Heves vármegye

magyarországi vármegye
(Heves megye szócikkből átirányítva)

Heves vármegye, 1950 és 2022 között Heves megye, közigazgatási egység Magyarország északkeleti részében, az észak-magyarországi régióban. Északnyugatról Nógrád vármegye, északkeletről Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, délről Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, nyugatról pedig Pest vármegye határolja. Székhelye Eger. A vármegye déli fele az Alföld északi peremvidékén terül el, északkeleti részén viszont a Bükk-vidék, északnyugati harmadán a Mátra hegyvonulatai húzódnak. Mezőgazdasági képét földrajzi felépítése jelentősen befolyásolja. Északi felén főleg erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás folyik, míg déli felén kiterjedt szántók, legelők, szőlőültetvények és gyümölcsösök húzódnak. Vízrajzát délen a Tisza és a rajta mesterségesen kialakított Tisza-tó, nyugaton a Zagyva, középső vidékein a Tarna, míg keleten az Eger-patak és ezen vízfolyások mellékvizei alkotják. Közlekedésföldrajzi értelemben a megye jól megközelíthető mind vasúton, mind közúton.

Heves vármegye
Bélkő hegye és az egykori cementgyárak tározótava
Bélkő hegye és az egykori cementgyárak tározótava
Heves vármegye címere
Heves vármegye címere
Heves vármegye zászlaja
Heves vármegye zászlaja
Közigazgatás
Ország Magyarország
RégióÉszak-Magyarország
VármegyeszékhelyEger
Járások száma7
Települések száma121
megyei jogú városok1
egyéb városok10
nagyközségek4
ISO 3166-2HU-HE
FőispánIgnácz Balázs
Népesség
Teljes népesség285 892 fő (2022. okt. 1.)[1]
Népsűrűség85,6 fő/km²
Földrajzi adatok
Terület3637,25 km²
IdőzónaCET, UTC+1
Térkép
Heves vármegye elhelyezkedése Magyarországon
Heves vármegye elhelyezkedése Magyarországon
Heves vármegye weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Heves vármegye témájú médiaállományokat.

A vármegye 1950 előtti történetéről bővebb információ a Heves vármegye története cikkben található.

 
A Mátra, távolban a Kékessel

Heves vármegye két földrajzi nagytájhoz, az Északi-középhegységhez és az Alföldhöz tartozik.

Domborzat

A vármegye rendkívül változatos tájakkal rendelkezik. Északi része a Mátra és a Bükk hegyvidéki, míg déli fele síkság jellegű. A Mátrában található Magyarország legmagasabb pontja is, az 1014 méter magas Kékes tető. A vármegye legalacsonyabb pontja Kisköre (86 m.)

Éghajlat

Heves vármegyét a felszín erős függőleges tagoltsága miatt igen változatos mikroklímák jellemzik. Az évi középhőmérséklet 8-10 °C-fok közötti – attól függően, hogy a vármegye északi vagy déli részéről van-e szó.

Vízrajz

A vármegyét délkeletről a Tisza-tó határolja, amely a kiskörei vízierőműhöz tartozó víztározó és egyben Magyarország legnagyobb mesterséges tava. A vármegye meghatározó horgásztava a Markazi-víztározó. A vármegye nagyobb folyóvizei a Tisza, a Zagyva, a Tarna, a Laskó- és az Eger-patak.

Élővilág, természetvédelem

A vármegye területének 13%-a a Bükki Nemzeti Park részét képezi.

Lásd még: Heves vármegye védett természeti értékeinek listája

Jellemző földrajzi pontok

Történelem

szerkesztés

Heves vármegye területén ősidők óta éltek emberek, kiknek kőkori nyomait a Bükk hegység mészkőbarlangjaiban (Istállós-kői-barlang, Szeleta-barlang, Pes-kő-barlang) találták meg. Később réz-, bronz- és vaskori leletek is nagy számban kerültek elő ezen a vidéken.

