkor gondban legyetek, hogy dehát a Szombat.org-ot egy eset miatt, melyben a Szombat.org végül a wikipédiát járatta le, nem lehet halálozási forrásként felhasználni. Apród vita 2020. március 14., 23:57 (CET)[]

Gondolom "Gipsz Jakab náretyemi rabbiról" amúgy se lenne cikk, ha azon kívül, hogy rabbi nem csinált mást. Senki Lajos náretyemi katolikus papról sincs, ha csak pap. Viröngy vita 2020. március 15., 00:12 (CET)[]

Nem feltétlenül - egyébként se akartam szándékosan konkrét nevet és helyet keresni, abból indultam ki, hogy bizonyos esetekben példák említésénél állandóan Gipsz Jakabot veszik elő, bármit is csinált az életében Gipsz Jakab. Apród vita 2020. március 15., 00:27 (CET)[]

Tessék, a Rabbik kategória tele van rabbival és főrabbival egyaránt. Apród vita 2020. március 15., 00:31 (CET)[]

Azzal is számolni kell, mik szűkítették tovább a lehetőségeket. A régi nagy MTI Ki kicsodák már nem jelennek meg néhány évente, a Népszabadság hajója is - ami nagy adatforrásnak számított - elsüllyedt, az Arcanum adataihoz pedig nehézkes a hozzáférés. Ebben a helyzetben ezért a szombat.org nem Chrudinák Alajosról szóló írásai között lehetnek olyanok, amik értéket képezhetnek. Apród vita 2020. március 15., 00:44 (CET)[]

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Kicsit megkésve, de ha már meg lettem szólítva @Palotabarát: által, mint érintett... Nekem elsődlegesen nem az a bajom, hogy átvettek egy hamis hírt, ha ez egyszeri eset, akkor szóra sem érdemes, bárkivel előfordul (bár az kérdéseket vet fel, hogy honnan szerzik elsődlegesen az információikat). Engem az aggaszt, hogy bármelyik verzió is legyen az igaz, egyik sem tünteti fel őket jó színben: ha mégsem a Wikipédiáról van a hír, ahogy állítják, akkor nem mondanak igazat, ami elég súlyos dolog egy hírportálnál. Ha viszont tényleg tőlünk vették, az elég erősen megkérdőjelezi a megbízhatóságukat, mivel a Wikipédia egy másodlagos információközlő oldal, amit bárki szerkeszthet, ergp még ha szeretnénk is garantálni a teljes megbízhatóságot, ez az oldal jellegéből és céljaiból adódóan lehetetlen. Ha egy hírportál a Wikipédiából merít olyan fajsúlyos információkat, mint közismert emberek halálhíre, az komoly kérdéseket vet fel. És mindezt megfűszerezték azzala bizonyos törölt kommenttel. Ezek után nehéz nem gondolni arra, hogy vaj van a fülük mögött. Ezzel együtt ha sikerülne tisztázni velük ezt az ügyet, és ez amolyan "első és utolsó alkalom" lett volna, akkor nem ragaszkodnék a feketelistához, mert egyébként megbízhatónak tűnő oldalról van szó (én magam is ezért követtem el azt a hibát hogy velük forrásoltam a téves halálhírt). Viszont ehhez valami biztosíték kellene, mert az ilyen precedensek nem szoktak jó irányba mutatni. Szóval megvárnám hogy mi lesz az ügy vége, addig inkább tartózkodásra módosítom a véleményemet, és a végeredménytől teszem függővé. – XXLVenom999 vita 2020. március 15., 01:26 (CET)[]

A Wikipédia nem forrás. - Ez csak a Wikipédia szerkesztői számára evidens, mindenki más számára: A Wikipédia megbízható forrás. (kellene hogy legyen). Nyakatekert az az okoskodás, hogy "a WP-tól vették át, tehát nem megbízhatóak".

