Wikipédia:Irodalmi műhelyek/Hiánycikkek

Feladatok rendezése: MAGYAR IRODALOMSzerkesztés

Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel. De erre még nem elég azon nyelvismeret, mely dajkánk karjai közt reánk ragadt; s azt hinni, hogy gyermekkori nyelvünkkel az élet és tudomány legmagosb s legtitkosb tárgyait is tisztán s erőben előadhatjuk, nevetséges elbízottság. Igyekezned kell nemcsak arra, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról; hanem arra is, hogy kedves hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre és lélekre erőben munkálva, okaidnak s érzelmeidnek akaratodtól függő tolmácsa lehessen.

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.

– Kölcsey: Paraineiss Kölcsey Kálmánhoz

A magyar munkacsoport feladataiSzerkesztés

Kisfaludy Károly
 
Született 1788. február 5.
Tét
Elhunyt 1830. november 21. (42 évesen)
Pest
Sorstalanság
Szerző Kertész Imre
Eredeti cím Sorstalanság
Ország Magyarország
Nyelv magyar
Műfaj holocaust regény
Kiadás
Kiadó Magvető
Kiadás dátuma 1975
ISBN963 14 2388 3
 • Pallas/Szinnyei cikkek modernizálása - a sablonok levételének érdekében.
 • Forrás nélküli cikkek ellátása forrásmegjelöléssel, vagy legalább külső hivatkozással.
 • A cél első körben az általános és középiskolákban is tanított magyar írók cikkjeinek pontos kidolgozása és bővítése a fiatalabb korosztály, az interneten keresgélő diákok megelégedésére, s hogy a Wikipédia irodalmi területen meghaladja egy 18 éves elvárt tudását. Második körben, ha mindez megvalósul, bele lehet menni a részletekbe.
 • A lényeges megragadása, a klasszikusok kiemelése és részletes ismertetése, népszerűsítése. A Wikipédia - a Google találatok miatt marketingerővel rendelkezik, azaz reklám. Az értékes, klasszikus anyagnak is bizony elkel az információ tömegében!
 • Eldöntendő kérdés: Életrajz - Pályakép - Műelemzések elosztása (?)
 • A cikkek arányainak egységesítése (nem rőfre, hanem adott szerző életművének szerepére való tekintettel).
 • A mindenkori magyar kötelező olvasmányok átvizsgálása és használhatóvá tétele az olvasók számára.
 • Formai egységesítés: hiányzó írósablonok, wikidézetek, képek és Commonsra hivatkozások pótlása. A lektorsablonok mielőbbi felszámolása.
 • Könyv infoboxok kitöltése az irodalmi műveknél, illetve pótlásuk alábbi minta alapján: (lásd fent)

Rendelkezésre álló és bővítendő illetve megírandó alapanyagunkSzerkesztés

1. ) Átfogó jellegű történeti cikkek jelenleg: a vázukban megvannak, de jelentősen bővítendőkSzerkesztés

2. ) Alkotók és műveikSzerkesztés

(18 éves korig, ld. érettségi tételek, válogatás Mohácsy Károly és Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Madocsay László összeállításai alapján).

1. RÉSZ

2. RÉSZ

 • Fazekas Mihály (1766-1828) - a cikk állaga: problémás, csak életrajz, pályakép hiányzik, forrása: Szinnyei, feladat: modernné tétel, jelentős bővítés, általános iskolai tananyag!, a szöveg elosztása miatt könnyen javíthatónak tűnik, kapcsolt mű: Fazekas Mihály összes verse
 • Katona József (1791-1830) - a cikk állaga: fontosságát tekintve rendkívül rövid, 6000 bite, megbízhatatlan anyag, forrása: ismeretlen, anon kezdeményezte, feladat: teljes ellenőrzés, kapcsolt művek:
  • Katona József: Bánk bán - valószínűleg középiskolai tananyag alapján írva
 • Kölcsey Ferenc (1790-1838) - a cikk állaga: nagyon hiányos, mérete: 4 500 bite, csak életrajz és műfelsorolás, pályakép teljes hiánya, forrása: Szinnyei, feladat: ennél tudjunk többet a Himnusz költőjéről, pályakép teljes megírása, a lap esztétikailag kívánnivalót hagy maga után (kicsit rendetlen). kapcsolt művek: Kölcsey Ferenc összes verse