Majd a szarmaták, 569 és 811 között pedig az avarok hagytak máig látható nyomokat a vidéken; a csörsz árka vonulatai ugyanis ezt a vidéket is érintették, nyomaik sok helyen máig kivehetők. A honfoglaló magyarok 895-ben vették birtokba e területet, és 900-ban telepedtek meg itt véglegesen:

A mai Heves vármegye területét Anonymus: Gesta Hungaroruma említette írásban először, melyben Árpád és vitézeinek e vidéken, az Eger-, Tisza- és Zagyva vizének környékére való érkezését mondja el:

„Árpád vezér és övéi megindulván az Egur (Eger) vizéig jövének... s azon halmot, melyen a vezérnek leveles szint csináltak, Zenuholmu-nak (Szihalom) nevezték s táboruk az Ustoros vizétől Pourozlou (Poroszló) váráig terjedt. Innen megindulva a Zogea (Zagyva) vizéig jövének és tábort ütének azon folyó partján a Tiszától a Mátra erdejéig... Akkor Árpád vezér a Mátra erdejében egy földet adott Edu-nak és Edumen-nek, ahol aztán unokájuk, Pata várat épített, kiknek a nemzetségéből származott sok idők múltával Sámuel király, kit kegyességéért Obának neveznek vala”

Anonymus történetéből a fennmaradt oklevelek szerint annyi bizonyos, hogy Patának ebben az időben már voltak birtokrészei a megyében, majd 1234-ben II. András király adományozta az eddig királyi birtoknak számító negyedrészt is az Aba nemzetségbeli Sixtus fiának, Demeternek.

A 12. században már a megyében birtokos Aba nemzetség több tagja is viselte a Pata nevet, melyeknek egyike építhette itt, a Gyöngyöspata fölötti hegyen azt a földdel körülsáncolt lakóházat, melyet idővel a nemzetség tagjai megerősítve Pata várává építettek ki.

Középkor

szerkesztés

A fennmaradt oklevelek hiteles forrásokként szolgálnak a környék múltjáról:

A honfoglaláskor a magyarok az ország területét nemzetségek szerint szállták meg. Kézai Simon krónikájában a magyarok beköltözésekor 108 nemzetséget számolt, minden ősi nemzetségünk külön területen kapott szállásbirtokot, mely szállásbirtokokat a nemzetség tagjai közösen használtak.

Az Árpád-kor vége felé, a 14. században e nemzetségek már nagyon szétszóródtak, szerzett birtokaik mellé már királyi adománybirtokok is társultak. Az egyes nemzetségek ősi fészkét ott találhatjuk meg, ahol a nemzetség tagjai sűrűbben fordulnak elő; ez a terület volt a nemzetség honfoglalás kori birtoka.

Heves megye területén két ilyen központ található. Az egyik Gyöngyös vidéke, a másik a Tisza menti Abád vidéke.

Ezek közül:

 • Gyöngyös környékén egymással szomszédosak az Aba nemzetség Adácsi, Amadé, Aszalay, Csobánka, Debrey, Kompolti, Rédei, Verpeléti ágai.
 • A Tisza mentén pedig az Aba nemzetség Amadé, Csobánka, Gagyi, Kompolti, Verpeléti ágai, melyek bizonyítják, hogy a mai Heves vármegye területén az Aba nemzetség kapta meg szállásbirtokait.

Az Aba nemzetség igazi megalapítójának Aba Sámuel tekinthető, akit ugyancsak itt Gyöngyös mellett, a nemzetség sári monostorában temettek el.

Heves vármegye másik nagyobb birtokteste az Abákon kívül az egri püspökségé volt. Egy 1261-ben kiállított adománylevél szerint az egri püspökségé volt az egri völgy (vallis Agriensis) fölfelé és lefelé, egészen a Tiszáig. Az egri püspökségnek is hatalmas birtokai voltak: Bátony, melyet később Bátorral cseréltek el, Szurdokpüspöki, Gyöngyöspüspöki.