Azt kellene seggberűgni (=1 hónapos eltiltás), aki a WP szócikkbe a hírt betette, egyetlen forrás alapján. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Misibacsi (vitalap | szerkesztései) 2020. március 15., 06:53

 • Symbol oppose vote.svg ellenzem A szombat.org talán nem volt tisztában azzal, hogy a Wikipédia nem forrás. Ez van. (Attól, hogy a Wikipédia nem tekinti megbízhatónak magát, ez nem jelenti, hogy másoknak is így kell vélekedni. De az már az ő felelősségük. De ne tegyünk úgy, hogy nem tudjuk, hogy a Wikipédia hivatkozási alap, forrás mások számára.) A Szombat.org leközölt egy álhírt, mert nem nézett utána? Igen, lehet. De. Számos nagy múltú, jó hírnévnek örvendő lap is közölt le már álhíreket (legyen szó halálesetekről, vagy bármiről), vagy keveredett komoly szakmai, jogi, etikai botrányba (Lásd legutóbb a Spiegelt...) Nem lenne helyes egyetlen eset, egyetlen cikk alapján megbízhatatlannak minősíteni valamit. Pláne, hogy a tévedést elismerték és helyreigazították. (Ez nem a megbízhatatlan orgánumokra jellemző.) - Viloris Üzenj! 2020. március 15., 11:33 (CET)[]

@Hungarikusz Firkász:} Fausto ma jelezte: Ma a Duna TV-n leadták a Magyar szemmel - Ahogyan Chrudinák Alajos látta a világot c. rövidfilmet. Ebben már azt mondják, hogy Akkor még nem gondoltuk, hogy utoljára ül a kamera elé. Most már végképp nem tudom, mit higyjek. Mindenesetre egyenlőre még pletykaként kezelem, nem biztos tényként. Apród vita 2020. március 29., 19:30 (CEST)[]

Nem megbízhatónak jelölés: hirextra.hu

Szintén a Chrudinák Alajos álhalálhírével kapcsolatosan került képbe a hirextra.hu hírportálszerűség. A citált oldalon elhangzott, hogy „Az infogyor.hu a hirextra.hu-ra, az pedig a maivilag.hu-ra hivatkozik.” és „Ami viszont felkerült a HVG megbízhatatlan oldalak listájára.”. Véleményem szerint egy profi és megbízható hírportál ismeri és tudja, hogy melyek azok az információs vonalak, amelyek nem megbízhatóak, és azokra nem hagyatkozik. Amelyik viszont megbízhatatlan forrásból nyeri az információit, magát is megbízhatatlannak kell minősíteni, ezért javaslom, hogy a hirextra.hu-t vegyük fel a megbízhatatlan források listájára. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 14., 07:04 (CET)[]

Kiegészítés: ráadásul náluk még mindig elérhető hírként. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2020. március 14., 07:08 (CET)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom, igen, ez teljesen reális és indokolt javaslat, indexre vele. Palotabarát vita 2020. március 14., 09:34 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom – Regasterios vita 2020. március 14., 09:58 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom – Pagony foxhole 2020. március 14., 11:10 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom OsvátA Palackposta 2020. március 14., 11:17 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom - Akela vita 2020. március 14., 11:41 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom, ezt viszont teljes mértékben támogatom. Viröngy vita 2020. március 14., 23:18 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Még mindig kint van a halálhír, nonszensz. – XXLVenom999 vita 2020. március 15., 01:28 (CET)[]

Új fordulat: a fia FB-oldalán azt írta ma, hogy apja március 11-én elhunyt. Hogy akkor miért nem írta ki, az rejtély. Talán csak nem kitiltott wikipédista! Wikizoli vita 2020. március 29., 19:57 (CEST)[]

Helytelen ISBN kód

Van egy fontos, hasznos forrásom, amiben sajnos a jelek szerint hibásan nyomtatták az ISBN kódot, mert a wikiben így jelenik meg:

