Általam kezdett szócikkek:

 1. Atomabszorpciós spektroszkópia
 2. Ötvözet
 3. Lambert–Beer-törvény
 4. A hidrogén izotópjai
 5. A hélium izotópjai
 6. A berillium izotópjai
 7. A bór izotópjai
 8. A fluor izotópjai
 9. A technécium izotópjai
 10. A nitrogén izotópjai
 11. A szén izotópjai
 12. A szilícium izotópjai
 13. A magnézium izotópjai
 14. Az argon izotópjai
 15. A klór izotópjai
 16. Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria
 17. A foszfor izotópjai
 18. A kálium izotópjai
 19. Az oxigén izotópjai
 20. A kalcium izotópjai
 21. Üregkatódlámpa
 22. A szkandium izotópjai
 23. Atomemissziós spektroszkópia
 24. A molibdén izotópjai
  Izotópok listája (sablonná lett átalakítva)
 25. Dimetil-fumarát
 26. A vanádium izotópjai
 27. Fenantrén
 28. Delta-kötés
 29. Az alumínium izotópjai
 30. Savi disszociációs állandó
 31. A kén oxosavai
 32. Oxosav
 33. Tioszulfát
 34. Tetrationát
 35. Enantiomerfelesleg
 36. Funkciós csoport
 37. A rádium izotópjai
 38. Szervetlen vegyület
 39. Cianát
 40. Cikloalkinek
 41. Heterociklusos vegyület
 42. Cikloalkének
 43. Ciklobutén
 44. Ciklopentén
 45. Metincsoport
 46. Aliciklusos vegyületek
 47. Metilén
 48. Norbornán
 49. Bornán
 50. Nitrovegyületek
 51. Peptid
 52. Vegyértékkötés-elmélet
 53. Fázistranszfer katalizátor
 54. Strecker-szintézis
 55. Koronaéter
 56. Cianoacetilén
 57. Dicianoacetilén
 58. Durol
 59. Hármas kötés
 60. Kettős kötés
 61. Procimidon
 62. Norkarán
 63. Tapasztalati képlet
 64. Savhalogenidek
 65. Foszfor-pentabromid
 66. Adipoil-diklorid
 67. Dietil-amin
 68. Metil-trifluormetánszulfonát
 69. Metil-fluorszulfonát
 70. Enaminok
 71. Jódbenzol
 72. Fenilcsoport
 73. Arilcsoport
 74. Brómbenzol
 75. 1,3-dioxetán
 76. Ciklodekán
 77. Ciklododekán
 78. Ciklononán
 79. Cikloheptán
 80. Dimetil-dioxirán
 81. Dioxirán
 82. Metilénciklopropén
 83. 2,4,6-trisz(trinitrometil)-1,3,5-triazin
 84. 1,3,5-triazin
 85. Ózonlebontó potenciál
 86. Tiocianát
 87. Szulfoxidok
 88. Szulfonsavak
 89. Cannizzaro-reakció
 90. 2-butin
 91. 1-butin
 92. Fluormetán
 93. Jód-klórmetán
 94. Tribróm-fluormetán
 95. Fluor-klórmetán
 96. Fluor-diklórmetán
 97. Fluor-triklórmetán
 98. Bróm-fluor-jód-klórmetán
 99. Bróm-fluormetán
 100. Dibróm-difluormetán
 101. Difluormetán
 102. Dibróm-fluormetán
 103. Bróm-jódmetán
 104. 1,1,1-trifluoretán
 105. 1,2,2,2-tetrafluor-1-klóretán
 106. Benzál-klorid
 107. Baszketán
 108. Baszketén
 109. Karbendazim
 110. A kopernícium izotópjai
 111. A röntgenium izotópjai
 112. A meitnerium izotópjai
 113. A darmstadtium izotópjai
 114. A sziborgium izotópjai
 115. A borium izotópjai
 116. A hasszium izotópjai
 117. A dubnium izotópjai
 118. Az ununtrium izotópjai
 119. A flerovium izotópjai
 120. Az ununpentium izotópjai
 121. A livermorium izotópjai
 122. Az ununszeptium izotópjai
 123. Lobbanáspont
 124. Izoleucin[1]
 125. Treonin[1]
 126. Difluor-diklóretilén
 127. Karbonil-fluorid
 128. Szén-tetrajodid
 129. 1,1,2,2-tetraklóretán
 130. 1-fluor-1,1-diklóretán
 131. Tetrafluor-1,2-diklóretán
 132. A fermium izotópjai
