Az Eötvös Loránd Tudományegyetem híres diákjainak és tanárainak listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista az Eötvös Loránd Tudományegyetem egykori és jelenlegi diákjai és tanárai közül sorolja fel a nevezeteseket.


A, ÁSzerkesztés

 • Abella Miklós (1922–1976) geográfus, pedagógus
 • Adamik Tamás (1937–) klasszika-filológus, rétor, irodalomtörténész, nyelvész, műfordító
 • Alexander Bernát (1850–1927) filozófus, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Alföldi András (1895–1981) régész, ókortörténész
 • Angyal Dávid (1857–1943) történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Antall József (1932–1993) történész, politikus, miniszterelnök
 • Árkai Péter (1944) geológus, petrográfus, geokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

BSzerkesztés

 • Babits Mihály (1883–1941) költő, író, irodalomtörténész
 • Bács Tamás (1960–) egyiptológus
 • Balázs Béla (1884–1949) költő, drámaíró, filmesztéta
 • Barta György (1915–1992) geofizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Bay Zoltán (1900–1992) fizikus, egyetemi tanár, akadémikus, feltaláló
 • Beke Ödön (1883–1964) nyelvész, finnugrista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Békefi Remig (1858–1924) egyháztörténész
 • Békésy György (1899–1972) Nobel-díjas biofizikus
 • Bihari Mihály (1943-), jogász, politológus, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke
 • Bogsch Árpád (1919-2004) jogász, az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) alapító főigazgatója
 • Bollobás Enikő (1952–) irodalomtörténész, műfordító
 • Bónis György (1914–1985) jogtörténész, egyetemi tanár
 • Borbás Mária (1930–2020) műfordító, író, kiadói szerkesztő
 • Borsos Endre (1876 – ) közigazgatási bíró, a Közigazgatási Bíróság elnöke, lakásügyi kormánybiztos, a budai református egyházközség főgondnoka
 • Borsos István (1863 – ) református lelkész, főiskolai tanár, klasszika-filológus, könyvtáros, numizmatikus
 • Böszörményi-Nagy Iván (1920–2007) pszichiáter, a családterápia területének egyik alapítója

CsSzerkesztés

DSzerkesztés

 • Déri Balázs (1954–) költő, műfordító, klasszika-filológus, medievista, muzikológus, katalanista, a Magyar Egyházzene felelős szerkesztője
 • Dezső Tamás (1962–) asszirológus, az ELTE BTK dékánja
 • Dóka Klára (1944–2012) történész, levéltáros
 • Dudich Endre (1895–1971) egyetemi tanár, akadémikus
 • Durkó Antal (1890–1978) múzeumigazgató, gimnáziumi tanár

E, ÉSzerkesztés

FSzerkesztés

 • Farkas Gyula (1847–1930) matematikus, fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Fejér György (1766–1851) történész, teológus
 • Ferencz Győző (1954–) költő, irodalomtörténész, műfordító
 • Fináczy Ernő (1860–1935) művelődés-, pedagógiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Földes Iván (1914–1983) jogász

GSzerkesztés

HSzerkesztés

 • Hajnal István (1892–1956) történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Hamvas Béla (1897–1968) író, filozófus
 • Harsányi János (1920–2000) Nobel-díjas közgazdász, a korlátozott információjú játékelmélet kutatója
 • Herczeg Ferenc (1863–1954) író, újságíró, szerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Hevesy György (1885–1966) Nobel-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Horvát Árpád (1820–1894) történész
 • Gy. Horváth László (1950–) műfordító, esszéista, az Európa Könyvkiadó főszerkesztője
 • Horváth Tivadar (1920–2003) színész
 • Hudecz Ferenc (1952–) magyar kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

JSzerkesztés

KSzerkesztés

 • Kákosy László (1928–2003) egyiptológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kalecsinszky Sándor (1857–1911) kémikus, geokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kántás Károly (1912–1991) geofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Karas Monika, (1962–) magyar újságíró, jogász, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke
 • Kardos Tibor (1908–1973) irodalomtörténész, filológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Károlyi Árpád (1853–1940) történész, levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Karvasy Ágoston (1809–1896) jogtudós, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az első magyar nyelvű állam- és gazdaságtudományi áttekintések szerzője
 • Kaszab Zoltán (1915–1986) entomológus, talajbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kégl Sándor (1862–1920) orientalista, irodalomtörténész, a magyar iranisztika kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Keglevich Gábor (1784–1854) politikus, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Keller András (1925–1999) nagy-britanniai magyar fizikokémikus, polimerfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
 • Kenéz Béla (1874–1946) statisztikus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1931–1932-ben kereskedelemügyi miniszter
 • Kennedy P. József (1928–) amerikai magyar vegyészmérnök, kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kenyeres Balázs (1865–1940) igazságügyi orvos, hisztológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kerényi Károly (1897–1973) klasszika-filológus, vallástörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kerpely Kálmán (1864–1940) agrármérnök, agrokémikus, növénynemesítő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kertai György (1912–1968) geológus, az alföldi kőolaj- és földgázkutatás elméleti megalapozója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kertész Kálmán (1867–1922) zoológus, entomológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kéry Imre (1798–1887) orvos, Arad vármegye főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kiss Árpád (1889–1968) kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kiss Sándor Károly (Alexandre Kiss, 1925–2007) magyar származású francia jogtudós, a nemzetközi környezetvédelmi jog elismert alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Klemm Antal (1883–1963) nyelvész, finnugrista, a magyar és finnugor történeti mondattan kiváló tudósa, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Klug Nándor (1845–1909) orvos, fiziológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Klupathy Jenő (1861–1931) fizikus, a gyakorlati fizika úttörő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kniezsa István (1898–1965) nyelvtörténész, szlavista, a magyar névtani kutatások megújítója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Koch Antal (1843–1927) geológus, petrográfus, mineralógus, paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kodály Zoltán (1882–1967) zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató
 • Kolbenheyer Tibor (1917–1993) geofizikus, asztrofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Komáromy András (1861–1931) történész, levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Komlós János (1942–) amerikai magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Komoróczy Géza (1937–) asszirológus, hebraista, író
 • Koncz Ferenc (1959–2020) tanár, politikus, országgyűlési képviselő, Szerencs polgármestere
 • Kondor Gusztáv (1825–1897) csillagász, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Konek Frigyes (1867–1945) kémikus, vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Konek Sándor (1819–1882) statisztikus, jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kossuth Lajos (1802–1894) államférfi, Magyarország kormányzója
 • Kosztolányi Dezső (1885–1936) író, műfordító, újságíró
 • Kovács István (1913–1996) atomfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kovács Sebestény Endre (1814–1878) orvos, sebész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Köpeczi Béla (1921-2010) művelődés- és irodalomtörténész, művelődési miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Környey István (1901–1988) orvos, ideggyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kőrös Endre (1927–2002) kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Krenner József (1839–1920) mineralógus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Krompecher István (1905–1983) orvos, anatómus, hisztológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kumorovitz L. Bernát (1900–1992) történész, levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kuncz Ignác (1841–1903) jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kuncz Ödön (1884–1965) jogtudós, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kúnos Ignác (1860–1945) nyelvész, turkológus, a török népköltészet úttörő jelentőségű kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kunz Jenő (1844–1926) jogfilozófus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kuti Gyula (1940–) fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kuzsinszky Bálint (1864–1938) régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Kürschák József (1864–1933) matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

LSzerkesztés

 • Laczkovich Miklós (1948–) matematikus
 • Lakits György Zsigmond (1739–1814) egyházjogász, jogbölcselet egyetemi tanára, az egyetemi nyomda igazgatója
 • Laky Dezső (1887–1962) statisztikus, gazdaságpolitikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Láng Adolf Ferenc (1795–1863) botanikus, zoológus, gyógyszerész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Láng Nándor (1871–1952) régész, művészettörténész, klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • László Gyula (1910–1998) régész, egyetemi tanár
 • Laziczius Gyula (1896–1957) nyelvész, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Lendvai Ildikó (1946–) politikus, a Magyar Szocialista Párt egykori elnöke
 • Lénárd Fülöp (1862–1947) Nobel-díjas fizikus
 • Lenhossék József (1818–1888) orvos, anatómus, antropológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Lovász László (1948–) matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Lukács Béla (1847–1901) író, közlekedési államtitkár, majd miniszter (1887-1895)
 • Lukács Béla (1947–) fizikus
 • Lukács György (1885–1971) filozófus, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

MSzerkesztés

 • Maár Gyula (1934–2013) filmrendező
 • Mádl Ferenc (1931–2011) jogász, egyetemi tanár, köztársasági elnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Mádl Péter (1959–) irodalomtörténész
 • Marosi Ernő (1940–) művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Mátrai László (1909–1983) filozófus, esztéta
 • Morvai Krisztina (1963–) jogász, egyetemi docens, EP-képviselő

NSzerkesztés

 • Nádasdy Ádám (1947–) nyelvész, költő, műfordító
 • Nagy Ferenc (1852–1928) jogász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Navracsics Tibor (1966-), jogász, politológus, politikus, az Európai Bizottság tagja
 • Navratil Ákos (1875–1952) közgazdász, jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Négyesy László (1861–1933) irodalomtörténész, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Németh G. Béla (1925–2008) irodalomtörténész
 • Némethy Géza (1865–1937) klasszika-filológus, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Neumann János (1903–1957) matematikus

NySzerkesztés

 • Nyáry Albert (1828–1886) történész, levéltáros, heraldikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

O, ÓSzerkesztés

 • Orbán Viktor (1963–) jogász, politikus, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke
 • Ortvay Rudolf (1885–1945) fizikus, egyetemi tanár, akadémikus, a modern elméleti fizikai oktatás és kutatás hazai megteremtője.
 • Osvát András (1946–) forgatókönyvíró, dramaturg

PSzerkesztés

 • Pál Lénárd (1925–) Kossuth-díjas fizikus, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Pasteiner Gyula (1846–1924) művészettörténész, műkritikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Pasteiner Iván (1887–1963) könyvtáros, jogász
 • Pécsi Márton (1923–2003) állami és Széchenyi-díjas földrajztudós, geomorfológus, térképész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Petőcz András (1959) József Attila-, Márai Sándor- és Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, író, szerkesztő
 • Pilinszky János (1921–1981) költő
 • Pokol Béla (1950-), jogász, politológus, alkotmánybíró
 • Ponori Thewrewk Aurél (1921–2014) csillagász, természettudós, a MANT tagja,
 • Pray György (1723–1800) történetíró
 • Preisz Hugó (1860–1940) orvos, állatorvos, bakteriológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Prohászka Lajos (1897–1963) kultúrfilozófus, neveléstudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

RSzerkesztés

SSzerkesztés

SzSzerkesztés

TSzerkesztés

VSzerkesztés

 • Vidrányi Katalin (1945-1993) filozófiatörténész
 • Vogl Mária (1912–1996) geokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Vona Gábor (1978–) történész, politikus, országgyűlési képviselő

WSzerkesztés

ZSzerkesztés