Kolontári Attila: Magyar–szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok 1920–1941. Budapest: Napvilág. 2009. = Politikatörténeti füzetek, 31.   helytelen ISBN kód: 978 963 9350 54 4

Én hasból nem tudom kijavítani, van valakinek esetleg ötlete?– Szilas vita 2020. április 6., 10:55 (CEST)[]

Az OSZK nyilvántartása szerint is ez egy hibás ISBN-kód. Szerepel viszont ott mellette egy ISBN 978-963-9697-45-4 kód is ugyanerre a forrásra, érdemes lehet erre cserélni. – Dodi123 vita 2020. április 6., 11:03 (CEST)[]

Ilyenkor a {{hibás ISBN}}(?) sablont kell használni, mert ha a helytelen ISBN van a könyvre nyomtatva, akkor ezen lehet megtalálni a könyvesboltok stb. kínálatában. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2020. április 6., 11:46 (CEST)[]

Frangepán-Ozolyi Flóra – Ozolyi Flórián

Nagyon úgy tűnik, hogy a Frangepán Flóráról szóló szócikk zömében Ozolyi Flóriánra vonatkozik, legalábbis ami a munkáit és a születési-elhalálozási adatait illeti – a megadott Magyar Katolikus Lexikon szerint. De akkor mi is lenne a teendő? Törölni mindent a KatLex alapján, ami Flóriánra s nem Flórára vonatkozik, vagy átnevezni s törölni mindent, ami Flórára utal? – Grósznyó 2020. április 12., 13:14 (CEST)[]

Igen. Jól vetted észre. Frangepán Flóra születési és halálozási adatai egészen biztosan helytelenek voltak, hiszen az apját 1671-ben végezték ki, nem születhetett 1683-ban. Azt, hogy a műveket ki fordította, nem egyértelmű. Egyedül az általad hivatkozott Katolikus Lexikon tulajdonítja Ozolyi Flóriánnak, ezzel szemben több 19. századi forrás szerint Ozolyi Flóra munkái. Például ez az 1876-ban íródott összefoglaló, vagy az 1883-ban kiadott Magyar Lexikon, az 1896-ban kiadott Pallas Nagylexikona, illetve az 1922-es Révai Nagy Lexikona. Persze mindezek tévedhettek is, hiszen a műveket még Szinnyei is felsorolja Ozolyi Flóránál és Ozolyi Flóriánnál is, ez utóbbinál megjegyezve, hogy többen tévesen Ozolyi Flórának tulajdonítják. De kérdés, ki tévedett? Szinnyei, vagy a többiek? – Dodi123 vita 2020. április 12., 16:34 (CEST)[]

Germán gyógytudomány, Germanic New medicine

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaFeltettem megbízhatatlanok közé, ide hivatkozással. Akela vita 2020. május 8., 19:25 (CEST)[]

Nem megbízható források listájára javaslom felvenni Germán Gyógytudomány honlapot és Germanic New Medicine című eredetijét. Kiötlője [2] egy német ex-orvos en:Ryke Geerd Hamer, aki madárdallal gyógyítaná a rákot [3], de kuruzslás miatt 86-ban bevonták a diplomáját. Másik illusztris szerzője pl. en:Stefan Lanka, aki szerint betegséget okozó vírusok nem léteznek [4]. A járványt humbugnak hirdető fórumok szeretik "komoly helyként" citálni. Akela vita 2020. április 27., 01:33 (CEST)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2020. április 27., 07:30 (CEST)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Palotabarát vita 2020. április 27., 09:25 (CEST)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom – Dodi123 vita 2020. április 27., 09:52 (CEST)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom, teljes szívemből - Gaja  Posthorn Logo Dt Bundespost.svg 2020. április 27., 11:58 (CEST)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Worridasánc 2020. április 27., 14:02 (CEST)[]