 133. A kalifornium izotópjai
 134. A kűrium izotópjai
 135. A laurencium izotópjai
 136. A mendelévium izotópjai
 137. A nobélium izotópjai
 138. A platina izotópjai
 139. Az amerícium izotópjai
 140. Az antimon izotópjai
 141. Az einsteinium izotópjai
 142. Az indium izotópjai
 143. Az ón izotópjai
 144. A berkélium izotópjai
 145. Gyűrűs vegyületek
 146. Azokapcsolás
 147. Argentometria
 148. Spontán maghasadás
 149. Benzamid
 150. Etohexadiol
 151. Hipohalogenit
 152. Fluor-jódmetán
 153. Alfa-ketoizokapronsav
 154. Bróm-klórmetán
 155. Dibrómmetán
 156. Dijódmetán
 157. Aromás aminok
 158. 4-aminobifenil
 159. Enolát anion
 160. Aldiminek
 161. A hafnium izotópjai
 162. Ciklopentanon
 163. Az irídium izotópjai
 164. Benzonitril
 165. Szerves peroxidok
 166. Dimetil-higany
 167. Halogénezett aromás szénhidrogének
 168. Benzoil
 169. Axiális kiralitás
 170. Savanhidridek
 171. Imid
 172. N-klórszukcinimid
 173. Ftálimid-kálium
 174. Propadién
 175. Szukcinimid
 176. Ftálimid
 177. Allének
 178. Karbaminsav
 179. Enonok
 180. Acetil-jodid
 181. Nitrilek
 182. Karbonilcsoport
 183. Finkelstein-reakció
 184. Tioaldehidek
 185. Nátrium-oxid
 186. Lítium-peroxid
 187. Kálium-peroxid
 188. Lítium-hidrid
 189. Ammónium-hidrogénszulfid
 190. 1,1,1,2-tetraklóretán
 191. Lítium-nitrid
 192. Szulfonátok
 193. Metánszulfonsav
 194. Izocianátok
 195. Kumulének
 196. Lítium-oxid
 197. Poliamino-karbonsavak
 198. Izoszafrol
 199. Mumm-átrendeződés
 200. Metil-jodid
 201. A neon izotópjai
 202. A holmium izotópjai
 203. Reakciómechanizmus
 204. Elemi reakció
 205. Preexponenciális tényező
 206. Piperidin
 207. A króm izotópjai
 208. A mangán izotópjai
 209. Karén
 210. Kálium-oxid
 211. Lítium-hidroxid
 212. Kálium-szuperoxid
  Hidrogénszulfid (bedolgozva a kén-hidrogén cikkbe)
 213. Diketopiperazinok
 214. Glicil-glicin
 215. Trioxán
 216. Naftalocianin
 217. Pentacén
 218. Acének
 219. Dimetilacetamid
 220. Ditiokarbamátok
 221. Tiokarbamátok
 222. A lítium izotópjai
 223. Neutronemisszió
 224. A titán izotópjai
 225. Biciklusos vegyület
 226. Fenil-magnézium-bromid
 227. Fluorbenzol
 228. Fluoroform
 229. Alkil
 230. Szulfanilsav
 231. Acetil-bromid
 232. Kötésrend
 233. Diolok
 234. Aromás szulfonálás
 235. Aromás elektrofil halogénezés
 236. A foszfor halogenidjei
 237. Aromás elektrofil szubsztitúció
 238. Benzolszulfonsav
 239. Acetil-fluorid
 240. Nitrilkation
 241. Benzil-amin
 242. Izoxazol
 243. Azetidin
 244. Tietán
 245. Tiirán
 246. Imin
 247. Oxetán
 248. Gattermann–Koch-szintézis
 249. Eyring-egyenlet
 250. Van ’t Hoff-egyenlet
 251. Tetrahidrotiofén
 252. Policiklusos vegyületek
 253. P-toluolszulfonsav
 254. Protikus oldószer
 255. Távozó csoport
 256. Nonaflát
 257. Tiirén
 258. Hantzsch–Widman-nevezéktan
 259. Karbamátok
 260. Aktiválási entrópia
 261. Molekularitás
 262. Átmenetiállapot-elmélet
 263. Hofmann-lebontás
 264. Curtius-lebontás
 265. Fluorszulfonát
 266. Norbornadién
 267. Szulfonilcsoport
 268. A kén izotópjai
 269. Sebességmeghatározó lépés
 270. Leucin[2]
 271. Nemesfém (kémia) (eredetileg Nemesfémek néven)