A vármegye területén királyi birtok volt a Hevesi vár tartozékaival együtt, melyből később a királyok sok birtokrészt eladományoztak az Aba nemzetség tagjainak és az egri püspökségnek is.

Az ősi birtokviszonyokból az ország újjászervezése Szent István király idejére esett, és királyi birtokok szerint történt.

A 11. században egy-egy királyi várhoz (civitas) tartozó uradalom a rajtuk élő várnépekkel együtt alkotta az egykori megyét, melyet először zsupánságnak, később a 13. században ispánságnak, várispánságnak neveztek.

Mivel a hevesi várbirtok kicsi volt, ezért az ispánság északabbra költözött. Eleinte az abaújmegyei Forróra, majd a Képes krónika szerint az Aba Sámuel által épített Újvárra (Novo Castro), végül Hevesújvárra költözött. A fennmaradt oklevelek Abaújvárat 1243-tól, Hevest 1248-tól említik. A várispánságok a 13. század végére, 14. század elejére felbomlottak, s helyükben a régi királyi várispánságoktól elütő vármegyék keletkeztek, s ezek legnevezetesebb intézménye a szolgabíróság lett, melyet már a vármegyék közössége választott meg.

Heves vármegyében a gyűléseket eleinte a királyt helyettesítő nádor hívta össze Szihalmon, majd a nádori gyűlésekből fejlődött ki a vármegyei gyűlés.

A vármegyében a vármegye gyűléseinek székhelyeiről is maradtak fenn írásos adatok: 1345-ben Kompoltról, majd 1424-ben Verpelétről.

A 14. század elejére tehetően megalakult vármegye neve Hevesújvármegye lett, mely a régi várispánságokból és tartozékaikból alakult ki, és melynek előkelőbb részét a vármegye területén letelepedett törzsökös és birtokos nemesek alkották. Ilyen ősi nemzetségek voltak az Aba-, Rátót-, Szalók-, Tomaj-, Apocz-, Baksa-, Bék-, míg a vármegyében birtokos nemzetségek a Bél-, Kacsics-, Miskolcz-, Sártiván-Vecse nemzetség.

A 16. században török hódoltság alá került Szolnok és annak térsége, így annak magyar közigazgatását összevonták Hevessel, így létrehozva Heves és Külső-Szolnok vármegyét. Ez fennállt egészen az 1876-os megyerendezésig, amikor Heves vármegye ismét önálló lett.

Közigazgatási beosztás 1950–1990 között

szerkesztés

Járások 1950–1983 között

szerkesztés

Az 1950-es megyerendezés előtt Heves vármegyéhez hat járás tartozott (Egri, Gyöngyösi, Hatvani, Hevesi, Pétervásári és Tiszafüredi). A megyerendezéskor a Tiszafüredi járást Szolnok megyéhez csatolták, visszamaradt részét viszont kiegészítették néhány községgel a Borsod-Gömör megyétől ide csatoltak közül és az Egri járásból, új Füzesabonyi járást szervezve. Így az új megyében 1950. február 1-jétől továbbra is hat járás volt (Egri, Füzesabonyi, Gyöngyösi, Hatvani, Hevesi és Pétervásári).

Az 1950-es járásrendezés június 1-jén csak annyiban érintette a megyét, hogy egy községet a Füzesabonyi járástól a Hevesi járáshoz csatoltak.

Ezt követően 1983-ig a hatból két járás szűnt meg: a Pétervásári (1966-ban) és a Hatvani (1969-ben). A járások megszűnésekor, 1983 végén tehát a megyéhez négy járás tartozott (Egri, Füzesabonyi, Gyöngyösi és Hevesi).

Városok 1950–1983 között

szerkesztés

Az 1950-es megyerendezéskor Heves megyéhez három megyei város tartozott, Eger, Gyöngyös és Hatvan, és 1983-ig nem is szerzett más település városi rangot a megyében.