Fizetős link forrásnak

Ha online újság, folyóirat fizetős linkjében van a felhasznált forrás, azt be lehet linkelni, de aki nem előfizető, az csak a címét vagy első pár sorát fogja látni. Mi a teendő az ilyennel? Akela vita 2020. május 8., 19:29 (CEST)[]

Ha nem ingyenes könyv a felhasznált forrás, akkor aki nem fizeti ki a könyv árát, az csak a címlapot, esetleg a Google Bookson feltüntetett néhány oldalt fogja látni. Mi a teendő az ilyennel?
Komolyra fordítva a szót, ha tudsz ekvivalens nem fizető forrást megadni, akkor válaszd azt, de különben ne aggódj ezen. A Wikipédia csak annyit ígér, hogy az állításokat ellenőrizhető forrásokkal támasztja alá, azt nem, hogy azok a források ingyen is lesznek. --Malatinszky vita 2020. május 8., 19:35 (CEST)[]
OK. Akela vita 2020. május 8., 20:46 (CEST)[]
Akela ha mondjuk egy másik cikkhez szeretnéd forrásul felhasználni (vagy csak eldönteni, hogy alkalmas-e forrásnak), megkeresheted azt a szerkesztőt, aki beszerkesztette. Ha még aktív a szerkesztő, és lehetőségében áll (letölthető az adat, nincs jelszóhoz kötve stb.) biztos segíteni fog. Palotabarát vita 2020. május 8., 23:03 (CEST)[]

@Akela: Semmi különbség nincs a fizetős link és egy fizikailag nyomtatott könyv között, amit mondjuk valakinek meg kell vásárolnia a boltban (és nem minden érhető el könyvtárban, a külföldi könyvek pl. nem nagyon). Én a fizetős linkeknél fel szoktam zárójelben tüntetni így: (regisztráció szükséges) vagy (előfizetés szükséges). Igazából jó lenne kiegészíteni a cite book/journal/web sablonjainkat ezzel a paraméterrel, az enwikiben már rég használják. Xia Üzenő 2020. május 9., 00:32 (CEST)[]

@Teemeah: Ez jó ötlet, ezt fogom odaírni. Köszönöm. Akela vita 2020. május 9., 00:38 (CEST)[]

Archive.today,is,fo,li,md,ph,vn

Magyar szócikk írása közben a német szócikk forrásait nézve találtam egy halott magyar linket, ennek megtaláltam korábbi „archive.is” linkjét, betettem a német szócikk halott linkjéhez. A német vitalapomra kaptam egy udvarias Bot-üzenetet, hogy „ezt nem szeretjük”, jogi okok és biztonsági kockázat miatt. A linket nem törli, de kéri, helyette lehetőleg „web.archive.org”-ot és annak hosszabb, kombinált linkjét használjam. (E konkrét esetben ez nem aktuális, mert csak „talált link” van). Van-e nálunk hasonló fenntartás? Akela vita 2020. május 10., 10:27 (CEST)[]

Nincs, és már az enwikin is feloldották az archive.is korábbi bannját, nem tudom, a németeknek mi a baja vele... A rövidített linkeket nem tartják biztonságosnak, mert akárhova vezethetnek, gondolom emiatt. Xia Üzenő 2020. május 10., 12:26 (CEST)[]
A német bot elmagyarázza, mi a baj vele. A rövidített link, amit a cikkbe betettél (http://archive.is/v18Gf) nagyon jó olyan szempontból, hogy könnyű egy darab papírra leírni, vagy valakinek a telefonba beolvasni, de alkalmatlan arra, hogy az ember lássa, mi is fog történni, ha rákattint. Lehet, hogy egy konszolidált történelmi életrajz jön elő, lehet, hogy egy náci horrorpornóoldal, amitől még a számítógéped is vírusos lesz. És ahogy én nem látom, hogy ez a link hova mutat, úgy nem látja a Wikipédia tartalomszűrője sem. Szerencsére az archive.is is tud emberi felhasználók számára is olvasható linkeket produkálni: ha a http://archive.is/v18Gf lapon rákattintasz a Share ikonra, előjön opcionálisan a hosszabb http://archive.is/2014.05.28-015058/http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6084&catid=87:sz&Itemid=67&lang=hu link is, amivel már nincsenek ilyen problémák. Használd inkább azt! Malatinszky vita 2020. május 10., 15:50 (CEST)[]
Ezt jó tudni, köszönöm az infót, Malatinszky! Xia Üzenő 2020. május 10., 16:30 (CEST)[]

