Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű könyvek listája

Az alábbi lista a nagyobb terjedelmű magyar nyelvű könyveket szedi listába, a következő kritériumok figyelembevételével:

 • az adott mű eléri az 1000 nyomtatott oldalt (tekintet nélkül a kötetszámra, a lapok fizikai méretére), de megjegyzendő, hogy oldalszámok tekintetében a különböző adatbázisokban kisebb eltérések adódhatnak;
 • Magyarországon magyar nyelven megjelent eredeti és fordított munkák;[1]
 • nyomtatásban, könyvforgalomban megjelent művek (azaz kéziratos munkák nélkül).
A Heinrich Gusztáv által szerkesztett Egyetemes irodalomtörténet (1903–1911) kötetei

A lista a magyar irodalom középkori kezdeteitől napjainkig megjelent több millió könyv, és ezek adatainak esetleges elérhetőségi problémái miatt nem tekinthető teljesnek. A lista könyvsorozatokat nem tartalmaz, azok a magyar könyvsorozatok listája című lapon találhatóak.

1000 oldalszám feletti könyvek listája

szerkesztés
Terjedelem
(oldal)
Szerző Cím Kötetszám Kiadó Megjelenési hely Megjelenési idő Forrás, megjegyzés
17 880 Weisz Ker. János Világtörténet 22 kötet magánkiadás Temesvár 1896–1905 [48] Máig a létező legterjedelmesebb magyar nyelvű világtörténet, és valószínűleg a legterjedelmesebb magyar nyelvű könyv.
17 486 szerk. Révai Mór János, Varjú Elemér Révai nagy lexikona 19+2 kötet Révai Testvérek Budapest 1911–1935 [49] Valószínűleg a legterjedelmesebb, magyar szerzők által írt könyv.
17 475 több szerző Magyar nagylexikon 19 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 2004 [50]
17 324 szerk. Kollega Tarsoly István Révai új lexikona 19 kötet Babits Kiadó Szekszárd 2008 [51]
16 744 több szerző A Pallas nagy lexikona 16+2 kötet Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1893–1900 [52]
15 742 főszerk. Király István és Szerdahelyi István Világirodalmi lexikon 19 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1970–1996 [53]
16 685 szerk. Dr. Diós István és dr. Viczián János Magyar katolikus lexikon 17 kötet Szent István Társulat Budapest 1993–2014 [54], [55] Archiválva 2021. január 21-i dátummal a Wayback Machine-ben, [56] Archiválva 2021. január 26-i dátummal a Wayback Machine-ben, [57] Archiválva 2021. január 26-i dátummal a Wayback Machine-ben
15 318 több szerző Britannica Hungarica Világenciklopédia 20 kötet Lexikon Kiadó Budapest 2009 [58]
12 943 Cantu Caesar Világtörténelem 15 + 2 kötet Szent István Társulat Eger 1856–1876 [2]
12 570 több szerző Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben 21 kötet Magyar Királyi Államnyomda Budapest 1887–1901 [3]
11 701 szerk. Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai 25 kötet Országos Monografia Társaság Budapest 1896–1914 [59] 5 kötet adatai nem ismertek.
11 381 (szerk.) Andics ErzsébetElekes LajosPach Zsigmond PálSzékely György Magyarország története 8 kötet[4] Akadémiai Kiadó Budapest 1976–1985 [60]
11 122 szerk.: Sörös Pongrác A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 12 kötet Stephaneum Budapest 1902–1912 [61], [62]
9494 (szerk.) Somogyi Ede Magyar lexikon 16 kötet Rautmann Frigyes Kiadása, Wilckens és Waidl Kiadóhivatala, Gerő Lajos Kiadóhivatala, majd a Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság Budapest 1879–1885 [63]
8546 + I-II., VII-XIII., XV-XIX. Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái – új sorozat 19 kötet Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, majd az 1990-es évektől Argumentum Kiadó Budapest 1939–2002 [5] Hasábszámozást alkalmaz. Ennek fele az oldalszám. Kb. 1/3-a még kéziratban van. Valószínűleg a legterjedelmesebb, egyetlen, magyar szerző által írt magyar nyelvű könyv.[6]
8231 több szerző Ismerettár 10 kötet Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1858–1864 [64]
7955 szerk. J. P. Francev Világtörténet 10 kötet Kossuth Könyvkiadó Budapest 1962–1966 [65]
7802 szerk. Marczali Henrik Nagy képes világtörténet 12 kötet Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda–Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest 1898–1905 [66]
7756[67] szerk. Markó László Új magyar életrajzi lexikon 6 kötet Helikon Kiadó Budapest 2001–2007