A tanácsok megalakulásától 1954-ig Eger közvetlenül a megyei tanács alá rendelt város volt, míg Gyöngyös és Hatvan közvetlenül a járási tanács alá rendelt városként a Gyöngyösi illetve a Hatvani járáshoz tartozott. 1954 és 1971 között mindhárom város jogállása járási jogú város volt, azután pedig egyszerűen város.

Városkörnyékek 1969–1983 között

szerkesztés

Hatvan volt (Kapuvár mellett) a városkörnyéki közigazgatás bevezetésének „kísérleti terepe” 1969-ben. A megszüntetett Hatvani járás községeinek nagy részét a Gyöngyösi járáshoz osztották be, hármat azonban az egyidejűleg várossá alakított Hatvan tanácsa alá rendeltek. Ez nem jelentette a községek városhoz csatolását, mivel a községekben tovább működtek a helyi tanácsok, az itt korábban megválasztott járási tanácstagok viszont Hatvan városi tanácsának tagjaivá váltak, ennélfogva az tulajdonképpen a város és a községek közös tanácsává vált.

Ez a modell az 1971-ben a részben az itt szerzett tapasztalatok alapján megalkotott harmadik tanácstörvény alapján megszűnt. A városkörnyéki igazgatás ettől kezdve csupán a hivatali szervezetek közötti kapcsolatot jelentette, a községek képviselete a városi tanácsi testületben megszűnt.

Heves megye további két városa, Eger és Gyöngyös körül 1974-ben alakult városkörnyék, melyek csak a városokhoz legszorosabban kapcsolódó községeket foglalták magukba, mindkét város járási székhelyek maradt 1983 végéig.

Városok és városi jogú nagyközségek 1984–1990 között

szerkesztés

1984. január 1-jén valamennyi járás megszűnt az országban, Heves megyében a város- és nagyközség-környékek határait az 1969 előtti járásokéival megegyezően alakították ki. Ugyanekkor várossá alakult és városkörnyékközpont lett Heves, illetve városi jogú nagyközséggé alakult és nagyközségkörnyék-központ lett Füzesabony, mely aztán 1989-ben szintén várossá alakult. Ugyancsak 1989-ben kapott városi rangot Pétervására is, azonban városkörnyékközpont már nem lett. Ezzel 1990-re a megye városainak száma hatra nőtt.

Önkormányzat és közigazgatás

szerkesztés
 
Eger látképe

Közgyűlés

szerkesztés

Heves vármegye közgyűlése a 2010-es önkormányzati választás óta 15 főből áll. A mandátumokat a megye választópolgárai által a pártlistákra leadott szavazatok alapján osztják ki. (Mivel Eger megyei jogú város, ezért lakói nem szavaznak a megyei közgyűlési listákra.) A 2010-es önkormányzati választás eredményeként a közgyűlésben a FideszKDNP 8, a Magyar Szocialista Párt 4, míg a Jobbik 3 mandátummal rendelkezik.[2] A közgyűlés elnöke 2010 októberétől 2011 januárjáig Horváth László, míg alelnöke Szabó Róbert volt. Mindketten a Fidesz politikusai. Horváth Lászlót 2011 elejétől a megyei kormányhivatal vezetőjévé nevezték ki. Ekkor összeférhetetlenség miatt Horváth László lemondott. Ezt követően lett a megyei közgyűlés elnöke Szabó Róbert, míg az új alelnök Dr. Gondos István. Heves vármegyében található a legkevesebb megyei kisebbségi önkormányzat, egy, a roma kisebbségé.