 272. 1,2-benzokinon
 273. Kinonok
 274. DEET
 275. Diallil-diszulfid
 276. Töltött részecske
 277. Nitrátion
  Nitrát (egyértelműsítő lap)
 278. Oldószer
 279. Trihalogénmetánok
 280. Sósav
 281. A vas izotópjai
 282. Terc-butil-bromid
 283. 1-pentin
 284. 2-pentin
 285. A kobalt izotópjai
 286. A nikkel izotópjai
 287. A réz izotópjai
 288. A cink izotópjai
 289. A gallium izotópjai
 290. A germánium izotópjai
 291. Kettős béta-bomlás
 292. Klóranil
 293. Az arzén izotópjai
 294. A szelén izotópjai
 295. A bróm izotópjai
 296. A kripton izotópjai
 297. A rubídium izotópjai
 298. A stroncium izotópjai
 299. Metil-amin
 300. Az ittrium izotópjai
 301. A cirkónium izotópjai
 302. 1,4-ciklohexadién
 303. 1,3-ciklohexadién
 304. Ciklooktán
 305. Ciklooktadién
 306. Cikloheptén
 307. 1,1-difluor-1-klóretán
 308. A nióbium izotópjai
 309. A ruténium izotópjai
 310. A ródium izotópjai
 311. Magizomer
 312. A palládium izotópjai
 313. 1,4-naftokinon
 314. Plumbagin
 315. Reagens
 316. Izopropil-jodid
 317. 5,6-diciano-2,3-diklór-1,4-benzokinon
 318. Benzoil-klorid
 319. Benzotriklorid
 320. Benzil-klorid
 321. Benzil
 322. Bibenzil
 323. Henderson–Hasselbalch-egyenlet
 324. Benzil-bromid
 325. Benzilcsoport
 326. O-anizidin
 327. M-anizidin
 328. P-anizidin
 329. Allil-bromid
 330. Allil-klorid
 331. M-toluilsav
 332. O-toluilsav
 333. P-toluilsav
 334. Kaptán
 335. 1-oktén-3-ol
 336. Izoftálsav
 337. Savkloridok
 338. Savazidok
 339. Okt-1-én-3-on
 340. Rosenmund-redukció
 341. Higany-nitrid
 342. Magnézium-nitrid
 343. Pinakolil-alkohol
 344. Az ezüst izotópjai
 345. A kadmium izotópjai
 346. A tellúr izotópjai
 347. A jód izotópjai
 348. A xenon izotópjai
 349. Nitrát-észter
 350. Benzimidazol
 351. Egyszerű aromás gyűrű
 352. Izobenzofurán
 353. Benzofurán
 354. Izoindol
 355. Izoindén
 356. Ciklotetradekaheptaén
 357. Benzotiofén
 358. Ketének
 359. Ketén
 360. Ciklohexil-amin
 361. Elektrofil
 362. Acenaftén
 363. Szalén
 364. Curie (mértékegység)
 365. Glutamin
 366. Halogénezés
 367. A cézium izotópjai
 368. A bárium izotópjai
 369. Tirozin
 370. Prefénsav
 371. Bróm-diklórmetán
 372. Dibróm-klórmetán
 373. A lantán izotópjai
 374. Cikloheptatrién
 375. Oxalil-fluorid
 376. Molekulafeszültség
 377. Oxirén
 378. Williamson-féle éterszintézis
 379. Tetra-n-butilammónium-bromid
 380. Azirin
 381. Oxoanion
 382. Permanganát
 383. Perfluortributil-amin
 384. 1,2,3-triazol
 385. Karbofurán
 386. Tioketén
 387. Tioacetál
 388. Metilciklopentán
 389. A cérium izotópjai
 390. A prazeodímium izotópjai
 391. A neodímium izotópjai
 392. A gadolínium izotópjai
 393. Az európium izotópjai
 394. A terbium izotópjai
 395. A szamárium izotópjai
 396. A diszprózium izotópjai
 397. Az erbium izotópjai
 398. A túlium izotópjai
 399. Az itterbium izotópjai
 400. A lutécium izotópjai
 401. A tantál izotópjai
 402. A volfrám izotópjai
 403. A rénium izotópjai
 404. Az ozmium izotópjai
 405. Az arany izotópjai
 406. A higany izotópjai
 407. Az ólom izotópjai
 408. A polónium izotópjai
 409. Aldolkondenzáció