Igen, kábé ezt írják. De így rendben van, köszönöm. Akela vita 2020. május 10., 15:45 (CEST)[]

Akela még egy infó a konkrét forráshoz: a sajnálatosan megszűnt Történelmi Tár anyagai ma is megvannak az interneten, a Magyar Nemzeti Névtér adatlapjain olvashatók (legalábbis remélem, hogy tényleg az összes, nem csak úgy ígérgették). Vagyis a fenti forrásnak van egy ma is elérhető, nem archivált változata a MNN adatlapján, itt: 266656. Palotabarát vita 2020. május 11., 01:14 (CEST)[]

Nézem, köszönöm. Akela vita 2020. május 11., 06:12 (CEST)[]

Wikidata link vs. cite web

Szövegközi forrásokat szeretem cite web/cite journal/cite book sablonba foglalni. Mi legyen, ha az oldalon ugyanez a link megjelenik a ref-ek között WD-ból hozva, formázás és adatok nélkül. (pl. Komócsin Mihály cikkben.) Akela vita 2020. május 9., 11:11 (CEST)[]

Én nem látok a cikkben formázatlan refet. A wd-ben lehet formázni amúgy, használhatod hozzá az új WP:WEF toolt is akár :) Xia Üzenő 2020. május 9., 11:31 (CEST)[]
Akela én egy kicsit kőbaltás módszert használok, de bevált: a Wikidatában a forrást kiegészítem (általában csak egy link van ott, de pont a Komócsin Mihály (Q28444900) elemben a halálozási idő forrása nagyon szépen, formázva van megadva). A Wikipédia szócikk forrásában (Firefoxban: CTRL + U) megkeresem ennek a Wikidatából átemelt adatnak a a href paraméterét, ami ebben az esetben ez:
#cite_ref-73c7a9f81c7bf37ceb26a82fc9c91f416e290e4b_1-0
Ebből, az elejének és a végének a levágásával lehet készíteni ref name "nevet", ami ebben az esetben ez lesz:
73c7a9f81c7bf37ceb26a82fc9c91f416e290e4b
Ahhoz a szövegrészhez, ahol fel akarom használni a Wikidatából érkező forrást, már csak ennyit kell beírnom:
<ref name="73c7a9f81c7bf37ceb26a82fc9c91f416e290e4b" />
Ezt persze csak olyan szócikkeknél érdemes felhasználni, ahol feltételezni lehet, hogy nem írják át évente az adatot, és emiatt nem lesz lecserélve a forrás is (pl. egy település népességi adatából nem érdemes így forrást csinálni, mert x éven belül úgyis jön egy új adat). Palotabarát vita 2020. május 9., 12:38 (CEST)[]
szerintem ez nagyon körülményes, ráadásul borzasztó csúnya kódot tesz a szócikkbe. Gondoljunk arra is, hogy más szerkesztők is dolgoznak a szócikkekkel. Xia Üzenő 2020. május 9., 12:55 (CEST)[]
Én ilyenkor kikerülöm a wikidatát; beírom kézzel az adatot, hogy a hivatkozások normálisan nézzenek ki. Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2020. május 10., 11:05 (CEST)[]

A másik Komócsin, a Zoltán szócikkében látható (a Mihályra utaló bekezdésben) ez a ref (cite web) formában:

Dombai Tünde: Titokban temették el Pol Pot megye első titkárát Szegeden. delmagyar.hu, 2017. január 18. (Hozzáférés: 2020. május 9.)

Ugyanez a link a Mihály szócikkében WD-ből jön, infoboxban van, formázatlan volt, ma @Palotabarát: a fent leírt módon részben megformázta. Én a szöveg utolsó bekezdésébe (halálozáshoz) akartam volna beírni ref-nek (dupla lett volna). Viszont az elvégzett kódolási meló elég sziszifuszinak tűnik (majd megpróbálom azért 1x-2x), de őszintén szólva, nem lelkesít. Akela vita 2020. május 9., 15:35 (CEST)[]

Nyugodtan belinkelheted még egyszer, nem lesz semmi baja. A wd ezzel jár, sajnos nem lehet mindent tökéletesre megoldani, de lehet a jövőben lesz rá megoldás majd. Sok szócikkben szerepelnek duplán reflinkek a wd miatt, ez van. Esetleg @Bencemacnak lehet valami jó ötlete erre. Xia Üzenő 2020. május 9., 19:00 (CEST)[]
Sajnos nem tudok konkrét hibajegyet előásni, de bizton emlékszem, hogy korábban is belefutottunk már ebbe. Ha jól emlékszem, jelenleg nincs erre gyógymód (személy szerint nem tartom szépnek a duplázódást, de elviselem). Azért megpingelem Tacsipacsit, hátha neki lenne ötlete, esetleg emlékszik a jegyre. Bencemac A Holtak Szószólója 2020. május 10., 09:41 (CEST)[]
Nekem semmi emlékem nincs arról, hogy ez korábban feljött volna, így jegyet se tudok mondani (szerintem inkább arra emlékezhetsz, hogy ha a Wikidata-adatlapon belül kétszer van megadva ugyanaz a forrás, azt ne kelljen kétszer tárolni), de van egy gordiuszi megoldás a problémára: egyszerűen a Wikidatában a forráshivatkozást egészítsük ki egy új tulajdonsággal, ami tárolja az ember számára olvasható forráshivatkozás-azonosítót! Persze ez a megoldás igényel egy új tulajdonságot (hacsak nem létezik már, de én még nem hallottam róla), valamint lehet észrevétlenül forráshivatkozás-hibákat okozni, ha két különböző forráshoz ugyanazt az azonosítót adja meg valaki, de ez egy komplex kikötéssel biztosan monitorozható. (Meg persze a mi modulunkat is ki kell egészíteni, hogy tudja kezelni a dolgot, de az lesz a legkisebb probléma.) – Tacsipacsi vita 2020. május 13., 17:53 (CEST)[]
Nem lehet egyszerűen determinisztikus hivatkozásnevet használni (Q28444900-P570-1 vagy valami ilyesmi)? --Tgrvita 2020. május 13., 23:18 (CEST)[]
Egyrészt a hash is bizonyos szintig determinisztikus, csak másképp (pl. nem változik, ha valaki töröl egy sorrendben korábbi forráshivatkozást az adott állítástól – mondjuk valaki úgy dönt, hogy ha van három valódi forrás, akkor nem kell negyediknek az „importálva innen: angol Wikipédia” –, cserébe változik az elérési dátum frissítésével). Másrészről viszont egy egyszerű halandónak a Q28444900-P570-1 karaktersor ugyanolyan random, mint a 73c7a9f81c7bf37ceb26a82fc9c91f416e290e4b. Harmadrészt pedig ezzel a változtatással pont a nevesített forráshivatkozások (legalábbis általam feltételezett) célja veszne el: az, hogy a Wikidatából érkező, azonos forráshivatkozások csak egyszer szerepeljenek – pl. ha valakinek mind a négy szülhal adatához (két időpont, két hely) meg van adva a GND, a BnF és a Find a Grave is, akkor csak három forráshivatkozás szerepeljen a cikk alján, ne tizenkettő. Tacsipacsi vita 2020. május 14., 21:50 (CEST)[]