A közgyűlés összetétele a 2010. évi önkormányzati választások alapján:

Párt, egyesület Képviselők (egyéni + listás) %
FideszKDNP 8 53,3%
MSZP 4 26,6%
Jobbik 3 20,0%

Tisztségek

szerkesztés

A közgyűlés tagjai frakciónként:

(FideszKDNP) frakció: Bossányi László (Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja) Deé András (az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elnöke, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja, frakcióvezető-helyettes) Jáger József (a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottság, és az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság tagja) Oroján Sándor (a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának elnöke, és az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja) Sveiczer Sándor (a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottság tagja, valamint az elmúlt ciklus tisztázatlan ügyeit vizsgáló bizottság elnöke) Tóth Csaba (az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja, valamint az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, frakcióvezető)

JOBBIK frakció: Bolyki András (az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság tagja) Dudás Róbert (az Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság tagja, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, frakcióvezető) Szűcsné Major Ildikó (az elmúlt ciklus tisztázatlan ügyeit vizsgáló bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja)

MSZP frakció: Fekete László (a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottság tagja) Korózs Lajos (a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottság tagja) Dr. Nagy Imre (az Elmúlt ciklus tisztázatlan ügyeit vizsgáló bizottság tagja, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke, frakcióvezető) Szabó Gyula (az Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja)

Heves megye járásainak főbb adatai a 2013. július 15-ei közigazgatási beosztás szerint az alábbiak:

Sorszám Járás neve Székhely Település Ebből város Népesség
(2013. január 1.)
Terület
(km²)
Népsűrűség
(fő/km²)
1 Bélapátfalvai járás Bélapátfalva
8
1
8 870
180,89
49
2 Egri járás Eger
22
2
86 241
602,05
143
3 Füzesabonyi járás Füzesabony
16
1
30 396
578,55
53
4 Gyöngyösi járás Gyöngyös
25
2
73 460
750,78
98
5 Hatvani járás Hatvan
13
2
50 872
352,16
144
6 Hevesi járás Heves
17
2
35 116
697,68
50
7 Pétervásárai járás Pétervására
20
1
21 381
475,07
45

Kistérségek

szerkesztés

Heves megye megszűnt kistérségeinek főbb adatai a 2013. július 15-ei beosztás szerint az alábbiak:

Kód Kistérség neve Központ Település Ebből város Népesség
(2013. január 1.)
Terület
(km²)
Népsűrűség
(fő/km²)
4007 Bélapátfalvai kistérség Bélapátfalva
13
1
12 200
260,06
47
4001 Egri kistérség Eger
17
2
82 911
522,88
159
4003 Füzesabonyi kistérség Füzesabony
16
1
30 396
578,55
53
4004 Gyöngyösi kistérség Gyöngyös
25
2
73 460
750,78
98
4005 Hatvani kistérség Hatvan
13
2
50 872
352,16
144
4002 Hevesi kistérség Heves
17
2
35 116
697,68
50
4006 Pétervásárai kistérség Pétervására
20
1
21 381
475,07
45

A megye legnagyobb nyereségű cégei a 2006-os adózott eredmény szerint (zárójelben az országos toplistán elfoglalt helyezés):[3]

 1. Robert Bosch Elektronika Kft. (36)
 2. Mátrai Erőmű Zrt. (41)
 3. Mátra Cukor Zrt. (92)

Mezőgazdaság

szerkesztés

A megművelhető földterület jelentős részén borszőlőt termesztenek. A bor jelentős "exportterméke" a megyének. Különösen jelentős terület Eger és környéke (történelmi borvidék), Gyöngyös és Nagyréde. A vármegye leghíresebb borai az egri bikavér, az egri leányka, az egerszóláti olaszrizling és a debrői hárslevelű. Az alföldi részen elsősorban gabona-, illetve takarmánynövény-földekkel találkozhatunk, de nagy mennyiségben termesztenek görögdinnyét is (főként Heves környékén).