 410. Pirofoszforsav
 411. Aromás nukleofil szubsztitúció
 412. Nukleofil szubsztitúció
 413. A protaktínium izotópjai
 414. Kolbe-féle nitrilszintézis
 415. Acilcsoport
 416. Acil nukleofil szubsztitúció
 417. Furokumarin
 418. Lantanoidakontrakció
 419. Hidroformilezés
 420. Nukleofil
 421. Meisenheimer-komplex
 422. Arin
 423. Tioketon
 424. Sandmeyer-reakció
 425. A prométium izotópjai
 426. Schiemann-reakció
 427. Ásványi sav
 428. Az aktínium izotópjai
 429. A radzerfordium izotópjai
 430. A neptúnium izotópjai
 431. Az asztácium izotópjai
 432. SN1 reakció
 433. Tioészter
 434. Spektroszkópia
 435. Dioxigén-difluorid
 436. Elektrofil addíció
 437. Vas(II)-oxid
 438. 8-oxo-2'-dezoxiguanozin
 439. A bizmut izotópjai
 440. Eric Betzig
 441. Glikolsav
 442. William Moerner
 443. Nitramid
 444. Nitrózamin
 445. Nitrozóniumion
 446. 1,3-pentadién
 447. Ciklobutadién
 448. Azoxivegyület
 449. Nitrozobenzol
 450. Titán-tetrafluorid
 451. Glutársav
 452. Trifenilmetanol
 453. Tropán
 454. Angelikasav
 455. Fenil-diklórfoszfin
 456. McCormack-reakció
 457. Hexanoil-klorid
 458. N-brómszukcinimid
 459. Azobisz(izobutironitril)
 460. Dehidrohalogénezés
 461. 2-klórpropán
 462. 1-klórpropán
 463. Elektrofil szubsztitúció
 464. Epoxidok
 465. Átmeneti állapot
 466. Fenil-dimetilfoszfin
 467. Kubán (vegyület)
 468. Foszfol
 469. Acetál
 470. Félacetál
 471. Cinarin
 472. N-nitrozo-dimetil-amin
 473. N-nitrozo-dietil-amin
 474. 1-fenil-etil-amin
 475. 2-metil-2-nitrozopropán
 476. Izobutil-amin
 477. 1,3-diaminopropán
 478. Diamin
 479. 1,2-diklóretán
 480. Vas(II)-bromid
 481. Vas(III)-bromid
 482. Nitrozil-klorid
 483. Aréniumion
 484. Kakodil-oxid
 485. Propionitril
 486. Dikén-dioxid
 487. Gyökös addíció
 488. Fenalén
 489. Norkámfor
 490. Pirrolidin
 491. 1,2-dioxán
 492. 1,3-dioxán
 493. 9-korona-3
 494. 1,4-dioxán
 495. 1,2-dioxin
 496. E1cB-eliminációs reakció
 497. Tetracianoetilén
 498. Kötéshossz
 499. Malonitril
 500. Dietil-malonát
 501. Norbornén
 502. Indolizidin
 503. Nukleofil addíció
 504. Butadiin
 505. Deltametrin
 506. Cisz-transz izoméria
 507. 2,3-dihidrofurán
 508. 2,5-dihidrofurán
 509. Enoléterek
 510. Metil-vinil-éter
 511. 2,3-dihidrotiofén
 512. Oxet
 513. Tiet
 514. Ditiet
 515. Trifluor-jódmetán
 516. 1,2-dioxetán
 517. Amidinek
 518. Tereftaloil-diklorid
 519. Szek-butil-amin
 520. Propil-amin
 521. 2-nitro-klórbenzol
 522. 3-nitro-klórbenzol
 523. 4-klóranilin
 524. Tetrabrómetilén
 525. Halohidrin
 526. Hidrazobenzol
 527. A plutónium izotópjai
 528. Kritikus tömeg (fizika)
 529. Hemiaminál
 530. Aminál
 531. Glikozilaminok
 532. Alkanol-aminok
 533. Diazóniumvegyületek
 534. Trietilborán
 535. Germanát
 536. Germánium-monoxid
 537. Germánium-dioxid
 538. Germánium-tetrafluorid
 539. Trifluor-klóretilén
 540. Szilícium-tetrafluorid
 541. Schiff-bázis
 542. A tórium izotópjai
 543. Imidazolidin
 544. Imidazolinek
 545. Fenilhidroxilamin
 546. Etanolamin
 547. Metil-dihidrojazmonát
 548. Ultraibolya fotoelektron-spektroszkópia
 549. Akrilamid
 550. Glicidsav
 551. Glicidamid