3. RÉSZ

 • Madách Imre (1823-1864) - a cikk állaga: nagyon problémás, siralmas forrása: elsődlegesen nem megadott, másodlagosan tankönyvszöveg, feladat: az írásban 2 életrajz szerepel egymás alatt! - egyik életrajzot a másikkal összeolvasztani, pályaképet pótolni, élete felirat pótlása, teljes rekonstrukció, kapcsolt művek:
 • Jókai Mór (1825-1904) - a cikk állaga: majdnem rendben, életrajz kicsit rövid, pályaképe hiányzik, művek felsorolása megvan, mérete 14 300 kbájt, forrása: rendben van, feladat: stílusa vázlatot átírni folyó szövegre, pályát külön cikkbe is lehet, életrajzot bővíteni. kapcsolt művek:

4. RÉSZ

 • Móricz Zsigmond (1879-1942) - a cikk állaga: nagyon rövid, mérete 9000 kbájtforrása: rendben megadva, feladat: pályaképe, művek felsorolásának a sora megfordítandó, életrajz bővítendő, kevés kép van benne, kapcsolt művek:
  • Móricz Zsigmond: Árvácska)
  • Móricz Zsigmond: Úri muri - állapota: megírandó
  • Móricz Zsigmond: Rokonok - állapota: megírandó
  • Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig - állapota: megírandó
  • Móricz Zsigmond: Tündérkert
  • Móricz Zsigmond: Barbárok
 • Németh László (1901-1975) - a cikk állaga: jelenleg lektorsablonnal ellátva, 19700 bájt, élete és pályaképe egyben szerepel, műelemzések az életrajzban. forrása: részletes hivatkozásokat tartalmaz, feladat: ellenőrzés, műelemzések új cikkbe helyezése, kapcsolt művek: sajnos nem állnak rendelkezésre.
  • Németh László: Iszony - állapota: megírandó
  • Németh László: Gyász - állapota: megírandó
  • Németh László: Égető Eszter - állapota: megírandó
  • Németh László: II. József - állapota: megírandó
 • Déry Tibor (1894-1977) a cikk állaga: csak életrajz de így is rendkívül rövid, kb. 6000 kbájt. Pályakép teljesen hiányzik, művek felsorolásban. forrása: 1 db szakirodalom. feladat: Pályája kidolgozandó, élete kissé bővítendő. kapcsolt művek:

Folyt. köv.Szerkesztés

További jeles, fontos alkotók beillesztése (nehogy valaki kimaradjon, de mindig valaki kimarad:( ):

Egyéb felosztások:

 • Szórakoztatás: Rejtő Jenő, ... (folyt. köv.)
 • Kisgyermekek nagy mesekönyvébe: Benedek Elek, Móra Ferenc, Illyés Gyula, Fekete István, Fodor Sándor, Kormos István, Csukás István, Mándy Iván, ... (folyt. köv.)
 • Tudományos irodalom az irodalomról (irodalomtörténészek, kritikusok...): segédletek - MTA Irodalomtudományi Intézet, Kortárs Irodalmi Adattár, Digitális Irodalmi Akadémia, Petőfi Irodalmi Múzeum, ELTE, JPTE BTK, KLTE BTK, Szegedi Egyetem, Miskolci Egyetem oktatói... - megjegyzés: rendkívül hiányos

Rendelkezésre álló betűrendes anyag:

Bővítendő anyagokSzerkesztés

Magyar művek állományának felmérése a magyar Wikipédián (kötelezők 18 éves korig, kb. időrendben):

Magyar művek állományának felmérése a magyar Wikipédián (minimális egyetemi kötelezők - ez változó...) :

SegédeszközökSzerkesztés

Magyar irodalmi internetes segédeszközökSzerkesztés

Könyvtárak:

Lexikonok, enciklopédiák, összefoglaló online adatbázisok:

Irodalmi folyóiratok:

Feladatok rendezése: VILÁGIRODALOMSzerkesztés

Törekedjél ismeretekre! De ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek. E vezérlet híjával sok ismeret birtokába juthatsz ugyan, hanem ismereteid hasonlók lesznek a szertelen sűrű vetéshez, mely gazdag növésű szálakat hoz mag nélkül. Ítélet által rendbe szedett s keresztülgondolt ismeret ver mély gyökeret, s őriz meg a felűlegességtől; ízlés pedig adja azon kellemetes színt, mi nélkül a tudomány setét és zordon: mint a cellájába zárkózott remetének erkölcse.
– Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz


A világirodalmi munkacsoport feladataiSzerkesztés

 • A piros linkek felszámolása, új cikkek írása.
 • Forrás nélküli cikkek ellátása anyaggal, vagy legalább külső hivatkozással.
 • Iskolákban is tanított írók cikkjeinek minél pontosabb kidolgozása és bővítése az olvasók és az interneten keresgélő diákok megelégedésre.
 • A lényeges megragadása, a klasszikusok kiemelése és részletes ismertetése, népszerűsítése. (3 cikk Dosztojevszkijről vs. 50 cikk Harry Potterről?)
 • Eldöntendő kérdés: Életrajz - Pályakép - Műelemzések elosztása (?)
 • A cikkek arányainak egységesítése (adott szerző életművének a világirodalomban és saját nyelvének/nemzetének irodalmában betöltött szerepére való tekintettel).
 • A mindenkori klasszikus kötelező olvasmányok átvizsgálása és használhatóvá tétele az olvasók számára.
 • Formai egységesítés: hiányzó írósablonok, wikidézetek, képek pótlása.
 • Lehetőség színesítésre: idézetekkel...

Rendelkezésre álló anyagSzerkesztés

Művészettörténeti korszakok áttekintése

 • Ókori irodalom: Portál:Ókori irodalom
 • Középkori irodalom
 • Reneszánsz irodalom (kiemelt: olasz líra, angol dráma)
 • Barokk irodalom (kiemelt: spanyol epika)
 • Felvilágosodás korának irodalma
  • Rokokó irodalom
  • Szentimentalista irodalom (kiemelt: francia és német epika és líra)
  • Klasszicizmus (kiemelt: angol, francia, német)
 • Romantika irodalma (kiemelt: angol, német, orosz, francia - a műnemek egybeolvadása)
 • Realista irodalom (kiemelt: orosz és francia epika)
 • Századforduló irányzatai (XIX-XX.sz.):
  • Naturalizmus (kiemelt: francia epika)
  • Impresszionizmus
  • Szecesszió
  • Szimbolizmus (kiemelt: francia líra, svéd és norvég dr.)
 • Avantgárd irányzatok:
  • Szürrealizmus (kiemelt: spanyol dráma, francia líra)
  • Expresszionizmus (kiemelt: német dráma és líra)
  • Futurizmus (kiemelt: orosz és olasz)
  • Dadaizmus
  • Konstruktivizmus
 • Beat irodalom (kiemelt: amerikai)
 • Posztmodern irodalom

Klasszikus - abszolút tananyag (1-4. vagy 9-12. osztályok)

Klasszikus - abszolút tananyag felsőfokon (18 év felett)

folyt. köv.

Bővítendő anyagokSzerkesztés

100 híres klasszikus műalkotás ... (Nem teljes lista!...)

folyt. köv.

Nobel-díjas szerzők

Költők, írók listái - Amit bővíthetünk, dekorálhatunk, amiben mindannyian segíthetünk, a megíratlan cikkek sora is látható: Az abc sorrendjében történt a felsorolás.

Kísérleti galéria :

SegédeszközökSzerkesztés

Interneten, digitális anyag:

Magyar nyelven:

Angol nyelven:

Francia nyelven:

Német nyelven

Ajánlott szakirodalom:

 • Világirodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Világirodalmi kisenciklopédia I–II. 3. bőv. kiadás. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1984. ISBN 963-281-374-X
 • Halász Előd: A német irodalom története
 • Országh László: Az angol irodalom története
 • Madarász Imre: Az olasz irodalom története
 • Szabó György: Századunk olasz irodalmának kistükre

...

Feladatok rendezése: Elméleti tudnivalókSzerkesztés

VerstanSzerkesztés

Stilisztika és retorika az irodalombanSzerkesztés

MűfajelméletSzerkesztés

Az irodalomelmélet műfajok csoportosításával foglalkozó ága. Irodalmi műnemek / műfajok / alműfajok (hagyományos hármas felosztás alapján) - a piros linkek hiányzó cikkek, melyek megírásában segíthetsz:

Irodalomtudományi irányzatokSzerkesztés

Nincs jó vagy rossz és teljes sincs!

 • 1.) premodernek:
  • pozitivista irodalomelmélet,
  • szellemtörténeti irodalomtudomány,
  • későbbi történeti a marxista irodalomtudomány
 • 2.) modernek:
  • amerikai Új Kritika,
  • orosz formalizmus,
  • irodalomtudományi strukturalizmus iskolái (mítoszelméleti, efnomenológiai, szemiotikai, Saussure strukturalista elmélete, Jacobson strukturalista elmélete, Barthes strukturalista elmélete)
 • 3.) posztmodernek

Ajánlott: Bókay, Antal

Kapcsolódó portálok és műhelyekSzerkesztés