A megyében viszonylag kevés ipari létesítmény található. Jelentősebb tevékenységek:

 • alkatrész- és gépgyártás (sebességváltó, pneumatikus eszközök)
 • csomagolóeszközök (Füzesabony)
 • élelmiszeripar, malomipar (cukor, konzervek, tejtermékek)
 • mész- és cementgyártás
 • téglagyártás (Eger, Mátraderecske)
 • villamos energia előállítás (Mátrai Hőerőmű, Visonta; Kiskörei Vízierőmű)
 • lőszergyártás (Sirok)
 • fém csomagolóeszközök, alumínium tubusok, palackok (Sirok)

Heves Megye Nagykövetei

szerkesztés

A Heves Megye Közgyűlése 2012-ben alapította „Heves Megye Nagykövete” kitüntető címet, amely annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki valamely jelentős eredményt hozó tevékenységével vagy egész életművével országos vagy nemzetközi hírű elismerést vívott ki. A díjat minden évben Heves megye napján a közgyűlés elnöke adja át, ünnepélyes keretek között. A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek részére oklevél és emlékérem kerül átadásra.[4]

Díjazottak

szerkesztés
Lásd még: a Heves vármegye turisztikai látnivalóinak listája és Heves vármegye műemlékeinek listája cikkeket

Heves vármegye a magyarországi turisztikai régiók közül az Észak-Magyarország- és a Tisza-tó régióba tartozik, egyik legfőbb vonzereje Eger városa, melyet Magyarország legszebb barokk városai között tartanak számon, amelynek műemlékei mellett kiváló borai és gyógyvizei is sok turistát vonzanak. A Tisza-tó partja népszerű üdülőövezet, a Mátra és a Bükk-vidék turistaútjai pedig a vadregényes hegyi túrák kedvelőinek jelentenek különleges élményt. A megyében a gyógyturizmus is jelen van, fürdői közé tartozik a Markhot Ferenc Kórház Törökfürdő (Arnaut pasa fürdője) is. Ennek első írásos dokumentuma 1448-ból származik, ebben nevét még „karthausi fürdőként” említik. A mai létesítmény 1610 és 1617 között épült, a török hódoltság idején törökök építették rituális célból. Azóta is gyógycélokat szolgál. Radonos (Rn) vize Magyarországon egyedülálló jelenség, főképp mozgásszervi betegségek kezelésére használják fel. A Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdőnek 1992-ben lakossági bejelentések után kezdeményezték a gázszivárgás növekedésének, a gáz összetételének vizsgálatát, összetétele: oxigén (O2), nitrogén (N2), metán (CH4), szén-dioxid (CO2), radon (Rn). 1000 méter mélységből jut a felszínre, az Egészségügyi Minisztérium Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a gázt 1999-ben gyógygázzá, a gyógyközpontot 2006-ban gyógygázfürdővé minősítette. Érbetegségek, egyes reumatológiai esetek kezelésére javallják.

Települései

szerkesztés
 
 
 
 
Heves vármegye városai
Város Terület (km²) Lélekszám
Eger 92,24 50 018
Bélapátfalva 36,63 2 753
Füzesabony 46,34 7 170
Gyöngyös 55,31 27 887
Gyöngyöspata 60,75 2 321
Hatvan 66,17 20 480
Heves 99,31 9 923
Lőrinci 23,53 5 491
Kisköre 68,42 2 598
Pétervására 33,87 2 062
Verpelét 53,18 3 709

Nagyközségek

szerkesztés

Községek

szerkesztés

 1. A népesség adatai településenként (magyar és angol nyelven). Központi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 26. (Hozzáférés: 2023. október 7.)
 2. Az Országos Választási Iroda választási adatai[halott link]
 3. Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég – HVG, 2008. január 12.
 4. Archivált másolat. [2013. május 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. február 7.)
 5. a b Archivált másolat. [2015. február 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. február 7.)

Területváltozás2002: Heves megye közigazgatási és területváltozásai 1876–1990 – A Heves Megyei Levéltár segédletei 10. (Eger, 2002) [1]

További információk

szerkesztés
A Wikimédia Commons tartalmaz Heves vármegye témájú médiaállományokat.
  Nógrád vármegye
 
  Besztercebányai kerület
 
  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
 
  Pest vármegye
 

 
     Heves vármegye   
 

  Hajdú-Bihar vármegye
 
  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye