Nemzeti park igazgatóság

A nemzeti park igazgatóságok az országos jelentőségű védett (természetvédelmi) területek kezelésért felelős állami szervek Magyarországon, melyek 1996-tól vették át ezt a feladatot az addigi természetvédelmi igazgatóságoktól.[1] Működési területüket (az ország területének az igazgatóságok közötti felosztását) kormányrendelet határozza meg,[2] és a megfelelő nemzeti park mellett a működési területükre eső valamennyi tájvédelmi körzet és országos jelentőségű természetvédelmi terület kezelését is ellátják. Tehát működési területük nem azonos a nemzeti parkok törzsterületével.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Jósvafőn található. Címe: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság a Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság jogutódja.

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Csopakon található. Címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság az Egerhez tartozó Felnémeten található. Címe: 3304 Eger, Sánc u. 6.

Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Pécsett található. Címe: 7625 Pécs, Tettye tér 9.

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Budapesten, a Jókai-kertben található. Címe: 1121 Budapest Költő u. 21.

Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Sarródon a Kócsagvárban található. Címe: 9435 Sarród Rév, Kócsagvár.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Debrecenben található. Címe: 4024, Debrecen, Sumen u. 2.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Kecskeméten található. Címe: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

A Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Szarvason található. Címe: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

szerkesztés

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe:

Az igazgatóság kezelésében levő, országos jelentőségű védett természeti területek:

Nemzeti park
Tájvédelmi körzetek
Természetvédelmi területek

Az igazgatóság Őriszentpéteren található. Címe: 9941 Őriszentpéter, Városszer 57.

Az igazgatóságok feladatai

szerkesztés

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 kormányrendelet 37. §-a értelmében a nemzeti park igazgatósága alaptevékenysége körében

 • a) ellátja
  • aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,
  • ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,
  • ac) a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat,
  • ad) a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,
  • ae) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint
  • af) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;
 • b) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;
 • c) közreműködik
  • ca) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,
  • cb) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;
 • d) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
 • e) együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;
 • f) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;
 • g) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;
 • h) kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

További információk

szerkesztés