 552. Főkvantumszám
 553. Fenilacetilén
 554. 2,4-dinitrofenol
 555. O-nitroanizol
 556. Béchamp-redukció
 557. Metoxipropán
 558. Széncsoport
 559. Benzvalén
 560. Izoferulasav
 561. Klórtoluol
 562. Klór-monoxid
 563. Foszfinitek
 564. Foszfonitok
 565. Kötési izomer
 566. Nátrium-tiocianát
 567. Ezüst-tiocianát
 568. Ciklohexanol
 569. O-fenilén-diamin
 570. M-fenilén-diamin
 571. 1,2-dihidronaftalin
 572. 1,4-dihidronaftalin
 573. N-butil-amin
 574. Hidrogénezés
 575. HOMO/LUMO
 576. Lazítópálya
 577. Perjódsav
 578. Permanganometria
 579. Forgási spektroszkópia
 580. Pirazin
 581. Populációinverzió
 582. Piridazin
 583. Indolin
 584. Átlagos kinetikus hőmérséklet
 585. Butiraldehid
 586. Krotonaldehid
 587. Oxindol
 588. Ionerősség
 589. Fluorenon
 590. Fluorén
 591. Difenilmetán
 592. Poise
 593. Benzotiadiazin
 594. Alapállapot
 595. Propin
 596. Fluoraceton
 597. Foszfor-pentafluorid
 598. Aktivált komplex
 599. Indén
 600. 3-Dehidrosikimisav
 601. Ciklitolok
 602. Nitrozocsoport
 603. Trifenilmetán
 604. Standard moláris entrópia
 605. Persavak
 606. Peroxo-salétromsav
 607. Planáris kiralitás
 608. Ideális oldat
 609. 4-Nitrotoluol
 610. Nitrofenol
  Fenilén-diamin (egyértelműsítő lap)
 611. 3-Nitroanilin
  Nitro-klórbenzol (egyértelműsítő lap)
 612. 1,3-Diklórbenzol
  Diklórbenzol (egyértelműsítő lap)
 613. 1,4-Diklór-2-nitrobenzol
 614. Alkoxidok
 615. Izopropil-amin
 616. 2-Nitroanilin
 617. 3-Aminopiridin
  Aminopiridin (egyértelműsítő lap)
 618. 2,5-Diklóranilin
 619. 2,6-Diklóranilin
 620. Diklóranilin
 621. 3-Aminofenol
 622. 1,2-Dinitrobenzol
 623. 1,4-Dinitrobenzol
 624. Benzil-fluorid
 625. Benzil-jodid
 626. Aktivitási együttható
 627. Ciklopropenon
 628. Difenil-diklórmetán
 629. Benzoesav-anhidrid
 630. Ciklopropén
 631. Cérium(IV)-szulfát
 632. Peroxidok
 633. Ruténium-tetroxid
 634. Ferrocénium-tetrafluoroborát
 635. Platina-hexafluorid
 636. Irídium-hexafluorid
 637. Ammónium-cérium(IV)-szulfát
 638. Oxidálószer
 639. Eritróz
 640. Treóz
 641. Sztereoizoméria
 642. Nemesgázvegyületek
 643. Etilén-diamin
 644. Szalicilaldehid
 645. Glicidol
 646. Hidrazonok
 647. Dehidrogénezés
 648. Hexafluorpropilén
 649. Szintin
 650. Tvisztán
 651. Ionizációs energia
 652. Claisen-kondenzáció
 653. Kinolizidin
 654. Nitrid
 655. Allil-alkohol
 656. Propilén-oxid
 657. Alkoxilezés
 658. Kondenzációs reakció
 659. Propionil-klorid
 660. Butén
 661. Izobutilén
 662. Neohexén
 663. Hexén
 664. Neopentil-alkohol
 665. 2,2,4-Trimetilpentán
 666. Propionaldehid
 667. Propargilaldehid
 668. Dienofil
 669. Prizmán
 670. Propiolsav
 671. 1-Butén
 672. Eninek
 673. Vinilacetilén
 674. Hofmann-elimináció


Megjegyzések:

 1. a b Xxxx00 (vita | szerk.) segítségével
 2. Osmobenzene (vita | szerk.) segítségével


Megmentett szubcsonkok:

 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás
 2. Herpályi Csonkatorony
 3. Tebain
 4. Hibridizáció
 5. PAH
 6. Biuret-próba
 7. Xantoprotein-reakció
 8. Monoszacharid
 9. Tégely
 10. XM (fájlformátum)
 11. Anyalúg
 12. 35-ös busz (Debrecen)
 13. Magkémia