7722[68] több szerző Közhasznú Esmeretek Tára 12 kötet Wigand Ottó kiadása Pest 1831–1834
7560[69] (szerk.) Dr. Kocsis Bernát – Bedő László A második világháború története 12 kötet Zrínyi Katonai Kiadó Budapest 1976–1984
7436[70] több szerző A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 10 kötet Akadémiai Kiadó-Argumentum Kiadó Budapest 1972–2013
7280[71] Brehm Alfréd Az állatok világa 10 kötet Légrády Testvérek Budapest 1901–1907
7243 Magyar néprajz („nyolckötetes Magyar néprajz”) 8 kötet Akadémiai Kiadó Zrt. Budapest 1988–2011
7232[72] (szerk.) Matlekovits Sándor Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye 9 kötet Pesti könyvnyomda Rt. Budapest 1897–1898 [73]
7108[74] Pintér Jenő A magyar irodalom története: tudományos rendszerezés 8 kötet n. a. Budapest 1930–1941
6891[7] Máriássy Béla A magyar törvényhozás és Magyarország történelme 18 kötet szerzői kiadás Budapest–Győr 1884–1893
6888[8] Pezenhoffer Antal A magyar nemzet történelme (a mohácsi vésztől napjainkig). A Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe. Történelmi apologetika 13 kötet Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell Alapítvány Út, Igazság, Élet Kiadója Pilisszentlélek 1993–2006
6818[9] Nagy Iván Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal 12 kötet Ráth Mór kiadása Pest 1857–1868
6744[75] szerk. Süle Antal A világháború képes krónikája 9 kötet Révai Kiadás Budapest 1916
6711[76], [77] szerk. Ribáry Ferenc, Molnár Antal, Marczali Henrik Világtörténelem 8+1 kötet Mehner Vilmos kiadása Budapest 1879–1892
6611[78] (szerk.) Szilágyi Sándor A magyar nemzet története 10 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Budapest 1894–1898
6508[79], [80], [81] szerk. Dr. Bókay Árpád - Dr. Kétli Károly - Dr. Korányi Frigyes A belgyógyászat kézikönyve 6 kötet Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Főbizományos Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Rényi Károly) Budapest 1894–1899 A A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára című sorozatban jelent meg.
6492[82] több szerző A világháború 1914–1918. Különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére 10 kötet Magyar Királyi Hadilevéltár Budapest 1928–1942
6359[83] több szerző Tolnai új világlexikona 18+2 kötet Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1926–1933
6256[84] több szerző Uj Idők lexikona 24 kötet Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1936–1942
6115[85] főszerk. Erdey-Grúz Tibor Természettudományi lexikon 7 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1964–1976
5867[10] Wenzel Gusztáv Árpádkori Új Okmánytár 12 kötet Magyar Tudományos Akadémia Pest? 1860–1874
5656[86] szerk. Márkus Dezső Magyar jogi lexikon 6 kötet Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság Budapest 1898–1907
5607[11] Holzwarth F. J. Világtörténet 9 kötet Szabó Ferenc kiadása Temesvár 1887–1892
5563[87] József főherceg A világháború amilyennek én láttam 7 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1934
5444[88] Kempelen Béla Magyar nemes családok 11 kötet Grill Károly Könyvkiadóvállalata Budapest 1911–1932
5279[89] több szerző Tolnai világlexikona 8 kötet Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1912–1919 Csonka maradt.
5238[90] Szinnyei József Magyar írók élete és munkái 14 kötet Hornyánszky Viktor akadémiai könyv- kereskedése Budapest 1891–1914 A mű hasábszámozásokat kapott, azt kettővel osztva kapható meg az oldalszám.
5136[91] Archiválva 2022. március 9-i dátummal a Wayback Machine-ben több szerző Magyar könyvészet 1921-1944 7+1 kötet Országos Széchenyi Könyvtár Budapest 1980–1992 A 3. kötethez tartozik egy „3/A” kötet is.
5019[92] több szerző Egyetemes magyar encyclopaedia 12 kötet Szent István Társulat Budapest 1859–1876 Hasábszámozást alkalmaz.
4767[93] (szerk.) Sőtér István A magyar irodalom története 6 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1964–1966
4741[94], [95] több szerző Új magyar lexikon 6+2 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1960–1981
4706[12] Teleki József Hunyadiak kora Magyarországon 6 kötet Emich Gusztáv kiadása Pest 1852–1863 Folytatása a Csánki Dezső-féle Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.
4676[96] Horváth Mihály A magyarok története 8 kötet Heckenast Gusztáv Pest 1871–1873 3. kiadás
4591[97] szerk. Gerő László, Dr. Bud János, Dr. Czettler Jenő, Szterényi József báró, Dr. Korányi Frigyes báró, Dr. Fodor Ferenc, és Dr. Teleki Pál Közgazdasági enciklopédia 4 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1929
4483[98] több szerző Budapest történetének bibliográfiája 7 kötet Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest 1974
4418[99] több szerző Orvosi lexikon 4 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1967–1973
4413[100] Szladits Károly Magyar magánjog 6 kötet Grill Károly Könyvkiadó Budapest 1939–1942
4409[13] Dóczy József Európa tekintete jelenvaló természeti, miveleti és kormányi állapotjában 12 kötet Haykul Antal Bécs 1829–1831
4277[101] Professor Dr. Ref. T Hans Petzsch Urania Állat- és Növényvilág 8 kötet Gondolat Kiadó Budapest 1982
4261[102], [103], [104], [105] több szerző Régi Magyarországi Nyomtatványok 4 kötet Akadémiai Kiadó-Bibliotheca Nationalis Hungariae Budapest 1971–(2012) A mű még nem készült el. (2021)
4245[106] szerk. Mangold Lajos, Horváth Cyril Tolnai Világtörténelme 10 kötet Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 1908–1912
4130[107] több szerző A természet világa 10 kötet Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1938–1942
4047[108] több szerző A gyakorló orvos enciklopédiája 4 kötet Medicina Könyvkiadó Budapest 1977
4031[109] főszerk.: Kenyeres Ágnes Magyar életrajzi lexikon 2+2 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1967–1994
4020[110] több szerző Ujabb kori ismeretek tára 6 kötet Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1850–1855
3984[111] több szerző A filozófia története 7 kötet Gondolat Könyvkiadó Budapest 1970
3968[112] több szerző Új lexikon 6 kötet Dante Könyvkiadó – Pantheon Irodalmi Intézet Budapest 1936
3825[113] szerk. Endrei Zalán A világ történelme 6 kötet «Globus» Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. Budapest 1906–1912
3730[114] Csánki DezsőFekete Nagy Antal Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 5 kötet ? Budapest 1890–1941 A mű a Teleki József-féle Hunyadiak kora Magyarországon műhöz tartozik.
3721[115] Heinrich Graetz A zsidók egyetemes története 6 kötet Phönix Irodalmi Részvénytársaság Budapest 1906–1908
3620[116] Cholnoky Jenő A Föld és élete 6 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930
3570[117] több szerző Magyar néprajzi lexikon 5 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1982
3422[118] Szendrei János Miskolcz város története és egyetemes helyirata 5 kötet Kiadja Miskolc város közönsége Miskolc 1886–1911
3359[119] Mindszenthy Sámuel Ladvocat apáturnak … historiai dictionariuma 6 kötet Weinmüller Bálint Komárom 1795–1797
3338[120] szerk.: Kiszely István A Föld népei 5 kötet Gondolat Könyvkiadó Budapest 1979–2005
3312[121] szerk.: Domanovszky Sándor Magyar művelődéstörténet 5 kötet Magyar Történelmi Társulat Budapest 1939–1942
3305[122] (szerk.) Hóman BálintSzekfű Gyula Magyar történet 8 kötet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1928 Az 1930-as évekbeli újabb kiadásakor 5 kötetben jelent meg.
3289[123], [124], [125] Szabó Károly, Hellebrant Árpád Régi magyar könyvtár 4 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1879–1898
3284[126] több szerző Gutenberg nagy lexikon 10 kötet A Nagy Lexikon Kiadóhivatala Budapest 1931–1932 Csonka sorozat.
3266[127] több szerző Magyarország a XX. században 5 kötet Babits Kiadó Budapest 1996
3252[128] több szerző Magyar Larousse Enciklopédia 3 kötet Librairie Larousse-Akadémiai Kiadó Budapest 1991–1994
3236[129] több szerző Magyar könyvészet 1945-1960 5 kötet Országos Széchényi Könyvtár Budapest 1965–1968
3174[130] főszerk. Polinszky Károly Műszaki lexikon 4 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1970–1978
3158[131] Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 4 kötet Dobrovszky Ágost Budapest 1888–1897 Később még 5 kötet készült hozzá kiegészítésként.
3083[132] (szerk.) Heinrich Gusztáv Egyetemes irodalomtörténet 4 kötet Franklin Társulat Budapest 1903–1911
3065[133] több szerző Művészeti lexikon 4 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1965–1968
3031[134] György Aladár A föld és népei 5 kötet Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 1904–1906
3024[135] szerk. Bagossy László Encyclopaedia Hungarica 4 kötet Hungarian Ethnic Lexicon Foundation Calgary 1998
3001 [136] Curtius Ernő A görögök története 6 kötet A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Hivatala Budapest 1875–1880
2992[14] Szalay László Magyarország története 6 kötet Lauffer Vilmos Pest 1860–1866 2. kiadás
2952[137] több szerző A Franklin kézi lexikona 3 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1911–1912
2957[138] (szerk.) Gerevich László Budapest története 5 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1970–1980
2905[139] Renan Ernő A kereszténység eredetének története 7 kötet Dick Manó Kiadása Budapest 1928
2890[140] Szántó Konrád A katolikus egyház története 3 kötet Ecclesia Könyvkiadó Budapest 1987
2880[141] Katschthaler János Katschthaler János Katholikus ágazatos hittana 6 kötet Szent István Társulat Budapest 1896–1899
2874[142] Korizmics László, Benkő D. és Morócz István Mezei gazdaság könyve 6 kötet Herz J. (Gazdasági egylet.) Pest 1855–1868
2866[143] szerk. Schack Béla A magyar kereskedő könyve 4 kötet Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1907–1911
2847[144] több szerző Magyar vasúttörténet 7 kötet Közlekedési Dokumentációs Kft. Budapest 1999
2802[145] több szerző Magyar kódex 6 kötet Kossuth Kiadó Budapest 1991–2001
2800[146] több szerző Művek lexikona 3 kötet Magyar Nagylexikon Kiadó Zrt. Budapest 2008
2781[147] Szeremlei Sámuel Hódmezővásárhely története 5 kötet „kiadja a város közönsége” Budapest 1900–1912
2766[148] szerk. Szekfű Gyula Egyetemes történet 4 kötet Magyar Szemle kiadása Budapest 1937
2718 [149] Mommsen Tivadar A rómaiak története 8 kötet Franklin Társulat Budapest 1874–1877
2638[150] Bedő Albert A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása 4 kötet Földművelésügyi Minisztérium Budapest 1896
2622[151] (szerk.) Bangha BélaIjjas Antal A keresztény egyház története 8 kötet Pázmány Péter Irodalmi Társaság Budapest 1937–1941
2580[152] Duncker Miksa Az ókor története 4 kötet Franklin Társulat Budapest 1876–1878
2577[153], [154] Reizner János Szeged története 5 kötet Kiadja Szeged sz. kir. város közönsége Szeged 1893–1901
2569[155], [156] Sobó Jenő Erdészeti építéstan (Középítéstan, Út-, vasút- és hidépítéstan) 3 kötet Joerges Ágost özvegy és Fia könyvnyomdája Selmecbánya 1898–1900
2543[157] szerk. Halász Sándor és Mandello Gyula Közgazdasági lexikon 3 kötet Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság Budapest 1898–1901
2512[158] szerk. Lándor Tivadar A nagy háború írásban és képben 7 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1915–1926
2439[15] Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 5 kötet Athenaeum Budapest 1894–1896
2402[159] szerk.: Pecz Vilmos Ókori lexikon 2 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1902–1904
2354[160], [161], [162] több szerző A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete 5 kötet Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat Budapest 1934–1961
2351[163] Gudenus János József A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája 5 kötet Magyar Mezőgazdasági Kiadó Kft. Budapest 1990–1999
2349[16] Palugyay Imre Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása 4 kötet Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1852–1855
2332[164] több szerző Új magyar irodalmi lexikon 3 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1994
2330[17] Gyárfás István A jászkunok története 4 kötet Szilády K. Kecskemét 1870–1885
2325[165] Toldy Ferenc A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig, vagyis az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői életrajzokban és jellemző mutatványokban feltüntetve 5 kötet Franklin Társulat Budapest 1876
2322[166] több szerző Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig 5 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1929
2316 Lázár Gyula Angolország történelme 4 kötet Szabó Ferencz Temesvár 1892–1893
2310[167], [168] Tóth Béla, Beznák Aladár A magyar anekdotakincs 6 kötet Singer és Wolfner Budapest 1899–1903
2297[169] Gracza György Az 1848–49-iki Magyar Szabadságharcz Története 5 kötet Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 1894–1898
2245[18] Hunfalvy János Egyetemes földrajz 3 kötet Athenaeum Budapest 1884–1890
2324[170] több szerző Katolikus lexikon 4 kötet Magyar Kultúra Budapest 1931–1933
2245[171] több szerző A mai világ képe 4 kötet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1938
2175[172] főszerk. Bartha Dénes Zenei lexikon 2 kötet Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1965
2175[173] Warga Lajos A keresztény egyház története 3 kötet A magyar ref. egyház kiadása Sárospatak 1880–1887 3., Zoványi Jenő által kiegészített kiadás.
2170[174] Nagy Antal Hitelemzés példákban 3 kötet Szüts és társa Ószőny 1876–1886 1. kötet 2. kiadásával.
2163[19] Zalka János, Zsihovics Ferenc, Debreczeni János Szentek élete 5 kötet Érseki lyceum Eger 1859–1876
2124[175] Márki Sándor, Marczali Henrik Egyetemes és hazai történelem 6 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Budapest 1912 A Műveltség Könyvtára c. sorozatban is megjelentek a kötetek.
2104[20] Weber György (Georg Weber) A világtörténet tankönyve 5 kötet Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1865–1869
2098[176] Sándor Pál A filozófia története 3 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1965
2085[177] Kerékgyártó Árpád Alajos Magyarország történetének kézikönyve 7 kötet Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1867–1874
2069[178] Leroy-Beaulieu P. Pénzügytan 4 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1879–1880
2058[179] Bodon JózsefSzalay József A magyar nemzet története 4 kötet Lampel Róbert Budapest 1895–1898 Baróti Lajos által átdolgozott, 2. kiadás.
2054[180] Lázár Gyula Az orosz birodalom története 4 kötet Ráth Mór Temesvár, Budapest 1890–1891
2054[181] Márki Sándor II. Rákóczi Ferenc 3 kötet Magyar Történelmi Társulat Budapest 1907–1910 A Magyar Történeti Életrajzok sorozat része.
2023[182] Hugo Riemann – Heinz Alfred Brockhaus Zenei lexikon 2 kötet Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1985
2012[183] több szerző Pedagógiai lexikon 4 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1977–1979
1988[184] több szerző Magyar Pedagógiai Lexikon 2 kötet Révai Irodalmi Intézet Budapest 1934
1978[185] főszerk.: Benedek Marcell Magyar irodalmi lexikon 3 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1963–1965
1978[21] Hunfalvy János A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leirása 3 kötet Emich Gusztáv kiadása Pest 1863–1865
1974[186] több szerző A magyar család aranykönyve 3 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1909–1911 >
1963[187] több szerző A Föld felfedezői és meghódítói 5 kötet Révai Irodalmi Intézet Budapest 1938
1945[188] több szerző Erdély története 3 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1987
1936[189] szerk. Wekerle László Kis lexikon 2 kötet Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság Budapest 1887
1934[190] szerk. Schöpflin Aladár Magyar színművészeti lexikon 4 kötet Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete Budapest 1929–1931
1900[191] több szerző Könyvtárosok kézikönyve 5 kötet Osiris Kiadó Budapest 2003
1900[22] Lamartine A girondiak története 10 kötet Pfeifer F. kiadása Pest 1865
1894[192] Szerk.: Szász József Politikai Magyarország 4 kötet Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat Budapest 1912–1914
1885[193] Horváth Mihály Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 3 kötet Puky Miklós Genf 1865
1865[194] több szerző Magyar Nagylexikon – Kronológia 2 kötet Magyar Nagylexikon Kiadó Zrt. Budapest 2006 Egyesek a Magyar nagylexikon 20–21. kötetének tekintik.
1862[195] Matlekovits Sándor Magyarország államháztartásának története 2 kötet Grill Károly Budapest 1894 [196]
1860[197] Karcsú Antal Arzén Vácz város története 9 kötet Mayer Sándor Vác 1880–1888
1854[198] több szerző A magyarság néprajza 4 kötet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1937
1839 szerk. Zigány Árpád Tolnai: A világháború története 5 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1915–1920
1839[199] több szerző Magyar föld, magyar faj 4 kötet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1936–1938
1825[23] Karcsú Antal Arzén A római pápák történelme Szent Pétertől korunkig 8 kötet Bába I. Szeged 1869–1871
1821[200] Lehoczky Tivadar Beregvármegye monographiája 3 kötet Polacsek M. Ungvár 1881–1882
1815 Benedek Elek Nagy Magyarok Élete 13 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest 1905–1913
1812[24] Bocsor István Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre 4 kötet Petrik G. Kolozsvár 1861–1869
1811[201] szerk. Ráth György Az iparművészet könyve 3 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1902–1912
1808[202] D. Nisard A franczia irodalom története 4 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1878–1880
1805[203] Taine Hippolit Adolf Az angol irodalom története 4 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1881–1885
1797[204] Lewes György Henrik A philosophia története 3 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1876–1878
1773 [205] Weber Gyula A pápaság története 11 kötet Lauffer Vilmos kiadása Pest 1871–1872
1762[25] Domanovszky Endre A bölcsészet története 4 kötet Athenaeum Budapest 1870–1890
1760[206] szerk. Dézsi Lajos Világirodalmi lexikon 3 kötet Studium Kiadó Budapest 1931–1933
1757[207] szerk. Szabó Ferenc A legujabb kor története. I. Napoleon bukásától III. Napoleon bukásáig. 1815–1871 4 kötet Tettey és társa Budapest 1880
1733[26] Hornyik János Kecskemét város története, oklevéltárral 4 kötet Gallia F. Kecskemét 1860–1866
1722[208] szerk. Schack Béla Révai Kereskedelmi, Pénzügyi és Ipari Lexikona 4 kötet Révai Testvérek Budapest 1929–1931
1683[209] szerk. Koroknai Ákos – Sudár Kornélia A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada 3 kötet Budapesti Közlekedési Vállalat Budapest 1987
1681[27] Horváth Mihály Huszonöt év Magyarország történetéből 3 kötet Puky M. Genf 1868 2. kiadás
1674[28] Garamszeghy Lubrich Ágoston Neveléstudomány 4 kötet Tettey és társa Budapest 1878 3. kiadás
1656[29] Balics Lajos A római katholikus egyház története Magyarországban 2 kötet Szent István Társulat Budapest 1885–1890
1655[30] Rupp Jakab Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre 3 kötet Akadémiai Kiadó Pest, majd Budapest 1870–1876
1650[210], [211], [212] Marczali Henrik Magyarország története II. József korában 3+1 kötet Budapest 1882–1888 Tárgymutató kötettel.
1642[213] szerk. David Drystal Cambridge enciklopédia 2 kötet Maecenas Könyvkiadó Budapest 1997 1 kötetes formában is megjelent.
1620[214] Acsády Ignác A magyar birodalom története 2 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Budapest 1903–1904
1620[215] szerk. Lajta Edit – Putnoky Istvánné – Ábel Péter Új filmlexikon 2 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1978
1620[216] szerk. Beöthy Zsolt A művészetek története 3 kötet Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 1906–1912
1612[217] szerk. Malonyai Dezső A magyar nép művészete 5 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1907–1922
1608[218] Verebély Tibor Sebészklinikai előadások 4 kötet Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Főbizományos Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Rényi Károly) Budapest 1930–1934 A A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára című sorozatban jelent meg.
1566[219] Kenyeres Balázs Törvényszéki orvostan 3 kötet Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Főbizományos Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Rényi Károly) Budapest 1909–1911 A A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára című sorozatban jelent meg.
1556[220] Rapaics Rajmund Egyetemes egyháztörténelem 3 kötet Érseki Lyceum Budapest 1879–1886
1551[221] Berzeviczy Albert Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865 4 kötet Franklin Társulat Budapest 1922–1937
1549[222] Farkas Pál, Adorján Andor és Seress László Forradalom és császárság 8 kötet Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1913–1914
1543[223] szerk. Schütz Antal Szentek élete az év minden napjára 4 kötet Szent István Társulat Budapest 1932–1933
1525[224], [225] Széchy Károly Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664 5 kötet Magyar Történelmi Társulat Budapest 1896–1903 A Magyar Történeti Életrajzok sorozat keretén belül jelent meg.
1517 [226], [227] Lubrich Ágost A nevelés történelme 3 kötet Lampel R. Budapest 1874–1878
1516[228] Kosáry Domokos Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 3 kötet Bibliotheca Kiadó Budapest 1951–1958
1498[229] Pokoly József Az erdélyi református egyház története 5 kötet Kókai Lajos Budapest 1904–1905
1496[230] Kozák Péter Ki kicsoda a magyar sportéletben? 3 kötet Babits Kiadó Szeged 1995
1491[31] Fraknói Vilmos Pázmány Péter és kora 3 kötet Ráth Mór Kiadása Pest 1868–1872
1488[32] Bársony Ferenc Sobri Jóska, a XIX-ik század leghíresebb rablóvezérének élete és kalandjai 92 füzet Seemann Ödön Kiadása Budapest 1900 körül
1478[231] több szerző A Napkelet lexikona 2 kötet Magyar Irodalmi Társaság Budapest 1927
1466[232] szerk. Borovszky Samu A Nagy Francia Forradalom és Napoleon 5 kötet Országos Monográfia Társaság Budapest 1911
1462[233] szerk. Karádi Ilona A XX. század krónikája 1 kötet Officina Nova Budapest 1994
1457[234] Fraknói Vilmos Magyarország egyházi és diplomáciai összeköttetése a római Szentszékkel 3 kötet Szent István Társulat Budapest 1900–1903
1457[235], [236] I. Tóth Zoltán, Kemény G. Gábor, Katus László Magyar történeti bibliográfia 1825-1867 4 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1950–1959
1456[33] Gebhardi Lajos Albert (Ludwig Albrecht Gebhardi) Magyarország históriája 3 kötet Trattner Mátyás Pest 1803–1818
1455[237] Rézbányay József Az egyházi szónoklat egyetemes története 3 kötet Szerző kiadása Pécs 1904–1908
1427[238] Pethe Ferenc Pallérozott mezei gazdaság 3 kötet Szísz Antal Jósef–Belnay–Nemzetigazda-hivatal Sopron–Pozsony–Bécs 1805–1814
1427[239] több szerző Orvos a családban 10 kötet Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1937
1360[240] Trócsányi Zoltán Magyar régiségek és furcsaságok 6 kötet Dante Kiadás Budapest 1924–1928
1356[241] Kornis Gyula A lelki élet 3 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1917–1919
1356[242] szerk. Beöthy ZsoltBadics Ferenc A magyar irodalom története 2 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1893–1895
1349[243] szerk. Szabolcsi Bence és Tóth Aladár Zenei lexikon 2 kötet Győző Andor kiadása Budapest 1931
1341[244] Ferenczi Zoltán Deák élete 3 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1904
1327[245] Scherr János A világirodalom története 3 kötet Benkő György kiadása Budapest 1885–1891
1327[246] Brück Henrik A keresztény egyháztörténelem kézikönyve 3 kötet Tettey és társa Budapest 1877
1327[247] főszerk. Kende István Fejlődő országok lexikona 1 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1973
1324[34] Alzog János Egyetemes egyházi történelem 3 kötet Érseki Lyceum Eger 1857–1860
1289[248] Chobot Ferenc Jézus Krisztus egyházának története 3 kötet Szent István Társulat Budapest–Rákospalota 1907
1281[35] Kőváry László Erdély történelme 6 kötet Stein J. Kolozsvár 1859–1876
1263[249], [250], [251] Csapodi Csaba Bibliotheca Hungarica 3 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1988–1994
1258[252] Archiválva 2021. október 21-i dátummal a Wayback Machine-ben Kornis Gyula A magyar művelődés eszményei 1777-1848 2 kötet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1927
1257[253] Roth Gyula Erdőműveléstan 3 kötet Röttig-Romwalter, Mezőgazdasági Kiadó Sopron–Budapest 1935–1953
1256[254] Csaplár Benedek Révai Miklós élete 4 kötet Aigner L. Budapest 1881–1889
1252[36] Karcsú Antal Arzén A szerzetes rendek egyetemes történelme 5 kötet Bartalits I. Pest 1867
1245[37] Szilasy János A lelkipásztorság tudománya 3 kötet A királyi magyar egyetem Buda 1842
1244[38] Somosi János Keresztyén hittudomány 2 kötet Nádaskay András Sárospatak 1836–1838
1223[255] szerk. Bodo Harenberg Az emberiség krónikája 1 kötet Officina Nova Budapest 1999
1213[256] szerk. Hajós Zoltán Magyar nemzetgazdasági enciklopédia 3 kötet Magyar nemzetgazdasági enciklopédia Budapest 1934–1935
1187[257] n. a. Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa 3 kötet Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1956
1186[39] Lányi Károly Lányi Károly magyar egyháztörténelme 2 kötet Horák E. Esztergom 1866–1869
1169+ [258] szerk. Mezőfi Vilmos és Elek Sándor Évezredek története[40] 11 kötet A Szabad Szó és a Képes Világlap közös kiadása Budapest 1913–1918 3 kötet pontos terjedelme nem ismert.
1164[259] Albert Stöckl A bölcselet története 2 kötet Lyceum Eger 1882
1154[260] Pilch Jenő A hírszerzés és kémkedés története 3 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1936
1140[261] Dedek Crescens Lajos Szentek élete 2 kötet Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1900
1140[262] Karácsonyi János Békésvármegye története 3 kötet Dobay János könyvnyomdája Gyula 1896
1139[263] több szerző A magyar munkásmozgalmi sajtó bibliográfiája 1848-1948 4 kötet Magyar Munkásmozgalmi Intézet Budapest 1959
1128[264] Sziklay János A katholikus Magyarország 1001–1901 2 kötet Stephaneum Nyomtató Műintézet Budapest 1902
1122[265] Kornis Gyula Tudomány és társadalom 2 kötet Franklin-Társulat Budapest 1944
1109[266] Ferenczi Zoltán Petőfi életrajza 3 kötet Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Budapest 1896
1099[267] több szerző Színészeti lexikon 2 kötet Győző Andor Kiadása Budapest 1930
1077[41] Matthäus Vogel Szentek élete 4 kötet Szent István Társulat Budapest 19081911 2. kiadás
1050[268] H. G. WellsJulian HuxleyGeorge Philip Wells Az élet csodái 3 kötet Pantheon-kiadás Budapest 1928
1024[269] Bodnár Zsigmond A magyar irodalom története 2 kötet Singer és Wolfner Budapest 1891–1893 Állítólag a 3. kötetéből is elkészült egy rész.
1021[270] Benedek Elek A magyar nép múltja és jelene 2 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Budapest 1898
1013[271] több szerző Csongrád megye évszázadai 3 kötet Csongrád Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya Szeged 1987]
1000[272], [273], [274] Novák László A nyomdászat története 7 kötet Szerzői magánkiadás Budapest 1927–1928

Egyéb művek

szerkesztés

A fentieken kívül vannak egyéb, vélelmezhetően 1000 oldal feletti terjedelmű művek, amelyeknek adatai azonban nem mindig elérhetőek.

Szerző Cím Kötetszám Kiadó Megjelenési hely Megjelenési idő Megjegyzés
(szerk.:) Wilheim András, Székely András A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve [275] 7 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1964–1985
(főszerk.:) Kőszeghy Péter Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 13 kötet MAMÜL Budapest 2003–2012
Angyal Pál A magyar büntetőjog kézikönyve 21 kötet Budapest 1927–1944
Bánlaky József A magyar nemzet hadtörténelme 24 kötet Grill Károly Könyvkiadó Vállalat Budapest 1928–1942
szerk. Lóczy Lajos A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 13 kötet Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága Budapest 1911–1920
Áldásy Antal A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címeres levelei 8 kötet Budapest 1904–1942
Forster Gyula Az ingó műemlékek 8 kötet Budapest 1893
Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára 12 kötet Pest, majd Budapest 1871–1931
Szűcs István Szabad királyi Debreczen város történelme 3 kötet Debrecen 1871
 1. Már a 16. század óta több könyv magyar nyelven jelent meg, de Magyarország hivatalos államnyelve 1844-ig a latin volt, és a tudományos, egyházi művek jelentős része latinul íródott.
 2. [1], [2], [3]
 3. [4], [5]
 4. Valójában 1-1 kötet 2 részből áll, és a 2. kötet nem jelent meg.
 5. [6], III., IV., XIV.
 6. Latin nyelven Katona István és Fejér György, forrásokat is tartalmazó gyűjteményei (Historia critica regum Hungariae, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis) terjedelmesebbek lehetnek.
 7. [7]
 8. https://moly.hu/konyvek/pezenhoffer-antal-a-magyar-nemzet-tortenelme-a-mohacsi-vesztol-napjainkig-i-xiii
 9. [8], [9]
 10. [10]
 11. [11]
 12. [12], [13]
 13. [14]
 14. [15]
 15. [16]
 16. [17]
 17. [18], [19]
 18. [20], [21]
 19. [22]
 20. [23]
 21. [24]
 22. [25]
 23. [26]
 24. [27]
 25. [28], [29]
 26. [30]
 27. [31]
 28. [32]
 29. [33], [34]
 30. [35], [36]
 31. [37]
 32. [38]
 33. [39]
 34. [40]
 35. [41]
 36. [42]
 37. [43]
 38. [44]
 39. [45]
 40. [46]
 41. [47]

Szakirodalom

szerkesztés
 • Szabó Károly: Az 1531-től 1711-ig megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, 1879
 • Szabó Károly: Az 1473–1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok jegyzéke, Budapest, 1885
 • Szabó KárolyHellebrant Árpád: A magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, 1896
 • Szabó KárolyHellebrant Árpád: A magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, 1898
 • Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly munkájának I–II. kötetéhez. Pótlások és igazítások, Budapest, 1912
 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860 (I–IV.), Budapest, 1888–1892
 • Petrik Géza: Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak, Budapest, 1885
 • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900 (I–II.), Budapest, 1913
 • Petrik Géza és Barcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása a tudományos folyóiratok repertóriumával (I–II.), Budapest, 1917–1928
 • Kozocsa Sándor: Magyar könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942
 • Régi Magyarországi Nyomtatványok-sorozat:
  • Régi Magyarországi Nyomtatványok I. 1473–1600, Budapest, 1971
  • Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601–1635, Budapest, 1983
  • Régi Magyarországi Nyomtatványok III. 1636–1655, Budapest, 2000
  • Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. 1656–1670, Budapest, 2012

Egyéb bibliográfiák

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés